Devlet desteklerindeki artış ihracatta rekabetçiliğimizi artıracak

Ticaret Bakanlığı’nca ihracatçılara verilen devlet dayanaklarında dünyadaki sürdürülebilirlik ataklarına uyumlu güncellemelere gidildi. Devlet desteklerindeki artışın ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendireceğinin altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, düzenleme için Ticaret Bakanlığı’na teşekkür etti.

Avrupa Birliği, 2019 yılında ortaya Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Programıyla ticaretin kurallarını tekrar belirledi. AB, Türkiye’nin ihracatından yüzde 40’ın üzerinde hisse aldığı için, 23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı; ihracatçılarımızın AB Yeşil Mutabakatına ahenk sağlayabilmeleri için yeni bir takviye paketini ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü temel alan AB Yeşil Mutabakatının, Hudutta Karbon Düzenlemesi Düzeneği (SKDM)’yla; Türkiye’nin AB’ye ihracatının yüzde 34’üne imza atan demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen dalları öncelikli ikinci halkada dokumacılık ve hazır giysi dallarının AB’ye ihracatta sıfır karbon maksadına ulaşmalarını mecburî kıldığına dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, şirketlerimiz tarafından Yeşil Mutabakata Ahenk için alınan danışmanlık hizmeti masraflarının 5 yıl mühletince yüzde 50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar Ticaret Bakanlığı’nda desteklenme kararını memnunlukla karşıladıklarını lisana getirdi.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata ahenk ile ilgili çalışmaların takviye kapsamına alınması taleplerini son yıllarda güçlü bir formda lisana getirdiklerini aktaran Eskinazi, “Ticaret Bakanlığı’mızca verilen devlet takviyeleri ortasında AB Yeşil Mutabakatıyla ilgili yalnızca danışmanlık hizmetlerinin olması kâfi değildir. Bu hususta firmalarımızın yapacağı yenilenebilir güç yatırımları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca devlet dayanakları kapsamına alınmalıdır” diye konuştu.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Takviyeleri döviz bazında verilmeli

Türkiye’de sayıları 140 bine ulaşan ihracatçı firmaların ihracatlarını artırmaları ve Türkiye’nin ihracat maksatlarının tutturulması için pazarlama faaliyetlerinde en aktif yollardan birisinin fuar iştirakleri olduğunun altını çizen Eskinazi kelamlarına şöyle devam etti: “Yurtiçi fuarlar için verilen desteklemeler firmalarımızın TL bazında alabildiği hizmetlerde TL ile, döviz bazında satın almalarında döviz bazında revize edilmelidir. Yurtdışı fuar desteklemelerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere döviz biçiminde yapılmasıdır. Burada ülkemizdeki enflasyonist ortam dikkate alınarak bu dayanakların verimli olabilmesi için tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesiyle oluşacak yine değerleme oranının uygulama bildirilerinde yer alması gerekiyor.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, Ticaret Bakanlığı’nca ortaya konulan “Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejisi” kapsamında Marka ve TURQUALITY® ve ünite kira dayanak müddetlerinin yenilenmesi ve Çok kanallı zincir mağaza dayanağında 2024 yılı için 55.925.645 TL olarak belirlenen takviye üst limitinin yıllık 180.000.000 TL’ye çıkartılarak takviye müddetinin tekrar düzenlenmesini de ihracatçı kesimlerimiz açısından memnunluk verici gelişme olarak tanımladı.

Tasarıma takviye sürmeli

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin ortaya koyduğu fizibilite raporu sonrasında 2014 yılında İktisat Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tasarım tebliğiyle Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin; yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirdikleri tanıtım harcamaları, dizayncı şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları’na kadar yüzde 50 oranında ve yıllık limitlerle desteklendiğine temas eden Eskinazi, “Bu takviye yürürlükten kaldırıldı. Türkiye’de pek çok dalımız bu bildiri sayesinde tasarım istikametlerini güçlendirdi. Maliyet artışları nedeniyle eser satamadığımız noktada tasarımcılarımızın koleksiyonlarını satar hale gelmiştik. Tasarım dayanağının günümüz şartlarına uygun yine kurgulanarak hayata geçirilmesini istiyoruz” diyerek kelamlarını noktaladı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*