Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “İlaç Sanayi Teknik Komitesi” oluşturdu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de ilaç sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak, ilaç sanayi sektörünü teşvik etmek için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak üzere İlaç Sanayi Teknik Komitesi oluşturdu. Komite 35 üyeden oluşacak. Komitenin aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, ilaç sanayi ürünleri mevzuatı kapsamında yer alan konularda ve bu ürünlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan İlaç Sanayi Teknik Komitesi’nin (İLAÇTEK) görevlendirilmesini ve bu komiteye ilişkin, çalışma usul ve esasları kapsıyor.

-İLAÇTEK 35 ÜYEDEN OLUŞACAK-

İlaç Sanayi Teknik Komitesi (İLAÇTEK), 35 üyeden oluşacak. Komite’de Sanayi Genel Müdürlüğü’nü temsilen iki üye, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Araştırmacı İlaç Firması Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Türk Eczacıları Birliği, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Kanıta Dayalı Tıp Derneği, Klinik Araştırmalar Derneği, Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği (SAKDER) ve Türk Farmakoloji Derneği’ni temsilen birer üye bulunacak. Komite’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı temsilen üç üniversiteden temsilen üç üye, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu temsilen iki üye yer alacak.

-KOMİTE ÜYELERİ 2 YIL İÇİN İLGİLİ KURULUŞLAR TARAFINDAN BELİRLENECEK-

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenecek. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilecek. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapacak. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esas olacak. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşecek ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum tarafından yeni bir temsilci belirlenecek.

-KOMİTE KARARLARI TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLACAK-

Komite kararları tavsiye niteliğinde olacak. Aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.
ilaç araştırma

 

Kaynak :haberler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*