III. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi 3 Kasım’da İzmir’de Yapılacak

15282 iii. uluslararasc4b1 temizlik kic59fisel bakc4b1m c39crc3bcnleri ve c39cretim teknolojileri sempozyumu ve sergisi 3 kasc4b1mda c4b0zmirde yapc4b1lacak
15282 iii. uluslararasc4b1 temizlik kic59fisel bakc4b1m c39crc3bcnleri ve c39cretim teknolojileri sempozyumu ve sergisi 3 kasc4b1mda c4b0zmirde yapc4b1lacak

III. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi 3 Kasım’da İzmir’de Yapılacak. ( ICPC 2016 ) Bu etkinlik temizlik ve kişisel bakım ürünleri ve üretim teknolojileri konularında yeniliklerin ve uygulanması gereken stratejilerin saptanmasına katkı vermek amacı ile TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO), Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde ilgili sanayi ve bilim çevrelerinin katılım ve katkıları ile düzenlenmektedir. KMO aynı konuda 1997, 2000 yıllarında ulusal, 2011 ve 2013 yıllarında uluslararası olmak üzere dört başarılı sempozyum düzenlemiştir.

Bu yıl düzenlenen etkinliğimizde, insan ve toplum sağlığı, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri gözetilerek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ve teknolojilerinin, sektörün tüm tarafları ile tartışılması ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Etkinlik “ III. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi” adıyla 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum ile ilgili geniş bilgiye www.kmoetkinlik.org adresinden ulaşabilirsiniz.

SEMPOZYUM KONULARI

Hammaddeler ve Formülasyon
Çok İşlevli Hammaddeler (Yüzey Aktif Maddeler, Kompleks Yapıcılar, Ağartıcılar, Yağ ve Yağ Asitleri, Su vb.)
Çevre ve Sağlık Bakışı ile Ürün Geliştirme (Yeşil Kimya)
Doğal Ürün Formülasyonları
Yeni Ham Madde Geliştirme ve Üretim Teknikleri
Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bileşikler

Üretim Teknikleri ve Teknolojileri
Ölçek Büyütme
Reoloji
Proses Geliştirme ve İyileştirme
Ürüne göre Ekipman ve Makine Seçimi
Yeni Teknolojiler (Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Aktif Taşıyıcı Sistemler…)
Ambalaj Malzemeleri
Üretim Teknikleri ve Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar
Üretimde Enerji ve Su Yönetimi

Ürün Özellikleri
Çok İşlevli Ürünler
Tüketici Tercihlerinin Değişiminin Ürün ve Üretim Teknolojilerine Yansıması
Raf Ömrü

Mevzuat ve Standardizasyon
İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre, Atık Yönetim Sistemleri
Ambalaj Atıklarının İnovasyonu
Ulusal ve Uluslararası Standartlar
Biyosidal, Sabun Deterjan ve Kozmetik Yönetmelikleri
Halk Sağlığı
Ürün Güvenlik Değerlendirmesi
Ürün Yaşam Döngüsü

Kalite Kontrol
İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP)
Performans ve Etkinlik Testleri
Ürün ve Sistem Validasyonu
Stabilite Test Metodlarında Yenilikçi Çözümler

Sağlık
Tüketici Sağlığı
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Pazarlama
Yeni Trendler
Haksız Rekabet
E-Ticaret ve Network Satış

III. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi 3 Kasım'da İzmir'de Yapılacak1

GENEL

Dijital Pazarlama

Bu makalemizde dijital pazarlama hakkında bilgiler paylaşacağız. Dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama ajansları ne iş yapar? Dijital pazarlama neden önemlidir? Dijital pazarlama ajansı nedir? Dijital […]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*