Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26 Ekim’de Başlıyor

Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26 Ekim’de Başlıyor. Kongre Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN Tarafından yayınlanan kongreye davet mesajı şu şekildedir:
Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran iki önemli özellik; sahip olduğu atmosfer ve suyun varlığıdır.

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme, sürekli artan nüfus, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile küresel iklim değişikliği; suyun korunması ve yönetiminin en önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almasına neden olmuştur.

Bu amaçla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ düzenliyoruz.

Kongremizde, içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, su kirliliği, afetlerde su yönetimi, toplu yaşam alanlarında su, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası su mevzuatı gibi konular; kısaca SUYA DAİR HERŞEY ele alınacaktır.

Katılımcı hedef kitlemiz, başta tıp, su ürünleri, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında olmak üzere tüm akademisyenler, belediyeler, il özel idarelerimiz, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesi yapanlar, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzları ile ilgili kamu ve özel sektördür. Su ile ilgili tüm tarafları ilk defa bu kapsamda buluşturmayı hedefleyen kongremizde sizleri de aramızda görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir dünya bırakabilmenin en önemli göstergelerinden olan suyun korunması ve sağlıklı hale getirilmesi için sizleri 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya’da birlikte olmaya davet ediyoruz.

Konu Başlıkları :

AFETLERDE SUYUN YÖNETİMİ

 • Akut dönem su sağlama
 • Su taşıma (tanker, kırba vb.)
 • Rehabilitasyon dönemi

AMBALAJLI SULAR

 • Doğal kaynak suları
 • Doğal mineralli sular
 • Ambalajlı su kaynaklarının tahsisi ve yönetimi
 • Ambalajlı sularda izin işlemleri denetim ve yaptırımlar
 • Ambalajlı sularda kullanılan kaplar
 • Ambalajlı su satış yerleri
 • Ambalajlı sularda HACPP Yönetim Sistemi

İÇME – KULLANMA SULARI

 • İçme suyu temin edilen yeraltı ve yüzey su kalitesinin belirlenmesi ve su kaynaklarının yönetimi
 • İçme suyu kaynaklarının korunması
 • İçme-kullanma suyu temininde proje ve etüd çalışmaları
 • İçme-kullanma suyu yapıları (kaynak, depo, isale ve şebeke sistemi)
 • İçme-kullanma sularında mikrobiyal kirlilik
 • İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon ve önemi
 • İçme-kullanma suyunda kullanılan dezenfektanlar
 • Dezenfeksiyon (klorlama) cihazları ve sistemleri
 • Arıtma sistemlerinde trihalometan ölçümleri
 • İçme sularında ortaya çıkan siyanotoksinler
 • İçme-kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın rolü
 • İçme-kullanma suyu temininde yerel yönetimlerin rolü
 • İçme-kullanma suyu arıtımı ve kullanılan yöntemler
 • İçme suyu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları
 • Hidrojeolojik çalışmalar ışığında su kaynaklarının yönetimi
 • İçme suyu kaynakları ve içme suyu arıtma tesislerinde işletme problemleri
 • İçme-kullanma suyu çalışmalarında yerel yönetimlerin finansman sorunları ve çözüm önerileri
 • Bina içi su yapıları
 • İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi
 • İçme-kullanma suyunda arsenik, alüminyum, nitrat kirliliği ve yönetimi
 • Çapraz bağlantı ve geri emilim
 • Hastane inşaat ve tamiratlarında içme suyu kirliliği
 • İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkisi
 • İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerine etkisi

KAPLICALAR

 • Termal su kaynakları, arama ve işletme ruhsatı ve yönetimi
 • Termal sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları
 • Termal suların sağlık amaçlı kullanımı
 • Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ve izinlendirilmesi
 • Kaplıcalarda hijyen

LABORATUVARLAR

 • Kamu laboratuvarları
 • Özel laboratuvarlar / yetkilendirme
 • Belediye laboratuvarları
 • Akreditasyon

SU KİRLİLİĞİ

 • Yeraltı suyu kirlenmesi
 • Denizlerde petrol kirliği
 • Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) kirliliği
 • Nitrat kirliliği
 • Pestisid kiriliği
 • Ağır metal kirliliği
 • Arsenik uygunsuzluğu
 • Sularda radyoaktif kirlenme
 • Farmasötik bileşiklerin sucul ortamda bulunuşu

SU MEVZUATI

 • Ülkemiz su mevzuatı
 • Avrupa Birliği su mevzuatı
 • Ülkemizin su kirliliği konusunda taraf olduğu anlaşmalar

SU ŞEBEKE SİSTEMLERİ

 • Su depolarının yapımı
 • Su depolarının temizliği
 • İsale hatları
 • Bina içi su yapıları
  • Bina tipleri ve ilişkili su sistemleri, yararları ve bağlantılı riskler
  • Binalarda su sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalar

SU ÜRÜNLERİ

 • Su ürünlerinde ağır metallerin taşınımı
 • Balık çiftlikleri – Su etkileşimi

SUYUN GELECEĞİ

 • Günümüzde ülkemizdeki su sorunları
 • Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde olası su sorunları
 • Önümüzdeki 50 yılda ülkemizde olası su sorunları

TARIMSAL UYGULAMALAR VE SU KAYNAKLARI

 • Tarımsal ve hayvansal su gereksiniminin belirlenmesi
 • Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda su temini
 • Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda atık su bertarafı
 • Tarımsal kirleticilerin içme-kullanma suyu kaynakları üzerine etkisi

YÜZME HAVUZLARI

 • Yüzme havuz suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi
 • Yüzme havuzlarında hijyen
 • Yüzme havuz suyunun şartlandırılması ve havuz suyu operatörlerinin eğitimi

YÜZME SULARI

 • Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme alanlarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın rolü
 • Yüzme suyu profillerinin belirlenmesi
 • İklim değişikliğinin yüzme sularına etkisi

DİĞER KONULAR

 • Havza yönetimi
 • Deniz ve içsu kaynaklarının yönetimi
 • Aşırı su kıtlığına karşı teknolojik ve sosyal adaptasyon
 • Su kaynaklı salgınlar
 • Su ve canlılar
 • Su çevrimi
 • Sucul yaşam-insan toplulukları ilişkisi
 • Suyla ilgili araştırma gereksinimleri ve yöntemleri
 • Kentlerde su: Süs havuzları ve süs bahçeciliği
 • Spor ve rekreasyon ortamı olarak su
 • Spor ve rekreasyonda kullanılan su
 • Su savurganlığının önlenmesi

Kongre ana sayfası : http://www.suvesaglik.org/

Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26 Ekim'de Başlıyor

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*