Tarımsal Atıklardan Nanoselüloz Üretimi Projesine Destek

5f0a5 tarc4b1msal atc4b1klardan nanoselc3bcloz c39cretimi projesine destek
5f0a5 tarc4b1msal atc4b1klardan nanoselc3bcloz c39cretimi projesine destek

Tarımsal Atıklardan Nanoselüloz Üretimi Projesine Destek. Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Tozluoğlu tarafından, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan “Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı ve Karton Üretimi” başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile hayata geçecek proje ile tarımsal atıklardan nanoselüloz üretimi gerçekleştirilerek projenin yaklaşık iki yıllık süreçte tamamlanması planlanıyor.

Teknolojik gelişmelerin nanoteknoloji çalışmalarıyla büyük bir atılım gösterdiği günümüzde nanoteknoloji, internetin icadından sonra endüstriyel üretim uygulamalarında en büyük buluş ve bilim adamlarınca ikinci sanayi devrimi olarak kabul ediliyor. TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Vizyon 2023” programında nanoteknoloji konuları öncelikli alanlardan biri olarak kabul görmüştür. Konu ile ilgili olarak ülkemizde medikal ve tekstil alanlarındaki araştırmalar dikkat çekiyor. Buna karşılık orman ürünleri alanındaki araştırmalar dünya bazında önem kazanırken, ülkemizde konu hakkındaki araştırmalar oldukça kısıtlı bir şekilde yürütülüyor. Dünyada hızla artan insan nüfusuna bağlı olarak ağaç malzemeye olan talep de artış gösterdiğinden, ormanlardan elde edilen odun hammaddesinin bilinçli kullanılması ve kullanılan hammaddenin de rasyonel değerlendirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan tüketicilerde artan yüksek kalite/performans beklentilerine paralel olarak; kağıt üreticilerinde de yüksek kalite standartları oluşmaya başlamıştır.

Kağıt ve karton ürünlerinin eldesine bakıldığında ise; katkı maddesi ve kimyasal kullanımının artışı, atık sulara bağlı olarak çevre kirliliği, son üründe mukavemet yetersizliği gibi çeşitli olumsuz etkenler ön plana çıkıyor. Mikro/nanoselüloz kullanılmasıyla özellikleri iyileştirilmiş ürünlerin COST/QUALITY dengesi hesaplandığında ve müşteri memnuniyeti göz önüne alındığında; desteklenmeye hak kazanan bu proje kapsamında üretilmesi planlanan nanoteknolojik ambalaj, kağıt ve karton ürünlerinin piyasa açısından da oldukça cazip durumda olması öngörülüyor.

Üretilen mikro/nanoselülozların kağıt üretiminde belirli oranlarda kullanılmasıyla elde edilecek son ürünün fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirilerek yeni modifiye ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi ve ürün yelpazesine eklenmesi suretiyle üreticilerin, hem yurt içinde hem de uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılmasına destek olunacak.

Öte yandan YÖK tarafından koordine edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilen, sağlık ve çevre alanlarında desteklenen Düzce Üniversitesi, çevre konusunda “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” konusunu stratejik alan olarak belirlemiştir. Bu kapsamda Üniversite bünyesinde yürütülecek olan bu çalışma ile arazide çürümeye terk edilen ya da toplanıp yakılarak bertarafı düşünülen yıllık bitki ve tarımsal atık hammadde kaynakları, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek. Bir yandan çiftçiler için ek bir gelir kaynağı oluşturulacak, diğer taraftan ise bu hammadde kaynaklarının neden oldukları çevresel problemler azaltılacak.

Proje ekibinde, Düzce Üniversitesi; Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Büyüksarı, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Tozluoğlu, Dr. Öğr. Gör. Bayram Poyraz ve Öğr. Gör. Selva Sertkaya ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Tutuş ve Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş’den araştırmacılar yer alıyor.

Kaynak : Düzce Üniversitesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*