Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Üyeliği Algısı Nasıl ?

Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Üyeliği Algısı Nasıl ? Türkiye’de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği’ne yönelik algılarının belirlenmesi ve bu çerçevede ileriye dönük stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Konrad Adenauer Stiftung Derneği tarafından desteklenen ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Nail Alkan’ın öncülüğünde 8 ildeki 14 üniversitedeki bin lisans ve yüksek lisans öğrencisine uygulanan “Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı” anketi, yaklaşık her iki öğrenciden birinin Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu ortaya koydu.

Anket, öğrencilerin yüzde 42,4’ünün Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz yaklaştığını ortaya çıkarırken, AB üyeliğine karşı çıkan illerin başında yüzde 52 ile Ankara geldi. İstanbul ise yüzde 49,5’la ikinci sırayı aldı. Buna karşın en büyük destek yüzde 64’le Gaziantep’ten gelirken, onu yüzde 56 ile İzmir ve yüzde 55’le Antalya izledi.
Katılımcıların neredeyse tamamının AB üyeliği hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade ettiği ankette, öğrencilerin yüzde 23’ü AB hakkında oldukça bilgili olduğununu belirtirken, yüzde 62’si ise kısmen bilgili olduklarını dile getirdi. Buna karşın sadece 4 kişi AB konusunda hiçbir fikri olmadığını kaydetti.

AB üyeliği konusunda olumlu görüş bildirenlerin yaklaşık yüzde 44’ü, üyelikle “yaşam standartlarının AB seviyesine yükseleceği” fikrine sahipken, karşı çıkan her üç kişiden biri Türk kültür ve kimliğinin AB üyeliğiyle yok olacağı endişesini taşıyor. Diğer başlıca kaygı nedenlerini ise “Türkiye’yi zaten almayacaklar” ve “çifte standart uygulanması” oluşturuyor.

Türkiye’nin AB üyeliği konusunda olumsuz düşüncelere sahip öğrencilerin yüzde 42’si Türkiye’ye karşı önyargı ve samimiyetsizlik giderilirse görüşlerinin olumlu yönde değişeceğini ifade ederken, yüzde 26’sı ise bunun ancak Türkiye’ye çifte standart uygulanmasından vazgeçilmesi durumda mümkün olacağını belirtti.
Çalışmanın ortaya koyduğu diğer bir çarpıcı tablo ise öğrencilerin yüzde 34’ünün Türkiye’nin hiçbir zaman AB üyesi olamayacağı görüşüne sahip olması. Buna karşın katılımcıların sadece yüzde 15’i gelecek 5-10 yıl içinde Türkiye’nin AB’ye gireceğine inanıyor. Buna rağmen, Türkiye’nin AB üyeliği dışında bir seçeneğinin olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 70.

Anket, katılımcıların yarısının AB’nin geleceği konusunda karamsar görüşe sahip olduklarını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 34’ü AB’nin ilerde daha kötüye gideceğini düşünüyor, yüzde 11’i ise AB’nin tamamen yok olacağı görüşünde.

Dikkati çeken bir diğer önemli nokta ise öğrencilerin yarıdan fazlasının Türk kamuoyundaki olumsuz AB algısının sorumlusu olarak Fransa’yı görmeleri. Bununla AB karşıtı tutumdan Yunanistan’ı sorumlu tutanların oranı yüzde 19’ken, öğrencilerin yüzde 15’i de AB karşıtlığının sebebi olarak Almanya’yı görüyor .
Diğer taraftan, her üç öğrenciden biri daha özgüvenli bir politika yürütülmesinin toplumdaki AB algısını iyileştireceğini düşünürken, yaklaşık bir o kadarı da bunun toplumdaki bilgi eksikliğinin giderilmesiyle sağlanacağı görüşünde.
üniversite

 

Kaynak :trt

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*