2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu. 2015 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2015 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verilmiştir. 2015 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü ise verilmemiştir.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Teşvik Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

2015 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

BİLİM ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

– Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALIEV)

Anabilim Dalı: Fizik (Teorik ve Matematiksel Fizik/ Yüksek Enerji Fiziği)

Araştırma Alanları: Gravitasyon Teorileri ve Kara Delikler Fiziği

Görev Yeri: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/ElektrikElektronikMuhendisligiAkademikKadro.aspx

“Teorik ve matematiksel fizik alanında, gravitasyon teorileri ve kara delikler fiziği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Marat AKHMET

Anabilim Dalı: Diferansiyel Denklemler

Araştırma Alanları: Kaos, Periyodiklik, Hemen hemen periyodiklik, Impulsive diferansiyel denklemler, Fonksiyonel diferansiyel denklemler, Parçalı sabit argüman, Kararlılık, Çatallanmalar

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.metu.edu.tr/~marat/

“Girdi ve çıktı mekanizmalarıyla kaos üretiminin tanıtılması, ikinci Peskin sanrısının çözülmesi, ayrıca genelleştirilmiş parçalı sabit argümana bağlı diferansiyel denklemler teorisinin kurulumuna ve gelişimine katkıda bulunma ve çeşitli zamanlarda süreksizliklere sahip dinamiklerin incelenmesi için özel ve tek bir metot geliştirme gibi bilimsel yenilikler getirmesi ve bu gibi teorik buluşların vuruşa sahip mekanizmalarda, kan basınç dağılımı, sinir ağları ve popülasyon dinamiği gibi alanlara uygulanabilirliği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

– Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN

Anabilim Dalı: Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları: Manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve türevleri, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller (altın, gümüş gibi metal nanopartiküller ve kalay oksit, çinko oksit gibi metal oksit nanopartiküller), dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi, Nanomalzemelere dayalı yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin ilaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit (DNA, RNA) hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik uygulamaları,
Nükleik asitler, ilaç, protein, toksin ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin hızlı, seçimli ve duyarlı analizine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan, tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal yeni (biyo)sensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaları.

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2603
http://www.arzumerdem.com

“Kimya alanında, nanomalzemelere dayalı tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal biyosensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve nükleik asitler, ilaç, protein ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin analizlerine yönelik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Özcan EREL

Anabilim Dalı: Tıbbi Biyokimya

Araştırma Alanları: Oksidanlar, Antioksidanlar, Enzimler, Biyokimya Ölçüm Yöntemi Geliştirme

Görev Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.ybu.edu.tr/oerel/

“Biyokimya ölçüm yöntemi geliştirme alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

ÖZEL ÖDÜL

Sağlık Bilimleri

– Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR

Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Araştırma Alanları: Mikro ve nano boyutlu aşı salım sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı uygulama yollarından hedeflendirilerek maksimum immün cevabın alınması üzerine biyolojik ve teknolojik çalışmalar (iğnesiz (invazif olmayan) aşı sistemlerinin geliştirilmesi ve biyolojik terörizmde kullanılan organizmalar da dahil olmak üzere insan ve hayvanlarda öldürücü enfeksiyonlara neden olan hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik aşıların geliştirilmesi.
Gen ve siRNA taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi.

Görev Yeri: UCL School of Pharmacy, University of London
Kemerburgaz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.kemerburgaz.edu.tr/images/eczacilik/akademik_kadro/Oya-ALPAR-TR-CV.pdf

“Farmasötik teknoloji ve immünoloji bilimlerini bir araya getirmesi, farmasötik teknoloji içindeki farklı yöntemleri (superkritik sıvı teknolojisi, liyofilizasyon, püskürterek kurutma, yüksek basınçlı jet homojenizasyon) kullanarak ilk aşı taşıyıcı mikro ve nano partiküler sistemleri geliştirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

– Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ

Anabilim Dalı: Kimya (Fizikokimya)

Araştırma Alanları: Korozyon, Yenilenebilir Enerji kaynakları, Hidrojen Enerjisi, Malzeme Teknolojisi, Yakıt Pilleri, İletken Polimerler

Görev Yeri: Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.bingol.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/fef-bolumler/kimya-bolumu/akademik/akademik-kadro.aspx?id=53

“Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Atilla CİHANER

Anabilim Dalı: Kimya / Fiziko Kimya

Araştırma Alanları: Konjuge ve Elektrokromik Polimerlerin Sentezi, Tanımı ve Optoelektronik Uygulamaları, Yeni Monomer Tasarımları, Sentezi ve Polimerizasyonları, Adli-Tıp Bilimi ve Analitik Kimya Alanında Kullanılabilir Kemiluminesans ve Akıllı Algılayıcıların Sentezi

Görev Yeri: Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://atomsel.atilim.edu.tr/people/atilla-cihaner

“Kimya ve malzeme bilimleri alanında, elektrokromik polimerler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Yrd. Doç. Dr. Seda AKSOY ESİNOĞLU

Anabilim Dalı: Katıhal Fiziği, Malzeme Fiziği

Araştırma Alanları: Manyetizma, Nötron Kırınımı, Nanomanyetizma

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://akademi.itu.edu.tr/eaksoy/

“Katıhal fiziği alanında, kalorik etkilerin incelenmesi ve intermetalik alaşımların yapısal ve manyetik özellikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Hakan ALTAN

Anabilim Dalı: Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma Alanları: Optik/Fotonik, Sürekli ve Pulslu Lazer Sistemleri ve Uygulamaları, Ultrafast Lazer Geliştirilmesi ve Uygulamaları, Optik Metroloji/Ölçüm Sistemleri, Çizgisel Olmayan Optik Uygulamaları, Terahertz Frekans Bandı Uygulamaları: İletişim, Spektroskopi ve Görüntüleme Teknikleri, Terahertz Bandı Optoelektronik Aygıt Geliştirilmesi: Bolometre Yapıları, Dizi Detektör Geometrileri, Fotoiletken Anten Yapıları, Metalmalzeme Yapıları, Pasif ve Aktif Filtreler, mikrodalga beselemeli mm dalga boyu/THz RF sistemlerin geliştirilmesi.

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.physics.metu.edu.tr/~haltan/

“Optik/fotonik alanında terahertz konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri

– Yrd. Doç. Dr. Can ALKAN

Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Alanları: Biyoenformatik, tümleşik algoritmalar

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~calkan

“Biyoenformatik alanında, tümleşik algoritma dizaynı, yeni nesil DNA dizileme verilerinin analizi ve genomiks konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK

Anabilim Dalı: Mekanik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler, Hareketli Yük Problemleri, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Nanomekanik, Yerel Olmayan Elastisite, Mikromekanik, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Görev Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Mekanik Ana Bilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/msimsek

“Kompozit malzemeler alanında, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) imal edilmiş kirişler ve nanomekanik ve mikromekanik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Sinan GEZİCİ

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Sezim ve kestirim kuramı, yer bulma sistemleri, ultra geniş bantlı sistemler, telsiz haberleşme, haberleşme kuramı, sinyal işleme

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~gezici/

“Sezim ve kestirim kuramı (istatistiksel sinyal işleme) alanında, sezim ve kestirim tekniklerinin telsiz yer bulma ve ultra geniş bantlı sistemler için geliştirilmesi ve uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Çağatay CANDAN

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: İşaret İşleme, İstatistiksel İşaret İşleme, Dönüşümler

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: www.eee.metu.edu.tr/~ccandan

“İşaret işleme alanında, dönüşümler ve istatistiki sinyal işleme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

– Doç. Dr. Hakan PARLAKPINAR

Anabilim Dalı: Tıbbi Farmakoloji

Araştırma Alanları: Antioksidanlar (melatonin, kafeik asit, aminoguanidin vb), Pinealektomi, Oksidatif stress, İskemi-reperfüzyon hasarı (miyokard, böbrek ve beyin), Subaraknoid kanama modeli, Apoptozis gelişimi, Diabet ve komplikasyonları, Kemoterapotik toksisite ve önlenmesi, Kayısının sağlık alanında kullanımı

Görev Yeri: İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı

Daha fazla bilgi için: https://cms.inonu.edu.tr/tr/hparlakpinar

“Kalp, böbrek ve damar sistemi patolojilerinde iskemi-reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan tedaviler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ

Anabilim Dalı: Farmakognozi

Araştırma Alanları: Tıbbi ve aromatik bitkilerden biyoaktif sekonder metabolitlerin (iridoit, feniletanoit glikozitleri, saponinler, flavonoitler, kardiyak glikozitler, fenolik asitler vb) izolasyonu ve yapı tayini

Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.yeditepe.edu.tr/fakulteler/eczacilik-fakultesi/akademik-kadro

“Eczacılık-farmakognozi alanında, tıbbı bitkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

– Doç. Dr. Şaban NAZLIOĞLU

Anabilim Dalı: İktisat/Makro iktisat

Araştırma Alanları: Uygulamalı zaman serisi ve panel veri ekonometrisi; makroekonomik modelleme; enerji-tarım piyasaları etkileşimi

Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.pau.edu.tr/snazlioglu

“Uygulamalı iktisat alanında, finansal gelişme-ekonomik büyüme ve enerji piyasaları-tarım ürünleri piyasaları etkileşimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Z. Ayşecan BODUROĞLU

Anabilim Dalı: Deneysel/Bilişsel Psikoloji

Araştırma Alanları: Görsel ve uzamsal bilginin temsili; kültür ve biliş; üstbiliş

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.psychology.boun.edu.tr/AysecanBoduroglu

“Bilişsel psikoloji alanında, görsel temsiller, kültür ve biliş ve üstbiliş konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç KARAMAN

Anabilim Dalı: İktisat Tarihi

Araştırma Alanları: Siyasi Tarih, İktisat Tarihi, Kurumsal İktisat, Karşılaştırmalı Siyaset

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.econ.boun.edu.tr/userfiles/vita/kamilkivanc_karaman.pdf

“Politik iktisat alanında, modern devletlerin oluşumu ve vergi tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

GENEL

Dijital Pazarlama

Bu makalemizde dijital pazarlama hakkında bilgiler paylaşacağız. Dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama ajansları ne iş yapar? Dijital pazarlama neden önemlidir? Dijital pazarlama ajansı nedir? Dijital […]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*