Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı Bu Yıl Uludağ Üniversitesinde Yapılacak

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı Bu Yıl Uludağ Üniversitesinde Yapılacak. Günümüzde gelişmişliğin en önemli simgesi olan enerji, halen büyük ölçüde fosil kökenli yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtlar ise belirli rezervlere sahiptir ve bu rezervler her geçen gün azalmaktadır. Enerji arzının sürekliliği açısından fosil yakıtlar üzerindeki enerji yükünün azaltılması için gelişmiş ülkeler çeşitli anlaşmalarla yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda 27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı Resmi gazetede yayınlanan genelge ile kademeli olarak benzin türlerine en az %3 etanol, motorin türlerine de en az %3 biyodizel ilave edilmesi zorunluluğu getirilmiş, fakat uygulamada Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi istenilen karşılığı görememiştir. Ülkemizde son yıllarda rüzgar ve güneş enerjilerinin kullanımında da artmalar olmuştur.

Üniversitelerimizde ve araştırma kurumlarımızda yenilenebilir enerjilerin üretim ve kullanım teknolojileri üzerindeki bilimsel çalışmalar, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı dönemlerde yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılışı aynı hızda olmamıştır. Ülkemizde konu ile ilgili yeterince bilgi birikimi olmasına rağmen, gelişmiş ülkelere göre yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve bu enerjilerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesinde gecikmeler olmuştur.

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun 1-2 Eylül 2014 tarihli Nevşehir toplantısında almış olduğu 10 no’lu karar gereği “Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı” 21-22/05/2015 tarihlerinde U.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Bursa’da düzenlenecektir. Çalıştayda, yenilenebilir enerjilerle ilgilenen araştırmacılar, sanayiciler, kamu çalışanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve çiftçiler bir araya getirilerek, enerji bitkilerinin üretimi ve mekanizasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, üretim performansına etkileri, çevre ilişkisi, güneş panelleri ve rüzgar enerjisi kullanımındaki sorunlar, alternatif enerji tesislerinin ilk kuruluş maliyetleri ile ilgili var olan ve olması istenen destekler, bu tesislerin üretimini yapan sanayicilerin sorunları, konu ile ilgili yasal düzenlemeler, kısaca yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasının önündeki sorunlar, her bir çalışma konusu için yapılacak oturumlarda tartışılacaktır. Çalıştayın amacı, yapılacak tartışma ve öneriler ışığında yenilenebilir enerjilerin tarımsal kullanımı ile ilgili olarak dile getirilecek sorunlara çözüm yollarında somut adımlar atmayı sağlayacak bir strateji belgesi oluşturmaktır.

Konular :

BİYOGAZ

BİYOKÜTLE

GÜNEŞ/RÜZGAR

BİYODİZEL

ETANOL/METANOL

Her bir konu başlığı, aşağıda belirtilen maddeler dahilinde paydaşlarla tartışılacaktır.
• Yenilenebilir enerjilerle ilgili mevzuatlar, teşvikler
• Yenilenebilir enerji üretimi, yatırımı ve kullanımındaki sorunlar
• Yenilenebilir enerji tesislerinin sorunları
• Hammadde temini ve sorunları
• Bilimsel ve teknik gelişmeler
• Belirlenen sorunlara getirilebilecek somut çözüm önerileri
• Belirlenen önerilerin, çözüm üreten ilgili makamlara iletilmesi

Daha fazla bilgi için : http://biyoyakit.uludag.edu.tr/

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı Bu Yıl Uludağ Üniversitesinde Yapılacak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*