Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), 8 Yüksek Önem Arz Eden Maddeyi REACH Aday Listeye Ekleyebilmek İçin Görüş Alıyor

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), 8 Yüksek Önem Arz Eden Maddeyi REACH Aday Listeye Ekleyebilmek İçin Görüş Alıyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), 8 SVHC yani yüksek önem arz eden maddeyi REACH Aday Listeye ekleyebilmek için görüş alıyor.

Söz konusu maddelerin Aday Listeye eklenmesi ile ilgili olarak 23 Nisan’a kadar görüş iletilebilir. Söz konusu maddeler ve bilinen kullanım alanlarından bazıları şöyle:

• Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC 209-136-7) – temizlik ürünlerinde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, cila ve balmumu benzeri ürünler;

• Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC 208-764-9) – temizlik ürünlerinde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, cila ve balmumu benzeri ürünleri ve tekstil işleme kimyasalları ve boyalar.

• Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (EC 208-762-8) – temizlik ürünlerinde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, cila ve balmumu benzeri ürünler;

• Ethylenediamine (EC 203-468-6) – yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri, kaplama ürünleri, dolgu, macun, plaster, modelleme killeri ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri;

• Terphenyl hydrogenated (EC 262-967-7) – Plastik katkı maddeleri, solvent, kaplama ve mürekkeplerde, yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünlerinde;

• Kurşun(EC 231-100-4) – metaller, kaynak ve lehimleme ürünleri, metal yüzey işlem ürünleri, polimerler ve ısı transferi sıvıları;

• Disodium octaborate (EC 234-541-0) – antifriz ürünlerinde, ısı transfer sıvıları, yağlandırıcı ve gresler ile temizlik ürünlerinde;

• Benzo[ghi]perylene (EC 205-883-8) – REACH kaydı yok; genelde istemsiz üretiliyor, bileşen ya da safsızlık olarak ortaya çıkıyor.

Kaynak : İMMİB

15 bin Kimyasala İlişkin Veri Yayımlandı

15 bin Kimyasala İlişkin Veri Yayımlandı. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) yaklaşık 15 bin kayıtlı maddeyle ilgili verileri yayımladı.

Kayıt eden firmaların ilettiği bilgiler, her bir maddenin özellikleri ve sağlık/çevre üzerindeki etkilerine ilişkin verileri kapsıyor. Verileri araştırmacılar, düzenleyici otoriteler ve işletmeler, kimyasalların güvenli kullanımını artırmak, yeniliği sağlamak ve hayvanlar üzerindeki kimyasalların gereksiz test edilmesini önlemeye yardımcı olmak için kullanabilir. IUCLID 6 veri tabanındaki dosyaların herkes tarafından indirilip kullanılabilmesi amaçlanıyor. Ancak istismarı önlemek ve fikri mülkiyet hakları gereği çalışmaların tamamına erişim mümkün değil. Sadece sonuçlar ve kayıt dosyalarında gizli olmayan bilgiler açıklanacak.

Ajans, böylelikle hem toksikoloji konusundaki anlayışın geliştirilmesi hem de hayvan deneylerinin sayısının daha da azaltılmasını planlıyor.

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi CEFIC, endüstrinin haklarına, kayıt sahiplerine zarar verilmemesi konusuna dikkat çekerken sivil toplum kuruluşlarından ChemSec atılan adımdan memnuniyetini dile getirdi.

Uluslararası Kimya Sekreterliği‘nden Jerker Ligthart (ChemSec), “Bu verileri serbest bırakarak ECHA, kimyasal şeffaflık açısından doğru yönde atılmış bir adım atıyor ve madde yerine kimyasal grupların daha iyi analiz edilmesine olanak tanıyacak. Bu özelliğin, yeni ürünler geliştirirken şirketlerin endişe verici maddelerin daha hızlı ve daha erken tanımlanmasını sağlayarak, daha iyi kararlar almasını umuyoruz “dedi.

Detaylara ulaşmak için : https://echa.europa.eu/-/data-on-15-000-chemicals-now-available-to-use

Kaynak : CHEMLİFE DERGİSİNİN 1 SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi 22-25 Kasım Tarihlerinde Yapılacak

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi 22-25 Kasım Tarihlerinde Yapılacak. 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile birlikte 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Hotel’de düzenlenecektir.

9 – 13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi başarı ile tamamlanmıştır. Kongremize yurtiçinden 125 ve yurtdışından 11 olmak üzere toplam 136 konuşmacı, 165 akademisyen, 73 öğrenci, 133 belediye çalışanı, 285 sağlık çalışanı, 28 hastane temsilcisi, 407 özel sektör temsilcisi, 360 kurs katılımcısı ile toplam 1587 kişi katılım sağlamıştır. Kongre boyunca 21 oturum, 3 konferans, 2 uydu sempozyumu ve 2 panel düzenlenmiştir.

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Chemical Watch, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Haşere Yönetimi Dernekler Konfederasyonu (CEPA) gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş desteklemektedir.

Kongre tartışılacak önemli konular,Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın ( ECHA) rolü, Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) rolü, Avrupa Birliği piyasasındaki mevcut biyosidal ürünler ve kullanımları: Fırsatlar ve zorluklar, Biyosidal ürünlerde sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi, biyosidal ürünlerde maksimum kalıntı limitleri, biyosidal endüstrisinin bugünü ve geleceği, biyosidal mevzuatının etkileri ve satıcılar için çözümler, biyosidal ürünlerin günlük hayatta kullanımı, biyosidal ürünlerin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) etkisi, endokrin bozucular konusunda Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmeler ve BPR’da ara ürünler gibi başlıca konular tartışılacaktır.

Bu konulara ek olarak biyosidal ürünlerin kullanımında başlıca paydaşlardan biri olan yerel yönetimlerin haşere kontrolünde biyosidal ürün yönetmeliği, satın alma süreçleri, haşere kontrolü uygulamalarında yaşanan sorun ve çözüm önerileri ve benzeri birçok konu, hastanelerin biyosidal ürün alım süreçleri, sağlık personeli ve hastane çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve mesleki risklere karşı korunması konusunda gerekli önlemlerin alınması ve çalışan personelin yeterince bilinçlendirilmesi önem arz etmekte olup; bu konuda Üretici Firmalar, Kullanıcılar Akademisyenler ve THSK Çevre Sağlığı Dairesi çalışanları ile birlikte Biyosidal ürünlerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

KONU BAŞLIKLARI :

-Biyosidal Ürünler Mevzuatı ve Yeni Düzenlemeler
-Dünyada Biyosidal Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri
-Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması
-BPR’de Güncel Gelişmeler
-BPR’nin Uygulanması, Kontrolü ve İzlenmesi
-THSK’nın BPR Eşleştirme Projesi
-Biyosidal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
-Biyosidal Ürünlerde ECHA’nın rolü
-ECHA Review Program
-Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında DSÖ’nün rolü
-Avrupa’da Mevcut Biyosidal Ürünler ve Kullanımları; Fırsatlar ve Zorluklar
-Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları ve Akreditasyonu, Dünya Örnekleri
-Biyosidal Üretim Yerleri ve Sorunları
-Biyosidal Ürün Satıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler
-Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
-Hastanelerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
-Yerel Yönetimlerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
-Hayvan Yetiştiriciliğinde Biyosidal Ürün Uygulamaları
-Biyosidal Ürün Takip Sistemi
-İşlenmiş Eşyalar, Türkiye ve Dünya Pazarında Fırsatlar
-Biyosidal Ürünlerde Sürdürülebilirlik, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi
-Biyosidal Maruziyeti ve Kronik Sorunlar
-Biyosidal Endüstrisinin Bugünü ve Geleceği
-Biyosidal Ürünlere Alternatif Uygulamalar
-Biyosidal Sektöründe Veri ve Deneyim Paylaşımı, AB ve DSÖ’nün Katkısı
-Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma ve Takibinde Ülkeler Arası Koordinasyon
-Ekonomi
– BPR’nin Ekonomik Etkileri
– BPR’nin KOBİ’lere Etkileri
– Gümrük Birliği: Neredeyiz?
-Deneyim
– Birlik Ruhsatlandırması Deneyimi
– Bilgi Paylaşımı Deneyimi
– Biyosidal Ürün Ailesi Deneyimi
-Uygulama
– Biyosidal Ürün Uygulamalarının Standardizasyonu
– THSK, CEPA ve Uygulayıcı Firmalar Arası İşbirliği
– THSK’nın İstek ve Beklentileri
-Rodentisit ve İnsektisitler
– Antikoagülan Rodentisitler için Risk Azaltımı Tedbirleri
– Rodentisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı
– İnsan ve Hayvanın Korunması için Kullanılan İnsektisit Emdirilmiş Eşyalar
-Yerinde Üretilen Aktif Maddeler
– Yerinde Üretilen Aktif Maddeler Hakkında Rehber
– Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj ve Dezavantajları
– Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Harmonize Sınıflandırılması
-Dezenfektanlar
– Dezenfektan Biyosidal Ürün olan İşlenmiş Eşyaların Etkinlik Testleri
– Antimikrobiyal Direnç Gelişimi Riski, Direnç Haritalandırılması
– Her Yüzeyin Dezenfekte Olması Gerekli Midir?
-Endokrin Bozucular: Neredeyiz? Neler Olacak?
-Biyosidal Ürünlerde Aktif Maddeler ve Yaşanan Sorunlar
-Antikoagülan Rodentisitler
-Önem Arz Eden ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeler
-Aktif Madde olarak Nanomateryaller, Nanoteknolojik Maruziyet ve Biyosidaller
-Sülfüril Floridin Küresel Isınmaya Katkısı
-Krezotlar
-Gıda Güvenirliği açısından biyosidaller
-Gıda ve Yemlerde Maksimum Kalıntı Limitleri ve Gıdayla Temas eden Maddeler Özel Migrasyon Limitleri

Kongreye Bildiri Göndermek İçin Son Tarih : 21 Ekim 2016 dır.
Daha fazla detay için : http://www.biyosidal2016.org/Giris/Anasayfa

Titanyum dioksit Sınıflandırmasında Tartışmalar Devam Ediyor

Titanyum dioksit Sınıflandırmasında Tartışmalar Devam Ediyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı web sitesinden kamu görüşüne açılan öneri eğer kabul görürse, titanyum dioksitin harmonize listede (CLP Ek VI) yer alacak zorunlu minimum sınıflandırması kanserojen 1B olacak. Ancak sanayici, meslek örgütü ve ayrı ayrı firmalardan iletilen aksi görüş sayısı 500’ü aşmış durumda. Fransa’nın titanyum dioksit hakkında sunduğu harmonize sınıflandırma dosyasına ilişkin görüş alım süreci 15 Temmuz’da sona ermişti.

Titanyum dioksit Sınıflandırmasında Tartışmalar Devam Ediyor Titanyum Dioksit Üreticileri Birliği (TDMA), titanyum dioksite ilişkin mevcut harmonize sınıflandırma raporunun, ‘yetersiz ve yanıltıcı bir tablo’ çizdiğini belirtirken Avrupa Plastik Üreticileri Birliği (EuPC) ise iş yeri maruziyeti için 15 titanyum dioksit üretim tesisinde 20 bin işçiyle yapılan araştırmaların sağlık üzerinde olumsuz bir etki göstermediğini hatırlattı.

Cosmetics Europe da 20 bini aşkın kozmetik üründe kullanılan titanyum dioksitin kanserojen 1B olarak sınıflandırılmasının kozmetik için ‘yasaklama’ anlamına geldiğini ifade ederken Avrupalı boya sanayicilerini temsil eden CEPE ise maddenin üyelerinin ürünlerinin yüzde 85’inden fazlasında kullanıldığına dikkat çekti. Boyada, titanyum dioksitin sıvı matrislere gömüldüğü ve solunum yoluyla maruziyetin mümkün olamayacağı ifade edildi.
Bu arada Alman REACH Yetkili otoritesi de olan Almanya İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Federal Enstitüsü (Baua), Fransız otoritenin titanyum dioksitin kategori 2 olarak sınıflandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kaynak :İMMİB

Avrupa Dövmelerde Kullanılan Mürekkepleri Kimyasal Açıdan İncelemeye Alıyor

Avrupa Dövmelerde Kullanılan Mürekkepleri Kimyasal Açıdan İncelemeye Alıyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) dan dövme mürekkeplerde bulunan kimyasalların güvenilirliğini araştırmasını ve sağlığa tehdit oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için AB çapında yeni bir düzenleme yapmasını istedi.

Dövme son yıllarda giderek daha popüler hale geldikçe, mürekkep bileşiklerin bazıları hakkında ortaya bazı endişeler atılmıştır. Metal bazlı pigment ve viskozitesini artırmak için kullanılan yağların içeriği bunlardan bazılarıdır. Bunların bazılarının alerjik reaksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir ve kanserojen olduğundan şüpheleniliyor.

Şuan bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yasaklı mürekkepler için yasal bir düzenlemeleri var. ECHA kontrol edilen veya AB genelinde yasaklanması gerektiğine karar vereceği kimyasallar için resmi önerilerini bir yıl içinde rapor etmesi bekleniyor.

Avrupa Dövmelerde Kullanılan Mürekkepleri Kimyasal Açıdan İncelemeye Alıyor

Kaynak : chemistryworld

PVC’deki Kurşun Stabilizörlere Kısıtlama Geliyor

PVC’deki Kurşun Stabilizörlere Kısıtlama Geliyor. Avrupa Birliği’nde gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Risk Yönetim Opsiyonu Analizleri (RMOA), otoritelere bir madde için getirilen düzenleyici önlemlerle birlik çapında daha fazla risk yönetimi faaliyetinin gerekli olup/olmadığına dair karar alımında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
CLP Tüzüğü’ne göre Üreme için Toksik Kategori 1 olarak sınıflandırılan kurşun ve kurşun bileşikleri uzun süreli ve tekrarlı maruziyette toksik ve sucul ortam için tehlikeli bulunmakta.

Bu kapsamda, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yürüttüğü risk yönetimi opsiyon analizi (RMOA) sonuçları PVC’de kullanılan kurşun stabilizörlere (geri kazanılmış ürünlere muafiyet söz konusu olabilir) REACH Tüzüğü kapsamında yasaklama getirilmesi gerektiğini ortaya koydu. PVC Endüstrisi için yürütülen RMOA çalışma sonuçlarına göre;

• Geri kazanılan ürünlere muafiyet verilmeksizin % 0.1 olarak belirlenen PVC içindeki kurşun konsantrasyon limiti iş kaybına, PVC geri kazanım endüstrisinde yüksek maliyete yol açacak (bu etkiyi azaltmak için geri kazanılan PVC’ler için kurşun limitinin % 1’e çıkarılması öneriliyor).
• PVC ve PVC eşyalarda kurşun stabilizörleri kullanımına kısıtlama getirilmesi bahçe hortumları, çocuk içecek kapları gibi bazı PVC tüketici ürünlerinde daha detaylı araştırmayı gerektirecek.
• Tüm kurşun bileşiklerinin mi yoksa belirli kurşun bileşiklerinin mi kısıtlanması gerektiğine karar verilecek.

İlgili dokümanlara ulaşmak için : http://echa.europa.eu/documents/10162/a34ce626-7f20-4d9f-819b-7eec62dd362e

PVC’deki Kurşun Stabilizörlere Kısıtlama Geliyor

Kaynak : IMMIB

2. Ulusal Biyosidal Kongresi Sona Erdi

2. Ulusal Biyosidal Kongresi Sona Erdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde 9 – 13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi başarı ile tamamlanmıştır.

Ülkemizden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği, Belediye Başkanları Birliği, Boya Sanayicileri Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Kimyagerler Derneği, Halk Sağlığı ve Haşere Kontrolü Derneği gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşu kurumsal olarak kongremizi desteklemiş, ayrıca birçok özel sektör kuruluşu kongremizin organizasyonuna katkıda bulunmuştur.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü ve uluslararası firmalardan yabancı konuşmacılar organizasyonda yer aldı.

Kongremize yurtiçinden 125 ve yurtdışından 11 olmak üzere toplam 136 konuşmacı, 165 akademisyen, 73 öğrenci, 133 belediye çalışanı, 285 sağlık çalışanı, 28 hastane temsilcisi, 407 özel sektör temsilcisi, 360 kurs katılımcısı ile toplam 1587 kişi katılım sağlamıştır. Kongre boyunca 21 oturum, 3 konferans, 2 uydu sempozyum, 2 panel düzenlenmiştir.

Kongre sonuç bildirgesine ulaşmak için TIKLAYINIZ !!!

2. Ulusal Biyosidal Kongresi Sona Erdi

Kaynak : cevresagligi.thsk.saglik