FARABİ IV. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı BEÜ Tarafından Düzenlenecek, Başvuruları Kaçırmayın !

30d1a farabc4b0 iv. ar ge ve c4b0novasyon proje pazarc4b1 bec39c tarafc4b1ndan dc3bczenlenecek bac59fvurularc4b1 kac3a7c4b1rmayc4b1n
30d1a farabc4b0 iv. ar ge ve c4b0novasyon proje pazarc4b1 bec39c tarafc4b1ndan dc3bczenlenecek bac59fvurularc4b1 kac3a7c4b1rmayc4b1n

FARABİ IV. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı BEÜ Tarafından Düzenlenecek, Başvuruları Kaçırmayın ! Ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her yeni gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Günümüz dünyasında özellikle yeraltı enerji kaynaklarının kullanımı, demir çelik ve bağlı sanayi yatırımları, savunma sanayi, bilişim sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri,nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmektedir.


Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, ve teknolojik gelişmelerin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Tarafından ; “FARABİ IV. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı” düzenlenecektir.

Geçen üç yılda çok sayıda katılımcının proje fikrinin poster ve prototip olarak sergilendiği ve ödüllendirildiği proje pazarının bu yıl dördüncüsü yapılacaktır. “FARABİ IV. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı” etkinliğinde “Projesi olan” herkes başvuru yapabiliyor. Nitelikli projelere çeşitli ödüllerin verileceği etkinliği sizler kaçırmayın.

Etkinliğin Ana Temaları:

 • Enerji ve Alternatif Enerji
 • Gıda ve Tarım Teknolojileri
 • Çevre Teknolojileri
 • Tıp ve Sağlık Uygulamaları
 • Biyomedikal/Biyoteknoloji
 • Nanoteknoloji ve Nutrasötikler
 • Bilişim Teknolojileri
 • Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Uygulamaları
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
 • Makine Teknolojileri
 • Kimya/İlaç Teknolojileri
 • Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları
 • Tekstil Sanayi Teknolojileri
 • Savunma Sanayi Teknolojileri
 • Diğer Alanlar
14 Nisan 2017:Proje özetlerinin son gönderilme tarihi
21 Nisan 2017:Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı
28 Nisan 2017:Poster teslimi için son gün
8 Mayıs 2017:Proje Sergisi ve Proje Yarışması
8 Mayıs 2017:Ödül töreni

Katılım Esasları

 • Proje pazarına katılım ücretsizdir.
 • Üniversite ve araştırma kuruluşlarından il dışı katılımcılar için ulaşım ve konaklama giderleri, imkanlarımız ölçüsünde karşılanacaktır. (Ulaşım için karşılanacak tutar, katılım sağlanan il ile Zonguldak ili arasındaki şehirlerarası otobüs bilet ücreti üzerinden belirlenecektir. )
 • Ön elemeyi geçen proje önerileri Proje Pazarı web sayfasında ilan edilecektir.
 • Finale kalan katılımcı, projesinin posterini hazırlayarak 06 Mayıs 2016 tarihine kadar projepazaribeun.edu.tr adresine gönderecektir. Prototip sergilemek isteyen katılımcılar etkinlik günü beraberinde getirmesi gerekmektedir.
 • Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Posterler 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 • Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • İsteyen katılımcıların posterleri ücretsiz basılabilecektir.
 • Proje Pazarı etkinliğine daha önce ödül almış projeler katılabilir, fakat bu projeler herhangi bir kategoride ödül alamayacaktır.
 • Katılımcılar, etkinliğe  başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin : http://projepazari.beun.edu.tr/İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: