BOREN’den “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” Proje Çağrısı

bc6ca borlu malzemeler ve bor kimyasallarc4b1nc4b1n gelic59ftirilmesi proje c387ac49frc4b1sc4b1
bc6ca borlu malzemeler ve bor kimyasallarc4b1nc4b1n gelic59ftirilmesi proje c387ac49frc4b1sc4b1

BOREN’den “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” Proje Çağrısı. Küreselleşme ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren yenilik ve değişim düşüncesi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Yenilikçilik (inovasyon); sürdürebilir kalkınma, rekabet gücü, istihdam artışı, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin anahtarı olarak gelişen toplumlarda benimsenmiştir. Bu kapsamda; önemli bir ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73’üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinin yenilikçi girişimlerle, bor’lu ürünlere dönüştürülmesinde teknolojilerin geliştirilmesi ve bor’lu ürünlerin ülkemizde farklı sektörlerde geniş şekilde kullanılması BOREN’nin önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli bor’lu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve bor’un yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

Çağrı BaşlığıBorlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı NoPÇ.2016/1
Çağrı Kapsamı
Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;
· Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
· Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı     rekabet avantajı sağlayacak,
ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.
Çağrı Kapsamı Dışındaki AlanlarTarım ve Çevre
Proje Nitelikleri
· Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje     önerileri desteklenecektir.
· Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
Kimler BaşvurabilirKamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.
Proje Bütçesi/Süresi
  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.
Çağrı İlan Tarihi18.03.2016
Ön Başvuru Tarihleri28.04.2016-06.05.2016
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi06.06.2016
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi09.09.2016

Ön başvuru, BOREN Proje Ön Başvuru Formu kullanılarak 06.05.2016 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır.

Format açısından yeterli bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir. Başvuru için : http://www.boren.gov.tr/tr

Borlu-Malzemeler-ve-Bor-Kimyasallarının-Geliştirilmesi-Proje-Çağrısı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*