Kimya Öğretmenleri Atama Bekliyor !!!

Kimya Öğretmenleri Atama Bekliyor !!! Ülkemizde bilimin gelişmesi ve ilerlemesi için Kimya bilimine ve eğitimine önem verilmesidir. Sayın Prof.Dr. Aziz SANCAR bu konuda ülkemizde en önemli örnek oldu ve tüm gözlerin bu alana çevrilmesine sebep oldu.
Yıllardan beri öğretmen atamalarında seslerini duyurmaya çalışan Kimya Öğretmenleri her fırsatta durumu gözlerimizin önüne seriyor ve atamalar için büyük bir mücadele veriyorlar. Ülkemizin her bölgesinde örgütlenen Öğretmen adayları bizlere göndermiş oldukları bilgileri ve düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz.

“Liselerin zorunlu olması, 10.sınıflarda Kimya dersinin zorunlu olması ve diğer etkilerle Kimya Öğretmeni açığınıda artırmıştır.Binlerce Kimya öğretmeni yüksek puanlarla yıllardır boş beklemektedir.Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmenlik sitemi ile ve farklı branş öğretmenlerini kullanarak bu işi götürmeye çalışması,ülkemizin ve milletimizin geleceğine zarar vermektedir.Çünkü eğitim kalitesini düşürmektedir.Dershane sistemini bitirerek,okullardaki eğitim kalitesini iyileştirmek isteyen devlet yetkilileri,liselerdeki boş Kimya Öğretmeni kadrolarına gerektiği kadar atama yapmamaktadır.ÖSYM en zor soruları Kimya Öğretmenlerine sormaktadır.Buna rağmen Kimya Öğretmenlerinin puanları yüksektir.Gerekli nitelikleri de fazlasıyla sağlamaktadırlar.

Binlerce Kimya Öğretmeni yıllardır emek verdiği halde, sınavlardan yüksek puan aldığı halde,boş olan kadrolara atama yapılmamaktadır.Liselerde Kimya dersleri boş geçmekte veya “ücretli öğretmenlik” sistemi ile öğretmenler güvencesiz ve zor şartlar çalıştırılmaktadır.Bu olumsuz şartlar eğitimcilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir.

Çoğu okullarda da Kimya derslerine farklı branş öğretmenleri girmektedir.
Kimya dersi farklı branşlardaki öğretmenlerle sürdürülemeyecek kadar hassas ve önemlidir.Kimya Öğretmeni alımları yıllardır çok az olmaktadır.Kimya Öğretmenlerine beş yılda verilen toplam kontenjandan daha fazlası,başka alanlara sadece bir yılda verilmektedir. Ayrıca alan değişikliği ile başka alanlardan Kimya Öğretmenliğine geçiş yapılması,atama bekleyen Kimya Öğretmenlerini mağdur etmektedir.Bu durum eğitimi olumsuz etkilediği bir gerçektir bunu lys-ygs sınavlarındaki kimya netlerinden de görmekteyiz.2014 Şubat ayında 376 Sınıf Öğretmeni Kimya Öğretmenliği’ne alan değişikliği ile geçirilmiştir(Alan değişikliğinden en fazla etkilenen ilk üç branştan biri de kimya).Başka alanlardan geçiş için verilen bu kadar bol kontenjan,atama bekleyen Kimya Öğretmenlerine hiçbir zaman verilmemiştir.

Kimya Öğretmenleri gerekli niteliklere fazlasıyla sahip olduğu halde atamaları yapılmayarak açık alan değişikliği yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır.En önemli konulardan biride okullardaki kimya saatinin yetersiz oluşudur kimya dersi yetersi olduğundan müfredat yetişmemektedir buda lys-ygs sınavlarına yansımaktadır bu durum öğrencileri dershaneye itmekte okulların eğitim kalitesini düşürmektedir konular üstünkörü geçildiğinden öğrencilerde olumsuz bir duygu oluşturmakta ve ezbere itmektedir kimya dersi ezber dersi değildir kimya dersi dershanede değil en iyi okulda öğrenilir. Genç,dinamik,bilişim çağının ihtiyaçlarına cevap verebilen,eğitimde teknolojiyi kullanabilen Kimya Öğretmenlerinin,ihtiyaç olmasına rağmen boş bekletilmesi vicdanları sızlatmaktadır.

Liselerdeki boş Kimya Öğretmenliği kadrolarına yeterli atama yapılmaması,genç Kimya Öğretmenlerini mağdur ettiği gibi,ülkemizin ve milletimizin geleceğine de zarar vermektedir.Bizler kimya öğretmenleri olarak artık bu olumsuzluklara dur denilmesini istiyoruz.Yılların mağduriyeti giderilsin istiyoruz.Aşağıdaki makalenin bir bölümünden alıntı yapılmıştır bu önemli makalede de görülüyor ki kimya çok önemli bir bilim dalı olma özelliğini taşıyor.

kimya-ogretmenlerine-3000-atama-istiyoruz

1 Comment

  1. Bütün hissiyatımla bu yazının altına imza atarım. En az2000 kimya ataması bekliyoruz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*