Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Büyüyor, Yeni Teşvikler Geliyor

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Büyüyor, Yeni Teşvikler Geliyor. Ar-Ge’nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi ve ‘toplam araştırma fonları’nın gelişmesi için performans kriterleri kullanılarak, ‘Kurum Hissesi’ sistemi yapılandırılacak, üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teşvikler artırılacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin dikkate alınacağını belirterek, “Ar-Ge’nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi ve ‘toplam araştırma fonları’nın gelişmesi için performans kriterleri kullanılarak, ‘Kurum Hissesi’ sistemi yapılandırılacak, üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teşvikler artırılacak” dedi.

Işık, Türkiye KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) hakkında açıklamalarda bulundu. Planda, 6 hedef çerçevesinde 31 eylemin belirlendiğini bildiren Işık, bakanlığın eylem planını uygulamaya başladığını söyledi. Belirlenen eylem planının bakanlık tarafından izleneceğini kaydeden Işık, söz konusu planla ülke sanayisinin, rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Bu kapsamda bakanlık himayesinde yükseköğretim kurumları temsilcilerden KÜSİ çalışma grubu oluşturulacağını belirten Işık, “26 Düzey 2 Bölgesinde (İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması) KÜSİ çalışmalarının eş güdümü ve yönlendirmesini sağlayacak çalışma grubunun, Düzey 2 Bölge bazındaki toplantılarına yerel idareciler ve Kalkınma Ajansı temsilcileri de davet edilecek. Kamu, üniversite ve sanayi ihtiyaçlar, kapasiteler ve olanaklar bağlamında bölgelerden seçilen temsilciler bakanlıkla iletişimde olacak. Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) etkin çalışması, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), TTO’lar ve Organize Sanayi Bölgelerde (OSB) yer alan birimler arasında iletişimin sağlanması, söz konusu birimlerin illerde yer alacak KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulları ile iletişimlerinin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilecek” diye konuştu.

“KÜSİ Portalı oluşturulacak”

Eylem planı kapsamında KÜSİ Portalı da oluşturulacağına dikkati çeken Işık, böylece sanayiciye hizmet verecek öğretim elemanı, insan kaynağı ve altyapı imkanlarını içeren veri havuzunun geliştirileceğini ifade etti. “Nitelikli sanayici” havuzunun da oluşturulacağına ve tarafların birbirine ulaşmalarının teşvik edileceğine işaret eden Işık, portalın erişilebilir, kullanıcı dostu ve güncel yönetim sistemine sahip olacağını vurguladı. Portalda kamu strateji dokümanlarına ilişkin bilgilerin yanında bakanlığın, üniversitelerin ve arayüzlerin çalışmalarının da bulunacağına değinen Işık, ayrıca başarı hikayelerine de yer verileceğini dile getirdi.

Işık, OSB’lerde Ar-Ge destekleri, proje yazma ve teknoloji transfer hizmetleri gibi konularda çalışacak birimlerin oluşturulacağını belirterek, “OSB’lerde kurulacak veya kurulu söz konusu birimlerin, özellikle TGB’lerde TTO hizmeti veren birimlerle iletişim halinde çalışmaları eş güdüm halinde gerçekleştirilecek. Bakanlıkça OSB’lere bu yönde organizasyonlarına birim eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Atama ve terfide KÜSİ faaliyetleri avantaj sağlayacak”

Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde, KÜSİ çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin dikkate alınacağının altını çizen Işık, özellikle doçentlik atamasında, şirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi ile ortak proje üretmek gibi bilimsel yayın dışındaki faaliyetlerin, akademik kariyerlere olumlu katkıda bulunacağı düzenlemeler yapılacağını anlattı. Işık, ayrıca profesörlüğe atanmada KÜSİ faaliyetlerine katılanlara öncelik verilmesi yollarının araştırılacağını söyledi.

Bakan Işık, akademisyenlerin sanayide çalışabilmeleri, sanayide çalışan nitelikli personelin de üniversitelerde görev alabilmeleri sağlanacağına işaret ederek, “Akademisyenlerin sanayide geçici olarak çalışmasına, sanayideki yüksek lisanslı, doktoralı personelin de üniversitede ders vermesine imkan sağlayacak mevzuat değişikliği yapılacak. Buna göre akademisyene kariyerden bağımsız 5 yılda bir 3 ay veya 3 yılda bir 2 ay sanayide çalışabilme olanağı tanınacak” diye konuştu.

“Akademisyenlere yönelik teşvikler artırılacak”

Üniversitelerin Ar-Ge fonlarının artırabilmeleri için Ar-Ge projelerinde kurum olanaklarından faydalanılması halinde proje maliyetine göre hesaplanan ve ilgili kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine eklenen “Kurum Hissesi” sisteminin performansa dayalı yapılandırılacağına dikkati çeken Işık, “Ar-Ge’nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi ve ‘toplam araştırma fonlarının’ gelişmesi için performans kriterleri kullanılarak, ‘Kurum Hissesi’ sistemi yapılandırılacak, üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teşvikler artırılacak” vurgusunu yaptı.

Işık, illerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerine ilişkin harita oluşturularak, bu kapsamda özellikle KÜSİ alanında il bazında politikalar hazırlanmasının sağlanacağını ifade etti. Kamu, üniversite ve sanayi arasında “İş Birliğine Dayalı Eğitim Modeli” oluşturulacağının altını çizen Işık, söz konusu modelle lisans eğitimi sırasında öğrencilerin üniversitenin yurtiçi veya yurtdışında anlaştığı firmalarda çalışma imkanı bulduğunu anlattı. Lisans ve lisansüstü öğrencilerine yurtdışı üniversite ve araştırma kurumlarında teknoloji geliştirme konularında ortak proje yürütme imkanları sağlanacağına değinen Işık, ayrıca uygulamanın yapıldığı kamu kuruluşları ve kamu kurumları araştırma merkezlerinin de staj için öğrencilere olanak sunacağını belirtti.

bilimsel araştırma

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*