Kimyasal yönetmeliği değişti, işçi çalışan oldu

Kimyasal yönetmeliği değişti, işçi çalışan oldu.Kimyasal maddenin kullanıldığı işlerde, ‘tehlikeli’ madde yerine ‘tehlikesiz’ veya ‘daha az tehlikeli’ kimyasal madde kullanılacak.
Konuya ilişkin yeni kurallar getiren yönetmelikte ‘işçi’ sözü de ‘çalışan’ şeklinde değiştirildi. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, “işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemek” amacıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, işveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olacak.

‘İşçi’ sözünün ‘çalışan’ olarak değiştirildiği yönetmelikte, tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete, ancak risk değerlendirilmesi yapılarak ve belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacağı vurgulandı. Yönetmelikte, kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde dikkat edilecek unsurlar şöyle sıralandı: Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı. Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.
sektör

 

Kaynak :zaman

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*