3. Uluslararası Biyosidal Kongresi 22-25 Kasım Tarihlerinde Yapılacak

2774f 3. uluslararasc4b1 biyosidal kongresi 22 25 kasc4b1m tarihlerinde yapc4b1lacak
2774f 3. uluslararasc4b1 biyosidal kongresi 22 25 kasc4b1m tarihlerinde yapc4b1lacak

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi 22-25 Kasım Tarihlerinde Yapılacak. 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile birlikte 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Hotel’de düzenlenecektir.

9 – 13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi başarı ile tamamlanmıştır. Kongremize yurtiçinden 125 ve yurtdışından 11 olmak üzere toplam 136 konuşmacı, 165 akademisyen, 73 öğrenci, 133 belediye çalışanı, 285 sağlık çalışanı, 28 hastane temsilcisi, 407 özel sektör temsilcisi, 360 kurs katılımcısı ile toplam 1587 kişi katılım sağlamıştır. Kongre boyunca 21 oturum, 3 konferans, 2 uydu sempozyumu ve 2 panel düzenlenmiştir.

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Chemical Watch, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Haşere Yönetimi Dernekler Konfederasyonu (CEPA) gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş desteklemektedir.

Kongre tartışılacak önemli konular,Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın ( ECHA) rolü, Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) rolü, Avrupa Birliği piyasasındaki mevcut biyosidal ürünler ve kullanımları: Fırsatlar ve zorluklar, Biyosidal ürünlerde sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi, biyosidal ürünlerde maksimum kalıntı limitleri, biyosidal endüstrisinin bugünü ve geleceği, biyosidal mevzuatının etkileri ve satıcılar için çözümler, biyosidal ürünlerin günlük hayatta kullanımı, biyosidal ürünlerin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) etkisi, endokrin bozucular konusunda Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmeler ve BPR’da ara ürünler gibi başlıca konular tartışılacaktır.

Bu konulara ek olarak biyosidal ürünlerin kullanımında başlıca paydaşlardan biri olan yerel yönetimlerin haşere kontrolünde biyosidal ürün yönetmeliği, satın alma süreçleri, haşere kontrolü uygulamalarında yaşanan sorun ve çözüm önerileri ve benzeri birçok konu, hastanelerin biyosidal ürün alım süreçleri, sağlık personeli ve hastane çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve mesleki risklere karşı korunması konusunda gerekli önlemlerin alınması ve çalışan personelin yeterince bilinçlendirilmesi önem arz etmekte olup; bu konuda Üretici Firmalar, Kullanıcılar Akademisyenler ve THSK Çevre Sağlığı Dairesi çalışanları ile birlikte Biyosidal ürünlerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

KONU BAŞLIKLARI :

-Biyosidal Ürünler Mevzuatı ve Yeni Düzenlemeler
-Dünyada Biyosidal Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri
-Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması
-BPR’de Güncel Gelişmeler
-BPR’nin Uygulanması, Kontrolü ve İzlenmesi
-THSK’nın BPR Eşleştirme Projesi
-Biyosidal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
-Biyosidal Ürünlerde ECHA’nın rolü
-ECHA Review Program
-Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında DSÖ’nün rolü
-Avrupa’da Mevcut Biyosidal Ürünler ve Kullanımları; Fırsatlar ve Zorluklar
-Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları ve Akreditasyonu, Dünya Örnekleri
-Biyosidal Üretim Yerleri ve Sorunları
-Biyosidal Ürün Satıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler
-Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
-Hastanelerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
-Yerel Yönetimlerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
-Hayvan Yetiştiriciliğinde Biyosidal Ürün Uygulamaları
-Biyosidal Ürün Takip Sistemi
-İşlenmiş Eşyalar, Türkiye ve Dünya Pazarında Fırsatlar
-Biyosidal Ürünlerde Sürdürülebilirlik, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi
-Biyosidal Maruziyeti ve Kronik Sorunlar
-Biyosidal Endüstrisinin Bugünü ve Geleceği
-Biyosidal Ürünlere Alternatif Uygulamalar
-Biyosidal Sektöründe Veri ve Deneyim Paylaşımı, AB ve DSÖ’nün Katkısı
-Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma ve Takibinde Ülkeler Arası Koordinasyon
-Ekonomi
– BPR’nin Ekonomik Etkileri
– BPR’nin KOBİ’lere Etkileri
– Gümrük Birliği: Neredeyiz?
-Deneyim
– Birlik Ruhsatlandırması Deneyimi
– Bilgi Paylaşımı Deneyimi
– Biyosidal Ürün Ailesi Deneyimi
-Uygulama
– Biyosidal Ürün Uygulamalarının Standardizasyonu
– THSK, CEPA ve Uygulayıcı Firmalar Arası İşbirliği
– THSK’nın İstek ve Beklentileri
-Rodentisit ve İnsektisitler
– Antikoagülan Rodentisitler için Risk Azaltımı Tedbirleri
– Rodentisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı
– İnsan ve Hayvanın Korunması için Kullanılan İnsektisit Emdirilmiş Eşyalar
-Yerinde Üretilen Aktif Maddeler
– Yerinde Üretilen Aktif Maddeler Hakkında Rehber
– Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj ve Dezavantajları
– Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Harmonize Sınıflandırılması
-Dezenfektanlar
– Dezenfektan Biyosidal Ürün olan İşlenmiş Eşyaların Etkinlik Testleri
– Antimikrobiyal Direnç Gelişimi Riski, Direnç Haritalandırılması
– Her Yüzeyin Dezenfekte Olması Gerekli Midir?
-Endokrin Bozucular: Neredeyiz? Neler Olacak?
-Biyosidal Ürünlerde Aktif Maddeler ve Yaşanan Sorunlar
-Antikoagülan Rodentisitler
-Önem Arz Eden ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeler
-Aktif Madde olarak Nanomateryaller, Nanoteknolojik Maruziyet ve Biyosidaller
-Sülfüril Floridin Küresel Isınmaya Katkısı
-Krezotlar
-Gıda Güvenirliği açısından biyosidaller
-Gıda ve Yemlerde Maksimum Kalıntı Limitleri ve Gıdayla Temas eden Maddeler Özel Migrasyon Limitleri

Kongreye Bildiri Göndermek İçin Son Tarih : 21 Ekim 2016 dır.
Daha fazla detay için : http://www.biyosidal2016.org/Giris/Anasayfa

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*