2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu 27-30 Eylül Tarihlerinde Samsun’da Gerçekleşecek

f0403 2.ulusal biyoyakc4b1tlar sempozyumu 27 30 eylc3bcl tarihlerinde samsunda gerc3a7eklec59fecek
f0403 2.ulusal biyoyakc4b1tlar sempozyumu 27 30 eylc3bcl tarihlerinde samsunda gerc3a7eklec59fecek

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu 27-30 Eylül Tarihlerinde Samsun’da Gerçekleşecek. Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının oldukça yüksek olması, nüfus artışıyla enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış ve fosil yakıt rezervlerinin sürekli azalması enerjiyi üretirken de tüketirken de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu tüm insanlık için bir tehdit hali taşımaktadır. Tüketim sürecinde insan kendisinin ve diğer canlıların yaşam ortamını her geçen gün daraltmakta, kaynakları hızla tüketmektedir. Bunun sonucu olarak ormanlar her geçen gün azalmakta, yer altı kaynakları tükenmekte, atıklar toprakları, suları ve havayı kirletmektedir.

Dünya üzerinde fosil yakıtların çevreyi olumsuz etkilemesi ve bunların telafisi için yapılan büyük harcamalar, fosil yakıtların kullanımından doğan sıkıntılar büyük ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ile birlikte enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilme strateji ve çabaları, bilim adamlarının dikkatini yenilenebilir enerji konusu üzerinde toplamıştır.

Türkiye de petrol ve petrol ürünleri açısından dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir fırsat olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye için de önemli bir itici unsur durumuna gelmiştir. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin sayılabilecek durumda olmasına rağmen mevcut potansiyelini yeterince kullanamamaktadır.

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde, enerji tarımı konusunda çalışan ilk ve tek kurum, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan “Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” dir. Bu sempozyumda, biyoyakıtların bütün türleri, geniş ölçekli olarak ele alınacaktır. Bu sempozyumda bugüne kadar yapılan çalışmaların bilimsel perspektiften ele alınmasının yanında, geleceğe yönelik projeksiyonların da ortaya konulması amaçlanmaktadır.

SEMPOZYUM KONULARI

BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE HAMMADDELERİ
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE PROSES
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE KULLANIM ALANLARI
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE EKONOMİSİ
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE MEVZUAT
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Detaylı Bilgi İçin : http://www.biyoyakit2016.org/default.aspx

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu 27-30 Eylül Tarihlerinde Samsun'da Gerçekleşecek

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*