SÜ Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi COST Bilimsel Komite Üyeliğine Seçildi

SÜ Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi COST Bilimsel Komite Üyeliğine Seçildi. TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology – COST) Üst Düzey Temsilcileri Komitesi Toplantısı’nda TÜBİTAK tarafından önerilen adaylar arasından COST Bilimsel Komite Üyesi olarak seçildi.

Türkiye’deki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından sağlanan COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla 1971 yılında kuruldu ve Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirme misyonuyla çalışıyor.

COST Bilimsel Komite olarak, COST projelerinin seçimi, yürütülmesi ve seçimi yanında Avrupa Araştırma Alanı’nın küresel düzeyde daha ileriye götürülmesi, Avrupa’da bilimsel mükemmeliyetin yürütülmesi, bilimsel ve teknolojik aktivitelerin katkı sağlanması ve Avrupa araştırma toplumunun en iyi şekilde desteklenmesi konularında COST Üst Düzey Temsilcileri Komitesi’ne danışmanlık yapıyor.

Bilimsel iş birliğinde en uzun devam eden ve Avrupa Araştırma Alanı’nı oluşturan bir iş birliği programı olan COST; AB ötesi, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya gibi ülkelerdeki araştırmacılar ile de etkileşim ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye’den COST’a son yıllarda araştırmacılarımızın katılımında artış gözlenirken bu artışın tüm COST projelerinde olması için TÜBİTAK özverili bir çalışma yürütüyor. COST’a katılım sağlanarak ülkemizdeki araştırmacıların katılımı ile doğrudan uluslararası bir iş birliği ağına dahil olmaları, özellikle ülkemizin de dahil olduğu Horizon 2020 programı için bir temel yapı, konsorsiyum oluşturma ve konsorsiyuma katılım gibi fırsatlar sağlıyor.

Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik konumu gereği, tarihsel birikimleri ve uluslararası gelişmelerin ağırlıklı bir bölümünün yaşandığı Afro-Avrasya coğrafyasının kalbinde önemli bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Prof. Ersöz bu bağlamda; özellikle uluslararası boyutta üstlendiği roller ve gerçekleştirdiği somut katkılar nedeniyle, İslam İş birliği Teşkilatı ve Orta Asya Türk Cumhuriyeti ülkeleri ile akademik iş birliği ağlarının kurulması, ortak bilimsel politikaların geliştirilmesi ve COST’a benzer bir yapılanmanın oluşturulmasını ve bu yapının liderliğini Türkiye’nin yapması gerektiğini söyledi.

COST’un misyonu çerçevesinde Prof. Dr. Mustafa Ersöz, pek çok COST projesinde Çekirdek grup üyeliği, çalışma grup başkanlığı ve Short-Term Scientific Missions (STSM) koordinatörlüğü gibi aktif görevler aldı. Prof. Ersöz, nanobilim alanında yapmış olduğu uluslararası nitelikli çalışmaları nedeniyle, COST-MP1106 aksiyonunda, UFUK (HORIZON) 2020 kapsamında nanoteknoloji alanında proje hazırlamak için oluşturulan “Nanomaterials and Nanotechnologies” takımının koordinatörlük görevini yürüttü. Prof. Ersöz, AB 7. Çerçeve Program kapsamında, nanoteknoloji alanında önemli araştırma merkezleri ve İntel ile aynı konsorsiyumda (FP7-LAMAND) bulundu, projenin “Nanometrology” çalışma paketinin liderliğini yürüttü. Yine AB 7. Çerçeve Program kapsamında da birçok proje yürütmeye devam ediyor.

Prof. Ersöz, üniversitedeki Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve bütünlüğünü sağlamak ve Konya sanayisinin Ar-Ge ihtiyaçlarının gelişmesine katkı sağlamak için Selçuk Üniversitesinin Ar-Ge merkezi laboratuvarı alt yapısının kuruluşunu gerçekleştirdi. Yine, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Konya bölgesinde doğal ürünlerin teknolojik katma değerli ürün olarak değerlendirilmesi amacıyla “Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi” projesine de devam ediyor.

SÜ Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi COST Bilimsel Komite Üyeliğine Seçildi

 

Kaynak :TÜBA

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*