Isı ve Elektriği Birleştiren Güç “KOJENERASYON”

Isı ve gücün birleşmesini temsil eden kojenerasyon veya birleşik üretim, talep ve arzın sürekli arttığı günlerde enerji ve ısı ihtiyacını optimum seviyeye taşıyan en etkin faktör olarak beliriyor. Kojenerasyon, her türlü sistemin ısı ve elektrik verimliliğini yüzde 90’lara varan oranlarda artırmalarını sağlıyor.

Isı ve elektriğin beraber üretilmesine dayanan kojenerasyon, enerji maliyetini ciddi oranda düşürürken talebin karşılanmasını kolaylaştırıyor. Kojenerasyon, sistemlerin dayandığı uygulamaların ısı talebine odaklanmasını, böylece faydanın maksimuma çıkarılmasını öngörüyor.

Bahsedilen sistem ısıtma veya soğutma sistemi bulunan bir bina, bir sanayi tesisi veya bir yerleşim birimi olabilirken, ısının faydalı kullanımı sayesinde bir kojenerasyon tesisinin verimliliği yüzde 90 oranlarında artırılabiliyor.

Kojenerasyon, geleneksel yöntemlere dayalı üretim yapan enerji santralleri veya kazanlardan sağlanan elektrik ve ısıya kıyasla yüzde 15-40 arasında enerji tasarrufu sağlıyor.

Kojenerasyon, enerji tedarikini tüm tüketici türlerine göre optimize etme özelliğine sahip olduğu gibi çok sayıda fayda sunuyor.

– Enerji dönüşümünün en etkin yöntemi olarak beliren kojenerasyon, enerji dönüşümü ve kullanımında verimliliği yükseltiyor,

– Sera gazlarının, özellikle CO2 salınım oranı azalıyor,

– Maliyetlerin azalması, sanayi ve ticari alanda rekabet gücünü artırıyor,

– Elektrik üretimini merkezi olmaktan çıkarıp daya yayılmış bir hale getirerek, santralleri yerel tüketicinin kullanımını karşılayacak hale getiriyor. Bu sayede iletim kaybı ortadan kalkıyor ve sistem kullanımlarında esneklik artıyor. Bu durum özellikle doğalgazın enerji kaynağı olduğu sistemlerde öne çıkıyor.

– Tüketicilerin elektrik veya ısınmadan mahrum kalmasını önleyen sistem, yerel ve genel tedarik güvenliğini de önemli ölçüde artırıyor.

– Kojenerasyon sistemlerinin geliştirilmesi, yeni iş imkanlarını da beraberinde getirecek.

ETKİLERİNİ GÖSTERİYOR
Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), 2011’de elektrik üretiminin yüzde 11.2’sini kojenerasyondan sağlıyordu.

Avrupa ülkeleri arasında kojenerasyon üretiminde Letonya yüzde 47.4 ile önde gelirken, Danimarka yüzde 46.2 ile ikinci sırada yer alıyor.

Malta’da kojenerasyon üretimi yapılmazken, Yunanistan gibi bu alanda yeni olan ülkeler, piyasanın gelişmesi açısından da büyük fırsatlar sunuyor.

Birçok ülke, mevcut ve gelişmiş ısı iletim sistemlerini elektrik iletimiyle entegre ederek modernleşme sürecinde büyük bir potansiyeli değerlendirmeyi bekliyor.

kojenerasyon

 

Kaynak : ntvmsnbc

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*