Tarımda 2.Yeşil Devrim Başlıyor

9edde tarc4b1mda 2.yec59fil devrim bac59flc4b1yor
9edde tarc4b1mda 2.yec59fil devrim bac59flc4b1yor

Tarımda 2.Yeşil Devrim Başlıyor. Gübre, dünya çapında milyarlarca insanın beslenmesine yardımcı olmak için, tarımsal gelişmeye neden olan en önemli faktörlerden biri oldu ve insanlar buna 60’lı ve 70’li yıllarda “Yeşil Devrim” dedi. Fakat gelişmekte olan ülkelerde gübre maliyeti nispeten yüksek kalmaktadır ve gıda üretimini sınırlayabilir. Şimdi araştırmacılar, ACS Nano dergisinde ikinci bir gıda devrimine katkıda bulunabilecek iyi huylu, daha verimli bir gübre yapmanın basit bir yolunu rapor ediyorlar.


Çiftçiler genellikle zengin bir azot kaynağı olan üreyi gübre olarak kullanıyor. Bunun kusuru, ıslak zeminlerde çabucak parçalanması ve amonyak oluşmasıdır. Amonyak suyun ötrofikasyonuna yol açtığı için büyük bir çevresel sorun oluşturur ve atmosfere nitrojen dioksit (tarımsal sera gazı) verir. Bu hızlı ayrışma ayrıca bitki kökleri tarafından absorbe edilebilen azot miktarını sınırlar ve çiftçilerin üretimi artırmak için daha fazla gübre uygulamasını gerektirir. Bununla birlikte, nüfusun büyümeye devam ettiği ve besin arzının istikrarsız olduğu düşük gelirli bölgelerde, gübre maliyeti ilave uygulamalara ve düşük ürün verimlerine neden olabilir. Nilwala Kottegoda, Veranja Karunaratne, Gehan Amaratunga ve meslektaşları üre dağılımını yavaşlatmanın ve gübrenin bir defada daha uzun süre uygulanması için bir yol bulmayı istedi.

Bunu yapmak için araştırmacılar, hidroksiapatit (HA) nanoparçacıklarını üre molekülleri ile kaplamak için basit ve ölçeklenebilir bir yöntem geliştirdiler. HA, insan ve hayvan dokularında bulunan bir mineraldir ve çevre dostu kabul edilir. Suda, HA nanopartiküller üre’deki azotu tek başına 12 kat yavaş üreterek serbest bıraktı. Çeltik çiftlikleri üzerindeki ilk arazi testleri, HA-üre nanohybrid‘in gübre ihtiyacını yarı yarıya azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, bu gelişmelerin, dünyanın sürekli artan nüfusunun beslenmesine yardımcı olmak ve tarımın çevresel sürdürülebilirliğini iyileştirmek için yeni bir yeşil devrime katkıda bulunabileceğini belirtti.

Yazarlar Hayleys Agriculture Holdings Limited ve Nagarjuna Gübre ve Kimyasallar Limited’in finansmanını alıyorlar.

Kaynak : ACS

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: