Nanoteknoloji Ürünü Ufak Çaplı Kan Damarları Türkiye’de İlk Kez Marmara Üniversitesinde Üretildi

Nanoteknoloji Ürünü Ufak Çaplı Kan Damarları Türkiye’de İlk Kez Marmara Üniversitesinde Üretildi. Nanoteknoloji Ürünü Ufak Çaplı Kan Damarları Türkiye’de İlk Kez Marmara Üniversitesinde Üretildi. Marmara Üniversitesi, Nanoteknolojiyi kullanarak ufak çaplı yapay damarları ve 3 boyutlu biyo-yazıcı ile yapay doku üretimindeki araştırmaları ile öncü olmaya devam ediyor. Nanoteknoloji ürünü, dünya çapında en ince fiber yapılardan birine sahip, ufak çaplı kan damarları Türkiye’de ilk kez Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde üretildi.

Nanoteknolojinin hızla gelişmesi ile sağlık alanda yapılan çalışmalar milyonlarca insan için umut kaynağı oluyor. Tıp dünyasında hızla ilerleyen yeni çalışmalar, yapay doku ve organ üretimi ile ilgili araştırmalar devam ederken, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne bağlı İleri Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarı’nda, çok disiplinli çalışmalar sonucunda doku ve organ üretimi Nanoteknoloji ve 3 Boyutlu Biyo-Yazıcılar konusunda birçok lisans, yüksek lisans, doktora ve uluslararası projelerdeki çalışmalar da sürdürülüyor.

2017 yılında uluslararası 23 yayın ve 1 patent başvurusu ve birçok projeyi bünyesinde bulunduran laboratuvarda, diğer ulusal ve uluslararası iş birliği ile yapılan projeler dahilinde, Yapay Kan Damarı Çalışması, uluslararası ünlü yayımcı kuruluş Taylor & Francis Group bünyesinde yer alan International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials dergisinde “Production of the Biomimetic Small Diameter Blood Vessels for Cardiovascular Tissue Engineering” adıyla basılmaya hak kazanmıştır.

Çalışma kapsamında, dünya çapında oldukça önemli ve popüler bir yöntem olan Elektro-Eğirme yöntemi kullanılarak; bugüne kadar üretilmiş en ufak nano boyutta fiber yapılarından birine sahip, fizyolojik olarak tam işlevsel, biyouyumlu ve biyobozunur ufak çaplı kan damarlarının üretimi ve karakterizasyonu ortaya konulmuştur. Hücre testleri ile başarısı kanıtlanan yapay kan damarlarının hayvan testleri de yapılmış ve üstün özellikleri tıp ve malzeme bilimi literatürüne başarıyla kazandırılmıştır.

Bu özgün araştırmanın örnek bir takım çalışması ürünü olması üniversitemiz için ayrıca önem teşkil etmektedir. Gerek çalışmanın her aşamasında emek göstermiş olan yüksek lisans öğrencileri, gerek ise uzmanlık alanlarına göre değerli katkıları ile çalışmayı zenginleştirmiş olan, üniversitemizin diğer bölümlerinde görev yapan hocaların katkıları, sonuca başarı ile sonuçlanmasında yardımcı olmuştur. Yurtdışındaki araştırmacılar ve üniversiteler ile kurulan sağlam köprülerin ve değerli tıp doktorlarının katkısı bu çalışmada kesinlikle azımsanmayacak ölçüdedir. Farklı uzmanlık alanlarının bir araya getirilmesi ile oluşan bu ekip 2 yılı aşkın süren bir zaman dilimi ardından nihayet istenilen sonuçlara ulaşabilmeyi başarmışlardır.

Gerek yapılan bu çalışmanın ülkemizin aydın mühendisleri olan, mühendislik hocalarımız ve birer mühendislik adayı olan öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılmış olması olması, gerek ise ülkemizde üretilmiş olan ilk ve tek ince nanofiberli yapay damar olması ve dünya üzerinde üretilmiş olan en ince fiber boyutlarına sahip olması gibi başlıklar, üniversitemizin bilime ve insanlığa verdiği değer; yapmış olduğu yoğun çalışmaların güzel bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak : Bu yazı CHEMLİFE Dergisi 11. sayısında yayınlanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi ”İstanbul-Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği ”ne Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi “İstanbul-Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği”ne Ev Sahipliği Yapacak.  İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde İstanbul-Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği düzenlenecek.

İTÜ Kimya Mühendisliği tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan bu etkinliğe; Beykent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi son sınıf öğrencileri hazırladıkları kimyasal tesis projeleri ile katılacaklar.

Yaklaşık 60 proje grubunun katılacağı etkinliğe 400 kişi civarında da katılım gerçekleşecek. Etkinliğe katılan öğrencilere katılım sertifikası verilirken, projelerle ilgili olarak bir de özet kitabı bastırılacak. Farkındalık yaratacak bu etkinlikte birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 3 tane de mansiyon ödülü olmak üzere 6 ödülün sahiplerine verilmesi TKDS tarafından üstlenilmiştir.

Etkinlik Programı

13:00 – 13:30 Açılış Konuşması (Gülhayat Nasün Saygılı- Murat Akyüz)

13:30 – 16:00 Poster Oturumu

16:00 – 16:30 Kahve Molası

16:30 – 17:10 Konuşma (Timur Erk – Türkiye’de ve Dünya’da Kimya Sanayi Dünü Bugünü Yarını)

17:10 – 18:00 Ödül Töreni

Kaynak : turkchemonline

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı Gerçekleşti

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı Gerçekleşti. Kalkınma Bakanlığı desteğiyle TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Projesi” 2011–2015 yılları arasında gaz teknolojileri konusunda yüksek verimli, yenilikçi, rekabetçi ve çevre dostu sistemlerin, proseslerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve endüstriyel hizmetlerin yürütüleceği bir merkezin kurulmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda, sektör temsilcileri ve ilgili tüm paydaşlarla yakın dönemdeki işbirliği aktivitelerinin değerlendirilmesi ve yeni projelerin geliştirilmesi amacıyla, “Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı” 12-14 Kasım 2015 tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştirildi.

GAZTEM Ulusal Paydaşlar Toplantısı, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU, Kalkınma Bakanlığı Enerji Uzmanı Yıldız ERKMEN, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yrd. Dr. Abdurrahman MURAT’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya, Kalkınma Bakanlığı, TKİ, EÜAŞ, SEAŞ, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstanbul Enerji A.Ş, İGDAŞ, İSTAÇ, UGETAM, GAZMER, KGS, KarakayaTech, Tüpraş, AYGAZ, GAIA CF, Altaca, Eksim, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İtalya-CNR ve Almanya FZ Jülich Araştırma Merkezi olmak üzere kamu, sanayi ve üniversitelerden 100’ü aşkın kişinin katılımı sağlandı.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü proje yürütücüsü Doç. Dr. Atilla ERSÖZ ve proje paydaşları tarafından yapılan sunumlardan oluşan zengin içerikli beş oturum gerçekleşti. “Fosil Yakıtlardan ve Yenilenebilir Kaynaklardan Yakıt ve Değerli Kimyasal Üretim Teknolojileri”, “Karbondioksit Tutma, Depolama ve Değerlendirme Teknolojileri”, “Gaz Arıtımı/Temizlenmesi Teknolojileri”, “Alternatif Teknolojiler”, “Gaz İletim/Dağıtım ve Endüstriyel Hizmetler” konulu oturumlarda toplam 30 teknik sunum yer aldı.

Toplantının en önemli bölümünü, çalışma grupları oluşturularak gaz teknolojileri ile ilgili önemli konuların görüşüldüğü GAZTEM Çalıştayı oluşturdu. Katılımcılar, gaz teknolojileri alanındaki mevcut durum hakkında çözüm önerilerinin tartışıldığı, Ar-Ge projeleri ve işbirliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmelerde bulundular.

Toplantının 3. günü Soma’da bulunan TÜBİTAK ve TKİ destekli “Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN) Projesi”nin 1 MWt ölçeğindeki pilot tesisine teknik gezi düzenlendi. TRİJEN proje yürütücüsü Doç. Dr. Fehmi AKGÜN katılımcılara tesis ve projenin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı Gerçekleşti

Kaynak : Tübitak