1.Eurasia Environmental Chemistry Congress 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek

1. Eurasia Environmental Chemistry Congress 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. Kongre, Kimyagerler Derneği tarafından organize edilmektedir. Atmosfer kimyası ve Hava Kirliliği, Su Arıtımı, Jeokimya, Toprak ve Zirai Çevre Kimyası, Kaynaklar ve Sürdürülebilir Materyaller/Enerji, Doğa, Zararlı Atıkların Kaynakları ve Çevre Kimyası, Atıkların Azaltılması, Kullanımı ve Muamelesi, Toksikolojik Kimya, Yeşil Kimya ve Endüstriyel Ekoloji, Çevresel Analiz ve İzleme kongrenin ana temalarıdır.

Kongre, Çevre Kimyası ile ilişkili pek çok konu başlığı ve teknolojileri içeren bilginin artırılması ve yayımını amaçlamaktadır. Bu kongrenin ana hedefi çevre sorunlarına ilişkin dünya çapında bilgi paylaşımı için eşsiz bir platform oluşturmak amacıyla araştırmacı, bilim insanları ve üniversiteler, şirketler, enstitüler ve derneklerdeki uzmanları bir araya getirmektir. Konferans programına özel oturumlar, davetli konuşmacılar, poster/sözlü sunumlar ve çalıştaylar dahil edilecektir.

Kongre Konuları :

Atmosfer Kimyası ve Hava Kirliliği

 • Atmosferde Kimyasal Reaksiyonlar ve Taşınımlar
 • Atmosferdeki Partiküller
 • Atmosferdeki Metaller
 • Kirletici Gazlar
 • Asit Yağmurları
 • Atmosferdeki Organik Bileşikler
 • Küresel Isınma / İklim Değişikliği ve Antropojenik Etkiler

Su Kimyası ve Su Kirliliği

 • Sucul ortamlardaki organik ve inorganik bileşikler
 • Sucul mikrobiyal biyokimya
 • Su Kirleticilerinin yapısı ve çeşitleri
 • Besin elementleri ve ötrofikasyon
 • Sucul ortamlardaki metaller / metalloidler / organik kirleticiler
 • Sucul Ortamdaki Radyonüklidler

Su Arıtma

 • Doğal Su Arıtma Prosesleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtımı
 • Kanalizasyon Arıtma

Jeokimya

 • Jeosferde Sedimantasyon ve Yeraltı Suları
 • Jeosferde Tehlikeli Atıklar

Toprak ve Tarımsal Çevre Kimyası

 • Toprak Yapısı ve Kimyasal Bileşimi
 • Topraktaki Atıklar ve Kirleticiler

Kaynaklar ve Sürdürülebilir Materyal / Enerji

 • Enerji ve Kimyasallar için Endüstriyel Ekoloji
 • Yeşil Teknoloji ve Enerji Dönüşüm Verimliliği

Tehlikeli Atıkların Doğası, Kaynakları ve Kimyası

 • Tehlikeli Maddelerin ve Atıkların Sınıflandırılması
 • Tehlikeli Atıkların Çevre Kimyası

Atıkların Azaltılması, Yeniden Kullanımı ve Arıtımı

 • Atık Azaltma
 • Geri Dönüşüm
 • Arıtma

Toksikolojik Kimya

 • Toksik İnorganik / Organik Bileşikler
 • Toksik Doğal Bileşikler

Yeşil Kimya ve Endüstriyel Ekoloji

 • Yeşil Kimya ve Sürdürülebilir Tarım
 • Atık Önleme ve Yeşil Kimya
 • Yeşil Kimya ve Sentetik Kimya

Çevresel Analizler ve İzleme

 • Su ve Atıksuların Kimyasal Analizi
 • Toprak ve Atık Analizleri
 • Atmosfer ve Hava Kirleticileri Analizleri
 • Biyolojik Materyal ve Ksenobiyotik Analizleri

Önemli Tarihler :

Kongre ve Çalıştay Erken Kayıt İçin Son Tarih
22 Eylül 2018

Bildiri Kabullerinin Duyurulması İçin İlk Tarih
22 Eylül 2018

Bildiri Özeti Sunumu İçin Son Tarih
8 Ekim 2018

Kongre ve Çalıştay Katılımı İçin Son Tarih
8 Ekim 2018

Kongre Kesin Programının Duyurulması
15 Ekim 2018

Sponsorluk Anlaşması İçin Son Tarih
15 Ekim 2018

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için : http://envirochem2018.org/

Dünyanın %90’nı Kirli Hava Soluyor

Dünyanın %90’nı Kirli Hava Soluyor. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) yaptığı açıklamada küresel kalitesiz havayı 10 kişiden dokuzunun soluduğu, yılda altı milyondan fazla ölüme yol açtığını bildirdi. Acil şekilde bunun engellenmesi için çağrıda bulundu.

Örgüt ” Sorun şehirlerde en yüksek seviyelerde, ancak kırsal kesimde düşündüğümüzden’de daha kötü.” diyor.
Birleşmiş Milletler Maria Neira, “Hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik artık hızlı hareket etmeliyiz, yollardaki araç sayısını azaltacak yada atık yönetimlerini iyileştirmek için yeni yöntemler bulmalı ve hükümetleri buna teşvik etmeliyiz” diye uyarıyor.

Dünyanın %90'nı Kirli Hava Soluyor1Yayınlanan rapor, dünya genelinde 3.000 ‘den fazla bölgeden toplanan verilere dayanmaktadır. Rapora göre Dünya nüfusunun yüzde 92’si hava kalitesi seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü sınırlarını aşan yerlerde yaşıyor.

Veriler az 2.5 mikrometre (PM2.5 ) çapı olan tehlikeli parçacık maddeler üzerine odaklanmıştır. PM 2.5 akciğer veya kalp-damar sistemi içine nüfuz eden sülfat ve siyah karbon gibi toksinleri içerir. Yıllık ortalama metreküp başına 10 mikrogram üzeri PM2.5 çaplı parçaçık standartların dışında kabul edilir.

Hava kirliliği bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 90 nı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesi dahil Çin, Malezya ve Vietnam en çok etkilenen bölgeler olarak göze çarpıyor.

Kaynak :phys

Hava Kirliliğinin İnsan Beynine Zarar Verdiği Tespit Edildi

Hava Kirliliğinin İnsan Beynine Zarar Verdiği Tespit Edildi. Bilim insanları hava kirliliğinin kaynaklı minik manyetik parçacıklar ilk kez insan beyininde tespit edildi. Araştırmacılar Alzheimer hastalığının olası bir nedeninin bu parçacıklar olabileceğini düşünüyor.

Lancaster Üniversitesi’ndeki araştırmacılar Mexico City ve Manchester’da yaşamış 92 yaş aralığında 37 kişinin beyin dokusunda bol miktarda manyetit nanopartiküller tespit etti. Bu güçlü manyetik parçacıklar toksiktir ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili olarak insan beyninde reaktif oksijen türlerinin (serbest radikaller), oluşumuna yol açıyor.

Profesör Barbara Maher ve arkadaşları (Oxford, Glasgow, Manchester ve Mexico City) manyetit olarak parçacıkları tanımlamak için spektroskopik analizi kullanılmıştır.

Beyin içinde doğal oluşan açısal manyetit parçacıkların aksine, gözlenen parçacıklar karakteristik ve yüksek sıcaklığa bağlı olarak erimiş yüzeyli 150 nm çapında, bu parçacıklar genel olarak özellikle dizel motorlu araçların dumanlarında görülmekte. Bu küresel partiküllere genellikle platin, nikel ve kobalt gibi diğer metalleri içeren nanopartiküllerde eşlik ediyor.

Profesör Maher ayrıca şunları belirtiyor: “Bulduğumuz manyetit nanokürecikler, yoğun yollar ve kentsel ortamlardaki hava kirliliğinde rastladığımız, yanma sırasında, araç motorları veya fren balatalarının oluşturduğu kirliliklere şaşırtıcı şekilde benziyor.”

Profesör Maher son olarak “Elde ettiğimiz sonuçlar bu manyetit nanoküreciklerin Alzheimer hastalığı gibi durumlar dahil olmak üzere, insan sağlığı için risk oluşturabileceğini gösteriyor,” diyor.

Sonuçlar National Academy of Sciences raporlarında “Magnetite pollution nanoparticles in the human brain” ismi ile yayınlandı.

Hava Kirliliğinin İnsan Beynine Zarar Verdiği Tespit Edildi

Kaynak : medicalxpress

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Başladı

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Başladı. Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, ülkemizde hava kirlenmesi ve kontrolü konusundaki araştırmaların teşvik edilmesi, bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu kapsamda 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarındaki uluslararası, 1999, 2003, 2008, 2010 ve 2013 yıllarındaki ulusal sempozyumlardan sonra yeni bir ulusal sempozyum planlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum 7-9 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşiyor.

Sempozyum Konuları

Hava kirlenmesi ve kontrolü konusunda çalışan bilim insanları,mühendisler ve öğrenciler ile karar verme ve denetim alarlarında çalışanları biraraya getirerek sempozyumda sunulacak ve tarrışılacak araştırmaların konu başlıkları:
Hava kirleticiler ve kaynak belirleme çalışmaları
Atmosfer kimyası
Hava,toprak ve su arakesitinde kirleticilerin taşınımı
Hava kalitesinin izlenmesi
Hava kalitesinin modellenmesi
Hava kirliliği kontrol teknolojileri
Hava kalitesi yönetimi, temiz hava planı
Emisyon faktörleri ve envanterleri
Küresel ısınma ve iklim değişikliği
Enerji üretimi ve hava kirliliği
Sera gazı emisyonları ve azaltma teknikleri
İç ortam hava kirliliği
Hava kirliliği sağlık etkileri, maruziyet ve risk değerlendirme
Hava kalitesi standartları ve mevzuatı
Karbon ayak izi ve karbon ticareti çalışmları
Koku emisyonları ve azalma teknikleri

Sempozyum anasayfası : http://www.hkk2015.org/index.html

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Başladı

Karbondioksitten 7 bin kat tehlikeli bir sera gazı keşfedildi

Atmosferde küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden biri olan karbondioksitten 7 bin kat daha etkin bir gaz tespit edildi. T24’ün haberine göre Perfluorotributylamine (PFTBA) adı verilen gaz, atmosferde en az 100 yıldır bulunuyor.
PFTBA, 20’nci yüzyılın ortalarından bu yana elektrik sanayisinde ağırlıklı olarak kullanıldığı ifade edildi. Araştırmacılar, gazın, küresel ısınma hakkında bilinen tüm rekorları kırdığını belirtti.
Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, “PFTBA’nın moleküllerinin yayılma hızı bakımından en etkin gaz olduğu ve 100 yıllık süre içinde atmosferdeki sıcaklığı artırma etkisinin CO2’den 7 bin 100 katına ulaştığı” ifade edildi.

‘DOĞAL EMİCİSİ BİLİNMİYOR’

Yeni keşfedilen gazın yoğunluğunun çok az olması, atmosfere olumsuz etkilerini de kısıtlıyor. Araştırmacılar, Toronto bölgesindeki (karbondioksit) CO2 oranının milyonda 400 parça olduğunu, PFTBA için bu oranın 0.18 olduğunu belirledi.
Guardian ’a açıklama yapan NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü’nden iklim bilimci Dr. Drew Shindell, “Eğer bu gazdan çok fazla olsaydı, iklim değişikliğinde çok büyük sorunlar yaşanabilirdi. Şu an endişelenecek bir durum yok ancak kürese ısınmayı etkilememesi için artmamasına dikkat etmeliyiz” dedi. Araştırmacılara göre küresel ısınmanın en büyük sorumlusu insan kaynaklı CO2 yayılımı. CO2 okyanus ve ormanlar tarafından emilirken PFTBA için bilinen doğal bir emici yok.

küresel

 

Kaynak : radikal

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sistemi kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havayı kirletici emisyonların yönetiminin sürekliliğinin sağlanması için TÜBİTAK ile “Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sistemi” kuracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje yürütücüleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Proline Bilişim Sistemleri’nin olacağı belirtilerek, kurulacak sistem ile hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılacağı, hava kirliliğinin mekansal dağılımı coğrafi bilgi sistemleri yazılımları aracılığıyla görselleştirileceği ve ulusal güncelleştirmelerin yapılacağı bildirildi.

TÜBİTAK işbirliğindeki projenin, açılış toplantısının Ankara’da gerçekleştirildiği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Proje ile 150 endüstri tesisi, 60 evsel ısınma kaynak noktası ve ilk defa 500 farklı taşıt tipi için gerçek yol şartlarında emisyon faktörü hesaplanması amacıyla çalışma yapılacak. Projenin pilot bölgesi olarak seçilen Marmara Bölgesi illerinde çalışmalar 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Diğer 6 coğrafi bölge için 2019 yılı sonuna kadar çalışmalar yürütülecek. 3 yıl boyunca çeşitli çalıştay, eğitim ve toplantılar ile yürütülecek projenin 60 kişilik ekibi bulunuyor.”

dilovası

 

Kaynak : gazetebalikesir