Boya Endüstrisi Titanyum Dioksit İçin Harekete Geçti

Boya Endüstrisi Titanyum Dioksit İçin Harekete Geçti. Boya ve kaplama endüstrisi, titanyum dioksite yönelik sınıflandırma değişikliği nedeniyle harekete geçti. Maddenin, CLP Tüzüğü harmonize sınıflandırma listesine solunum yoluyla kanserojen kategori 2 olarak geçmesi önerilmişti.

Boya endüstrisi, eğer öneri Avrupa Komisyonu ve ECHA tarafından onaylanırsa, ürün etiketlerinde yer alması gereken uyarının ‘tüketici için büyük ve gereksiz bir alarm durumu’ yaratacağını ileri sürdü.

Teklif edilen sınıflandırmanın titanyum dioksitin toz hali ile ilgili olduğunu kaydeden İngiliz Boya Sanayicileri Derneği, sıvı içinde çözülmüş olarak satılan ürünler için ‘kanserojen şüphesi’ uyarısının gereksiz olduğunu savundu. Avrupa Boya Endüstrisi Birliği CEPE de, bu şekilde düşünülürse binlerce tozun benzer şekilde sınıflandırılması gerektiğini ileri sürdü.

İngiliz Sağlık ve Güvenlik Kurumu ise endüstrinin endişelerini anladıklarını ancak fırça, sprey ya da rulo ile ürünün kullanımı sırasında oluşabilecek riski göz ardı edemeyeceklerini ifade etti.

Kaynak : İMMİB

Titanyum Dioksit Kanserojen Şüphesi İle Sınıflandırılabilir

Titanyum Dioksit Kanserojen Şüphesi İle Sınıflandırılabilir. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) Risk Değerlendirme Komitesi, CLP Tüzüğü gereği titanyum dioksitin solunum yoluyla kansere yol açtığına dair şüpheler içerdiğine dair bilimsel kanıtları kabul etti. Nihai karar da böyle çıkarsa, titanyum dioksit eğer kanserojen kategori 2 olarak sınıflandırılacak.

En yaygın kullanılan beyaz pigment olan titanyum dioksitin kullanım alanları arasında gıda, kozmetik ve eczacılık ürünleri gelmekte, ayrıca boya, plastik, kağıt endüstrilerinde de beyazlık ve opaklık sağlayan pigment olarak yaygın uygulamaları bulunuyor. (ECHA Basın Bülteni)

PAH için yeniden görüş alınıyor

Bu arada ECHA, REACH Kısıtlamalar Listesi 50. Girişte yazan poliaromatik hidrokarbon bileşikleri ile ilgili olarak 50. girişin 8.paragrafında yazan ‘gözden geçirmenin’ yapılması amacıyla bilgi arayışına çıktı.

Gözden geçirme, 50.giriş 8. paragrafında; “Komisyon, yeni bilimsel bilgiler ışığında PAH’ların buradaki eşyalardan salınım da dahil olmak üzere 5. ve 6. paragraflardaki limit değerleri, alternatif ham materyallere ilişkin bilgileri 27 Aralık 2017’ye kadar gözden geçirecek ve akabinde gerekli ise ilgili paragrafları düzeltecektir” ifadesinden kaynaklanıyor. 5. ve 6. Paragraflar, halka satılan ürünler ve çocuk eşyalarının kauçuk ve plastik bileşenlerindeki kısıtlama limitlerini belirliyor.

Kanserojen şüphesi olan PAH bileşikleri hakkındaki bilgi ve yorumların en geç 31 Temmuz tarihinde ECHA’ya gönderilmesi isteniyor. Bilgi istenen konular:
• REACH Kısıtlamalar Listesi 50. Girişte yer alan PAH’ların içerikleri ve bu bilgiyi almak için kullanılan analitik metotlar
• Alternatif düşük PAH içeren hammaddelerin (özellikle karbon siyahı ve dolgu maddesi yağları) uygunluk ve mevcudiyeti.

Kaynak : İMMİB

ECHA’ya Göre Glifosat Kanserojen Değil

ECHA’ya Göre Glifosat Kanserojen Değil. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) glifosatın AB çapında mevcut sınıflandırmasının devam edeceği ve kanserojen olarak değerlendirilmeyeceği görüşünü iletti. Glifosat, madde ve karışımların sınıflandırılmasıyle ilgili CLP Tüzüğü‘ne göre halihazırda Avrupa Birliği’nde göze ciddi zarar veren ve su ortamı için uzun vadeli etkileri olan toksik madde olarak sınıflandırılmakta. Komite, glifosatın CMR yani kanserojen, mutajen ve üreme için toksik madde kriterlerini karşılamadığı yönünde görüşünü Avrupa Komisyonu’na iletecek.

Avrupa Birliği’nde ilgili maddenin tamamen yasaklanması için pestisitlerle ilgili mevzuatta düzenleme yapılması amacıyla bir AB Vatandaş Girişimi (European Citizens Initiative – ECI) başlatılmıştı. Eğer 1 milyonu aşkın imza toplanabilirse Avrupa Komisyonu’nun bu konuda harekete geçmesi gerekecek.

Detaylar İçin : https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

Kaynak : İMMİB

Avrupa Dövmelerde Kullanılan Mürekkepleri Kimyasal Açıdan İncelemeye Alıyor

Avrupa Dövmelerde Kullanılan Mürekkepleri Kimyasal Açıdan İncelemeye Alıyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) dan dövme mürekkeplerde bulunan kimyasalların güvenilirliğini araştırmasını ve sağlığa tehdit oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için AB çapında yeni bir düzenleme yapmasını istedi.

Dövme son yıllarda giderek daha popüler hale geldikçe, mürekkep bileşiklerin bazıları hakkında ortaya bazı endişeler atılmıştır. Metal bazlı pigment ve viskozitesini artırmak için kullanılan yağların içeriği bunlardan bazılarıdır. Bunların bazılarının alerjik reaksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir ve kanserojen olduğundan şüpheleniliyor.

Şuan bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yasaklı mürekkepler için yasal bir düzenlemeleri var. ECHA kontrol edilen veya AB genelinde yasaklanması gerektiğine karar vereceği kimyasallar için resmi önerilerini bir yıl içinde rapor etmesi bekleniyor.

Avrupa Dövmelerde Kullanılan Mürekkepleri Kimyasal Açıdan İncelemeye Alıyor

Kaynak : chemistryworld