Nanoteknoloji Kümelenmesi, Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı’na Yönelik Çalışmalarına Hız Veriyor

Nanoteknoloji Kümelenmesi, Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı’na Yönelik Çalışmalarına Hız Veriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’na (2015-2019) yönelik olarak nanoteknoloji alanında kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek savunma-havacılık, enerji, elektronik, otomotiv, tekstil, sağlık, inşaat sektörlerinde ülkemizde katma değeri yükseltecek ürün üretilmesi ve proses geliştirilmesi amacıyla Ocak 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde Nanoteknoloji Kümelenmesi İşbirliği Protokolü imzalanarak Nanoteknoloji Kümelenmesi resmen oluşturulmuştu.


Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin, protokol sonrası üçüncü toplantısı 1 Haziran 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM’da düzenlenen toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı 3. Çağrısı’na Ağustos 2017 tarihinde başvurulmak üzere Nanoteknoloji Kümelenmesi’ndeki kuruluşlar tarafından hazırlanan nanoteknoloji konulu Ar-Ge işbirliği proje önerilerini ve eğitim-konferans-çalıştay-tanıtım iş planını kapsayan Nanoteknoloji Kümelenmesi proje önerisi hakkında görüşme yapıldı. Nanoteknoloji Kümelenmesi proje önerisinin desteklenmesi durumunda, ülkemizde nanoteknoloji alanındaki teknik altyapının güçlendirilebileceği, yetişmiş personel ihtiyacının karşılanabileceği ve böylece ülkemizde katma değeri yükseltecek ürün üretilebileceği vurgulandı.

Toplantıya, Nanoteknoloji Kümelenmesi katılımcısı olan firmaların, üniversitelerin, sanayi odalarının temsilcileri ile TÜBİTAK MAM Enstitülerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kümelenmedeki firmaların nanoteknoloji konusundaki ihtiyaçları, buna karşılık üniversite ve Ar-Ge merkezlerinin ise sanayinin bu ihtiyaçlarına da karşılayabilecek çalışmaları katılımcı kuruluş temsilcileri tarafından sunuldu. Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğu bu bağlamda tekrar vurgulandı. Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin başvuru yapabileceği destek programları TÜBİTAK MAM tarafından tanıtıldı. Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin, Nanoteknoloji Alanında Lisansüstü Öğrenci Yetiştirme Programı oluşturulacağı belirtildi. Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin, 22-25 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan NanoTR13 konferansı kapsamında düzenlenecek Nanoteknolojinin Farklı Sektörlere Etkisi ve Nanomalzemelerin Ticarileştirilmesi Paneli’ne ev sahipliği yapacağı belirtildi. UFUK2020 Nanoteknoloji Alanı 2018-2020 çağrılarına başvurmaya yönelik konsorsiyum oluşturmak için Nanoteknoloji Kümelenmesi katılımcı kuruluş temsilcilerinin 19-21 Haziran 2017 tarihinde Malta’da düzenlenecek olan EuroNanoForum 2017 etkinliğine katılacakları belirtildi.

Kaynak  : TÜBİTAKİlk yorum yapan olun

Yorumunuz: