13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), 3-6 Eylül 2018 Tarihlerinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek

6c5c2 13. ulusal kimya mc3bchendislic49fi kongresi ukmk 13 3 6 eylc3bcl 2018 tarihlerinde van yc3bczc3bcncc3bc yc4b1l c39cniversitesie28099nde gerc3a7eklec59ftirilecek
6c5c2 13. ulusal kimya mc3bchendislic49fi kongresi ukmk 13 3 6 eylc3bcl 2018 tarihlerinde van yc3bczc3bcncc3bc yc4b1l c39cniversitesie28099nde gerc3a7eklec59ftirilecek

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), 3-6 Eylül 2018 Tarihlerinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek.

UKMK, kimya mühendisliği alanında bilimsel araştırmaların ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı, tüm akademisyen, araştırmacı ve sanayicileri kucaklayan yapısından dolayı ülkemizde bu alandaki en önemli etkinlik özelliğine sahiptir.

UKMK 13’te, hammaddenin bulunduğu kaynaktan alındıktan sonra, farklı fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu elde edilen ürünlerin paketlenerek müşteriye sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsayan kimya mühendisliğinin geleceği, eğitim ve iş hayatındaki sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi, yeni araştırma ortaklıklarının kurulması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden çok faydalı bir organizasyon olması amaçlanmaktadır.

Kongre Konu Başlıkları

1. BİYOTEKNOLOJİ
2. ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK
3. ENERJİ
4. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
5. KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
6. NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ
7. PROSES GÜVENLİĞİ
8. TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL
9. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

Kongre Konuları Alt Başlıkları

BİYOTEKNOLOJİ
• Biyoproses Mühendisliği
• Biyoreaktörler ve Matematiksel Modellemesi
• Endüstriyel Biyoteknoloji
• Fermentasyon Prosesleri
• Enzimatik ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
• Gıda Biyoteknolojisi
• Çevre Biyoteknolojisi

ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK
• Su Kirliliği & Atık Su Arıtımı
• Hava Kirliliği ve Kontrolü
• Kirlilik Ölçüm, İzleme, Modelleme ve Kontrolü
• Hava, Su, Toprak Kirliliğini Önleyecek Yeni ve İleri Teknolojiler
• Tehlikeli Atıklar, Kanun ve Yönetmelikler

ENERJİ
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve Yeni Enerji Teknolojileri
• Nükleer Enerji ve Nükleer Reaktörler
• Fosil Yakıtlar ve Yakma Teknolojilerindeki Gelişmeler
• Hidrojen Üretilmesi ve Depolanması
• Karbon Emisyonunun Azaltılması
• Enerji İntegrasyonu ve Optimizasyonu
• Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
• Sürdürülebilir Çevre ve Enerji İçin Yenilikçi Enerji Yaklaşımları

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
• Ayırma İşlemleri, Yeni ve İleri Ayırma Teknolojileri
• Termodinamik & Taşınım Olayları
• Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler

KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
• Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Yapıları ve Modelleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoparklar
• İlgili Sektörlerde Hammadde, Üretim, Teknoloji, İhracat ve İstihdam Durumu
• Sanayi-Üniversite İşbirliğinin Geliştirilmesi
• İnovasyon ve Girişimcilik

NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ
• Polimerler ve İnorganik Malzemeler
• Biyomalzemeler
• Elektronik ve Fotonik
• Kompozit Malzemeler
• Nanomalzemeler

PROSES GÜVENLİĞİ
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirmesi

TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL
• Proses Tasarım, Proses Birleştirme
• Proses Tanımlama ve Matematiksel Modelleme
• Proses Optimizasyonu ve Optimizasyon Teknikleri
• Proses Kontrol, Kontrol Teorisi, Kontrol Algoritmaları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Destekli Proses Sistem Mühendisliği

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER
• Kimya Mühendisliği Bölümlerinin Eğitim Durumu ve Geleceği
• Akreditasyonun Kimya Mühendisliği Eğitimindeki Önemi
• Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliğinin Önemi

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 01.06.2018

Bildiri Kabulu Son Gönderim Tarihi : 15.06.2018

Erken Kayıt Ücretinin Ödenmesi için Son Tarih: 16.06.2018

Kayıt Ücretinin Yatırılması için Son Tarih : 01.07.2018

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*