Uluslararası Katılımlı Biyosidal Kongresi Kongre Konuları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 – 22 Mart 2014 tarihlerinde “ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ” düzenlenecektir.Basın Sponsoru olarak destek verdiğimiz kongre ile ilgili gerekli tüm bilgilere bizler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.Ayrıca Kongre ile ilgili bilimsel programa, çağrılı konuşmacılara,kongre içinde gerçekleştirilecek olan kurslara kadar bir çok bilgeye ulaşmak için http://www.biyosidal2014.org/ adresini kullanabilirsiniz.
Kongre konularına şöyle bir göz atacak olursa…

KONGRE KONULARI
Biyosidal Ürün Mevzuatı
• Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
• Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
• Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Hayvanları Koruma Kanunu
• Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma/Beşeri Tıbbi Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması

Biyosidal Ürün Uygulamaları
• Larvasit Uygulamaları
• Rodentisit Uygulamaları
• Hastane/Yer Yüzey Dezenfektanı Uygulamaları
• Genel İnsektisit Uygulamaları
• Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit Uygulamaları
• Havuz Suyu/ İçme Suyu Dezenfektanları Uygulamaları

Biyosidal Ürünlerin Analizleri
• Haşerelerin Biyolojik Etkinlik Testleri
• Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
• Kısa Süreli Stabilite Testleri
• Uzun Süreli Stabilite Testleri
• İrritasyon Testleri
• İşlenmiş Eşyaların Etkinlik, Stabilite ve Salınım Testleri
• Solüsyon Emdirilmiş Ürünlerin Testleri
• Haşere Kontrolünde Kullanılan Ürünlerin Kalıcılık Testleri
• Toksisite Testleri
• Direnç Testleri

Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları
• Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
• İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarları BelgelendirmesineDair Yönetmelik
• Analiz Yöntemlerinde Son Yenilikler
• İçme ve Kullanma Sularında Pestisit Kalıntıları
Biyosidal ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi
• Biyosidal Ürünlerden Numune Alınması
• Cezai müeyyideler ve Uygulanması

Biyosidal Ürünlerin Üretim Yerleri
• GMP Uygulamaları
• Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin İşlemleri
• Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin Denetlenmesi
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması

AB ve Dünyadaki Mevcut Uygulamalar
• Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
• Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
• Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Erişim Mektubu

AB ve Dünyada Gelecekteki Uygulamalar
• Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
• Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
• Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• İşlenmiş Eşyaların Ruhsatlandırılması
İşlenmiş Eşyalar
• Etki Mekanizmaları
• İşlenmiş Eşyaların Sağlık Üzerine Etkileri, Toksisitesi
• İnsan Hijyenine Yönelik İşlenmiş Eşyalar,
Aktif Madde İçermeyen ve Halk Sağlığı Alanında Biyosit Amaçlı Kullanılan Ürünler
• Yapışkan Tuzaklar
• Ultrasonik Cihazlar
• Kapanlar ve Cızbızlar
• Çekici Ürünler
Bor Bileşiklerinin Biyosidal Ürün Kapsamında Kullanımı
• Toksisitesi
• Kullanım Alanları
• Etki Mekanizması
• AB’nin Bakış Açısı

Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
• Şartname Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Biyosidal Ürün ve Ambalajlarının Atık Yönetimi

Genel Halkın Kullanımına Sunulan Biyosidal Ürünlerin Güvenilirliği
• Aerosoller
• Mat ve Likitler
• Dezenfektanlar
• Yemler
• Toz Ürünler
Koruyucu Biyosidal Ürünler
• Ahşap Koruyucuları
• Duvarcılık Koruyucuları
• Tekstil Koruyucuları
• Kutu İçi Koruyucular
• Sıvı Soğutucu ve Arıtma Sistemleri Koruyucuları
• Sıvı Metal İşleme Koruyucuları
• Yapı Malzemeleri İçin Koruyucu Maddeler

Biyosidal Ürünlerde Direnç Gelişimi
• İnsektisitlerde Direnç Gelişimi
• Dezenfektanlarda Direnç

Biyosidal Ürünlerin Rezidüel Etkileri
• Larvasitlerin Rezidüel Etkileri
• Diğer İnsektisitlerin Rezidüel Etkileri

Biyosidal Ürün Uygulama Cihaz ve Ekipmanları
• Uygulama Alet ve Makinalarının Sınıflandırılması
• Uygulama Alet ve Makinalarının Damla Çapları
• Uygulama Alet ve Makinalarının Kalibrasyonu
• Uygulayıcılar İçin Koruyucu Ekipman

Biyosidal Ürün İstatistikleri
• Ruhsatlı Ürünlerin Tiplere Göre Sınıflandırılması
• İllere Göre Üretim Yeri Dağılımları
• Ruhsat Sahiplerinin İllere Göre Dağılım

biyosidal

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*