Uluslararası Yeşil Kimya Sempozyumu 16 Mayıs’ta Fransa’da Gerçekleşecek

59965 yec59fil kimya sempozyumu 16 mayc4b1sta fransada gerc3a7eklec59fecek
59965 yec59fil kimya sempozyumu 16 mayc4b1sta fransada gerc3a7eklec59fecek

Uluslararası Yeşil Kimya Sempozyumu 16 Mayıs’ta Fransa’da Gerçekleşecek.  Sempozyum 16-19 Mayıs 2017’de  La Rochelle, Fransa’da yaklaşık 300 konuşmacının yer alacağı Uluslararası katılımla gerçekleşecek.


2050’de, gezegenimizde 9 milyardan fazla İnsan olacak. Dünya’daki nüfusun bu üstel seviyede artışı, kimya üzerinde doğrudan etkiye sahiptir; bu da, eş zamanlı olarak azalan veya giderek daha fazla zahmetle karşı karşıya olan fosil kaynakları her zamankinden daha fazla üretmek zorunluluğu doğurmaktadır. Ayrıca, eko-sistemler, biyoçeşitlilik ve sera gazları dahil olmak üzere çevre üzerindeki etkimizi azaltma ihtiyacı hakkındaki giderek artan farkındalığımız, bilim adamlarını enerjiyi daha az tüketen en ileri teknolojileri / prosesleri geliştirmeyi veya sunmaya itmektedir.

ISGC-2017‘in temel amacı, sürdürülebilir bir enerjiye erişim problemlerini, kaynakların yönetimini (karbon, su, Metaller, mineraller vb.) İnsan gelişimi, küresel ısınma, çevre üzerindeki etkisi ve sektörümüzün rekabetçiliğini göz önüne alan Kimya’nın gelecekte karşılaşacağı güçlükleri tartışmak için yeşil kimya alanındaki en seçkin bilim adamlarını toplamaktır.

Bu karmaşık denklemin çözümüne katkıda bulunmak için ISGC-2017, disiplinlerarası bir platform olarak düşünülmüş ve kamu ve özel bilim insanlarına, temel bilgileri endüstriyel araştırma ve geliştirme paydaşlarıyla paylaşmak için ideal bir platform haline gelmiştir.

Sempozyumda 800’den fazla katılımcı bir araya gelecek ve 6 ana konu ve endüstriyel oturumlar gerçekleşecektir.

KONULAR : 

-YENİLENEBİLİR KARBON / BİYOKÜTLE DÖNÜŞÜMÜ / ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Bu başlık biyokütle, atık ve CO2 dönüşümüyle ilgilidir. Lignoselülozlu biyokütle, polisakaritler, proteinler, karbonhidratlar ve türevli moleküller, yağlı türevler, çıkarılabilir, gliserol, organik / mineral / sıvı / gaz halindeki atıklar, CO2, biyolojik bazlı kimyasallar vb. )

-FOSİL’LERİN AKILLI KULLANIMI ( Bu başlık, yalnızca yakıtların / enerjinin üretimi için değil, aynı zamanda üretim malları ve kimyasal maddeler için daha verimli ve akılcı bir şekilde fosil karbonu dönüştürmek için yeni teknolojiler / süreçlerle ilgilidir. )

-POLİMERLER ( Bu başlık temiz polimerizasyon yöntemleri, biyolojik kaynaklı polimerler, polimerlerin eko-tasarımı, geri dönüşümlü polimerler vb. ile ilgilidir.)

-ÇEVRESEL ETKİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ ( Bu başlık, kimyasal ürünlerin ve proseslerin, hammaddenin çıkarılmasından nakliye, imalat, kullanım ve ömrü boyunca tüm yaşam döngüsü boyunca çevre ve sağlık üzerindeki etkisi ile ilgilidir. )

-MEKANİZM ( Bu konu, temiz reaksiyonları / süreçleri optimize etmek, adapte etmek veya dizayn etmek için tüm karakterizasyon ve öngörülen yöntemlerle ilgilidir. Gerçek zamanlı yerinde karakterizasyonlar, model reaksiyonları, kinetik, teorik hesaplama, öngörülen yöntemler vb.)

-NETWORKİNG VE EĞİTİM

-KATALİTİK SİSTEMLER ( Organokatalitik, çift kataliz, hibrit kataliz, tandem kataliz, organometalik, iki fonksiyonlu kataliz vb. çalışmalar.)

-ALTERNATİF SOLVENTLER ( Bu başlık, kataliz, organik kimya ve malzemeler için alternatif çözücüler alanında yapılan son gelişmelerle ilgilidir. Derin ötektik çözücüler, iyonik sıvılar, biyolojik bazlı çözücüler, CO2 ile değiştirilebilir çözücü vb. içerir.)

-BİYOTEKNOLOJİLER ( Bu başlık biyokütlenin değerli bileşiklere dönüşümü için doğal veya isteğe göre hazırlanmış biyokatalistleri (protein veya metabolik mühendislik ile elde edilmiş) entegre eden biyolojik işlemlerin son gelişmeleriyle ilgilidir. Biyolojik kaynaklı türevleri üretmek için hem kimyasal hem de biyokatalitik dönüşümler içeren sentetik yolların kavranmasını hedeflemektedir.)

-NON-THERMAL AKTİVASYON YÖNTEMLERİ ( Bu başlık, mikrodalga fırın, plazma, ultrason, elektrokimya, fotokimya, mekanokimya vb. ile ilgili tüm çalışmalar ile ilgilidir. )

Detaylı bilgi için : https://www.isgc-symposium.com/İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: