Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 10-11 Mayıs’ta Osmangazi Üniversitesinde Yapılacak

0b660 ulusal gc3bcnec59f ve hidrojen enerjisi kongresi 10 11 mayc4b1sta osmangazi c39cniversitesinde yapc4b1lacak e1519050359917
0b660 ulusal gc3bcnec59f ve hidrojen enerjisi kongresi 10 11 mayc4b1sta osmangazi c39cniversitesinde yapc4b1lacak e1519050359917

Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 10-11 Mayıs’ta Osmangazi Üniversitesinde Yapılacak. Kongrenin hedefi, özellikle yenilenebilir enerjiler konusunda ayrık durumda çalışır vaziyette kalan disiplinlerden bilim insanlarını birbirleri ve sanayi paydaşları ile bir araya getirecek bilimsel bir platform yaratmaktır. Temel bilimler ile mühendislik alanlarında çalışan bilim insanlarını bu platformda buluşturmak yolu ile yenilenebilir enerjiler konusunda bir güdülenme ve bilgi/tecrübe paylaşım ortamı yaratmak hedeflenmektedir. Ayrıca, lisans/lisansüstü seviyede öğretim gören genç araştırmacıların bu alandaki son gelişmeleri takip edebilmeleri, kariyer planlamalarına
yön verebilmeleri ve yenilenebilir enerjiler açısından ülkemizde farkındalık yaratılması da bu kongrenin amaçları arasındadır.

Bu yıl altıncısının 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenleneceği UGHEK 2018 kongresinin çıktıları ile ülkemizin farklı üniversitelerinde, ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarında çalışan ve çalışma hedefi olan bilim insanlarına yenilenebilir enerjiler konusunda nitelikli bir bilimsel paylaşım/işbirliği ortamı yaratılacak ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda ülkemize katkı sağlanacaktır.

BİLDİRİ KONULARI
 Fotovoltaik uygulamalar için malzeme üretimi ve karakterizasyonu
 Organik fotovoltaik teknolojileri
 Perovskite güneş hücreleri
 Fotovoltaik hücreler, malzemeler ve bileşenler
 Kristal Silisyum güneş hücreleri
 İnce film güneş hücreleri
 Fotovoltaik sistemlerin tasarımı, çalışması ve performansı
 Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistemler
 Güneş kollektörleri
 Isıl güneş teknolojileri
 Hidrojen uygulamaları ve teknolojileri
 Hidrojen depolama malzemeleri
 Hidrojen depolama teknolojileri
 Yakıt hücreleri
 Hidrojen iletimi, dağıtımı ve güvenliği

BİLDİRİ YAZIM ŞARTLARI
Bildiri özetleri kongre web sayfasında verilen “Bildiri Yazım Şartları” dikkate alınarak 6 Nisan 2018 tarihine kadar ughek2018@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir. Bilim kurulu tarafından uygun görülen bildiriler için kabul belgeleri katılımcılara 20 Nisan 2018 tarihine kadar davet mektubu ile bildirilecektir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: