Türk Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

ef351 kozmetik sektc3b6rc3bcnc3bcn sorunlarc4b1 ve c387c3b6zc3bcm c396nerileri
ef351 kozmetik sektc3b6rc3bcnc3bcn sorunlarc4b1 ve c387c3b6zc3bcm c396nerileri

Türk Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı . Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yapıldı. Yönetmelikteki değişiklikleri belirleyen 7 madde ile yapılan değişiklikler şöyle özetlenebilir:
• 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesine 1379. satır ile 3-Benziliden kâfur eklenirken aynı madde Ek VI Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesinden çıkarılmıştır.
• • “Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 2a numaralı satırında yer alan Tiyoglikolik asit ve tuzlarının kullanım koşulları yeniden düzenlenmiştir.
• Ek III Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesine 9 satır ile yeni bileşenler eklenmiştir. (288-296 arası satırlar)
• Yönetmeliği Hayvanlar üzerine yapılan deneylerle ilgili ek 2. maddesinde ‘Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler’ yerine ‘yasal düzenlemelerde yapılan güncellemeler’ ifadesi getirilmiştir.
• Geçici Madde 4 değiştirilmiş, Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesindeki belirli ürünlerin piyasaya arzına ilişkin madde yeniden düzenlenmiştir.
• Yürürlüğe giriş tarihleri düzenlenen maddelere göre değişiklik göstermekte olup, 3-Benziliden kâfur ile ilgili 1. maddedeki düzenleme 18.02.2016’dan itibaren, EK III’teki eklemeler 10.08.2016’dan itibaren, diğer maddeler de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Detaylar İçin : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160126-3.htm

Kozmetik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kaynak :İMMİBİlk yorum yapan olun

Yorumunuz: