Nanomalzemeler İle Uğraşanlar Üretim ve Güvenlik Verilerini Bildirmek Zorunda

Nanomalzemeler İle Uğraşanlar Üretim ve Güvenlik Verilerini Bildirmek Zorunda. EPA uzun zamandır beklenen düzenlemeyi tamamladı. Çevre Koruma Ajansı kısa süre önce ticari nano ölçekli malzemeler için uzun zamandır beklenen veri toplama kuralını tamamladı.

Yönetmelik, bazı yeni ve mevcut nanomalzemelerin üreticilerinin kimyasal kimlik, üretim yöntemleri, üretim hacmi ve mevcut sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren verileri raporlamasını gerektiriyor. Bir kerelik raporlama kuralı, herhangi bir üretim hacminde yaklaşık 1-100 nanometre boyutlarında ticari materyaller için geçerli.

Nisan 2015 yılında raporlama kuralı teklif ettiğinde ajans, endüstri grupları ve çevre savunucuları direnişiyle karşılaştı. Ancak EPA, Ajansın Zehirli Maddeler Kontrol Yasası (TSCA) uyarınca yayınladığı yeni nihai kural için her iki grubunda onayını aldı.

EPA “Kural, Nano ölçekli materyallerin insan sağlığına veya çevreye zarar vermeyeceğine karar vermek” anlamına gelmiyor, TSCA kapsamında risk incelemeleri için nano ölçekli malzemelere ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar vermenize yardımcı olacağını söylüyor” diyor.

Çevre Savunması Fonundan (Environmental Defense Fund) üst düzey bir bilim adamı olan Richard Denison, “Bu temel kuralın kabul edilmesi için çok uzun zaman geçti” diyor. “EPA nihayet, hangi materyallerin ve kullanımların mevcut olduğunu, endişeler ve hangilerinin temel risklere neden olduğu ile ilgili bilgileri elde etmeye başlayabilir.”

ACC’nin (American Chemistry Council ) gerçekleştirdiği Nanoteknoloji Panelinde, Nanomalzemelerin üreticilerinin EPA’dan daha fazla açıklama yapılması gerektiğine inandıklarını ve kendilerinin nihai kuralla ilgili bir liste üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler.

Kaynak : ACS

EPA, Trikloroetilen Kullanımını Yasakladı

EPA, Trikloroetilen Kullanımını Yasakladı EPA tarafından 7 Aralıkta önerilen bir yönetmelikle kuru temizleme tesislerinde kullanılan aerosol yağ gidericilerinde ve leke sökücülerde artık Trichloroethylene ( Trikloroetilen )  (TCE) kullanılmasına izin verilmeyecektir.

EPA ( Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı), 2014’de leke giderici temizleme ajanlarında ve aerosol sprey yağ gidericilerinde kullanılan TCE’nin işçilere ve tüketicilere sağlık riskleri oluşturabileceği sonucuna vardı. TCE üzerinde yapılan çalışmalar kimyasal kanserojen özellik gösterdiği, nörolojik, gelişimsel ve immünolojik toksisite ile ilişkilendirmiştir.

Ajansın 2014 değerlendirmesi, ticari buhar yağ giderme işleminde TCE’nin kullanımı ile ilişkili riskleri de buldu, ancak EPA bu riskleri gidermek için ayrı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kimya sanayi, belirli kullanımın kısıtlanmasına şiddetle karşı çıkıyor.

TCE, Haziran ayında yürürlüğe giren gözden geçirilmiş TSKA (Zehirli Maddeler Kontrol Yasası ) uyarınca EPA’nın risk açısından değerlendireceği ilk 10 kimyasaldan biridir. Ajans, kimyasalın kalan tüm kullanımlarını değerlendirmek için yeni yetkililerinide kullanmayı planlıyor.

EPA’nın TSCA (Zehirli Maddeler Kontrol Yasası ) uyarınca zehirli bir kimyasalın kullanımını kısıtlamaya çalıştığı son yıl 1989’du ve asbest yasaklanmıştı. Ancak federal temyiz mahkemesi, yasağı iki yıl sonra bozdu.

EPA, revize edilmiş yasalar uyarınca yasaklamayı bir süre daha beklemektedir çünkü artık her kullanımın kısıtlanmasının riski azaltmanın en az külfetli yol olduğunu göstermek zorunda değildir. Yeni yasa EPA‘nın bir kimyasal maddenin “gerekli olduğu ölçüde” kısıtlamasına ve riskin azaltılmasında yardımcı olmasınıda izin veriyor.

Kaynak : ACS