2017 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2017 yılında 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü verilmesine karar verilmiştir. 2017 yılında Özel Ödül, Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmemiştir.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2017 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur. Hizmet Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir. Teşvik Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir.

Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallarında dönüşümlü olarak verilmekte olanTÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 2000 ABD Doları, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

 

2017 Yılı Bilim ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

 

BİLİM ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

 

Prof. Dr. Reşat APAK

Anabilim Dalı             : Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları      : Analitik ve çevre kimyasının temel ve uygulamalı dalları ile ağır metal, radyonüklid ve bazı organik kirleticilerin sulardan adsorpsiyon yoluyla giderilmesi; biyolojik ve çevresel öneme sahip ve gıda maddelerinde var olan bileşikler, antioksidanlar ile enerjetik malzemeler için moleküler spektroskopik analiz yöntemlerinin geliştirilmesidir. Güncel ilgisi antioksidanlar ve enerjetik maddelerin analitik kimyası

Görev Yeri                 : İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için   :  http://aves.istanbul.edu.tr/rapak/

 

“Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY

Anabilim Dalı             : Fizik

Araştırma Alanları      : Optik, fotonik

Görev Yeri                 : Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://ufolab.bilkent.edu.tr/http://physics.bilkent.edu.tr/tr/index.php/bolum/fakulte-uyeleri/f-omer-ildayhttp://ilday.bilkent.edu.tr

 

“Optik alanında karmaşık lazer-malzeme etkileşimleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Mühendislik Bilimleri

 

Prof. Dr. Ömer CİVALEK

Anabilim Dalı             : Mühendislik Bilimleri / Katı cisimler Mekaniği

Araştırma Alanı          : Katı cisimler mekaniği, hesaplamalı(sayısal mekanik), plak ve kabuk sistemlerin titreşim ve burkulma analizleri, kompozit yapıların analizi, nano ve mikro sistemlerin modellenmesi, Sürekli ortam mekaniği, lineer olmayan analizi, mikro ve nano ölçekli biyolojik ve mekanik sistemlerin matematik modeli

Görev Yeri                 : Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fak. İnşaat Müh.

Daha fazla bilgi için   :  http://aves.akdeniz.edu.tr/ocivalek/

 

“Teorik ve hesaplamalı katı cisimler mekaniği kapsamındaki problemlerin yeni yaklaşımlar ile sayısal modelleri ve bu yöntemlerin çoğu temel problem için ilk olarak kullanılması ve avantajlarının açıkça ortaya konulması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Sosyal Bilimler

 

Prof. Dr. Sumru ALTUĞ

Anabilim Dalı             : Ekonometri, Makroekonomi

Araştırma Alanları      : Yapısal ekonometri, iktisadi dalgalanmalar, Yeni Klasik Makroekonomi

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://home.ku.edu.tr/~saltug/

“Makroekonomi ve ekonometri alanında dinamik makroekonomik modelleme, iktisadi dalgalanmalar, verimlilik ve büyüme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

 

Prof. Dr. Şule ERTEN ELA

Anabilim Dalı             : Enerji

Araştırma Alanları     : Organik Fotovoltaik; Organik Güneş Hücreleri (OPV), Elektrolitli Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (DSSC), Perovskit Güneş Hücresi,  Katı Hal Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (SDSC), Organik Alan Etkili Transistör (OFET), Organik Işık Yayan Diyot (OLED), Organik Kimya, Organik Sentez, Fulleren Kimyası, Bodipy Sentezleri, Rutenyum Sentezleri, Grafen/ Grafen Oksit Sentezleri, Metal Oksit Sentezleri,

Görev Yeri      : Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için   :  http://www.suleertenela.com/http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3108

 

“Yenilenebilir enerjiler alanında organik fotovoltaik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Anabilim Dalı             : Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları      : Nano/mikromotorlar, Biyosensörler, Biyoyakıt Hücreleri, İletken Polimerler, Modifiye Elektrotlar

Görev Yeri                 : Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için   : ozgecmis.pdf

 

“Polimer, nanomalzeme ve nanokompozit modifiye elektrotlar kullanılarak çeşitli analitlerin tayinine yönelik hızlı, duyarlı ve ekonomik elektrokimyasal biyosensörlerin tasarımı, ucuz ve temiz enerji sağlama amacıyla farklı biyoyakıt hücrelerinin hazırlanması, kontrollü ilaç salımında ve analit tayininde sensör amaçlı kullanılabilen nano/mikromotorların sentezlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Önder METİN

Anabilim Dalı             : Kimya / Anorganik Kimya

Araştırma Alanları      : Geçiş Metal Nanopartikülleri, Bimetalik Nanopartiküller, Kimyasal Hidrojen Depolama, Grafen Oksit ve Grafen, Heterojen Kataliz, Elektrokataliz,  Fotokataliz uygulamaları, kullanımları

Görev Yeri                 : Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için   : http://www.ometin.net/

 

“Kimya, malzeme bilimleri ve kataliz alanlarını kapsayan interdisipliner bir çerçevede geçiş metal nanopartikülleri, bimetalik nanopartiküller, heterojen kataliz uygulamaları ve kimyasal hidrojen depolama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Mühendislik Bilimleri

 

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ

Anabilim Dalı             : İstatistik

Araştırma Alanları      : Sistem Güvenilirliği, Olasılık ve Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller

Görev Yeri                 : Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://atilim.edu.tr/~serkan.eryilmaz/http://ie.atilim.edu.tr/personel/personInfo/id/147?lang=tr

 

Yöneylem araştırmasında stokastik modeller/süreçler alanında sistem güvenilirliği konusundakiuluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR

Anabilim Dalı             : Bilgisayar Mühendisliği

Görev Yeri                 : Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Daha fazla bilgi için   :  http://people.agu.edu.tr/cagrigungor

 

“Gelecek nesil haberleşme ve akıllı enerji sistemleri alanında kablosuz algılayıcı ağları ve akıllı şebekelerde haberleşme sistemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI

Anabilim Dalı             : Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları      : Metalik Nanopartiküllerin Su ve Atıksu Arıtımında Kullanımı, İleri Oksidasyon proseslerinin ve Nanopartikül Teknolojilerinin Refrakter, Endokrin Bozucu, Kanserojen Kirleticilerin Arıtımı için Entegrasyonu, Doğal Sularda ve Endüstriyel Atıksularda Bulunan Mikrokirleticilerin Kimyasal/Fotokimyasal İleri, Oksidasyonu, Ozonlama ve Katalitik Ozonlama, İleri Oksidasyon Prosesleri ile Biyolojik Arıtılabilirliğin İyileştirilmesi ve Toksisite Giderimi, Elektrokimyasal Arıtma, Elektrokoagülasyon, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Prosesler, Çevre Kimyası, Su Kimyası

Görev Yeri                 : İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.

Daha fazla bilgi için   :  http://akademi.itu.edu.tr/tolmez/

 

Çevre mühendisliği alanında endokrin bozucu, kanserojen maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ve nano partiküllerin kullanıldığı teknolojilerle giderimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Cem SEVİK

Anabilim Dalı             : Fizik

Araştırma Alanları      : Hesaplamalı Yoğun Madde Fizik ve Malzeme Bilimi, Nanomalzeme Fiziği, Deneysel ve Kuramsal Nanokristal Sentezi

Görev Yeri                 : Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://csevik.home.anadolu.edu.tr/index.html

 

Hesaplamalı yoğun madde fiziği ve malzeme alanında nanomalzemelerin yenilenebilir, çevre dostu enerji üretimi uygulamaları ile doğrudan ilişkili fiziksel özelliklerinin araştırılmasıkonularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ

Anabilim Dalı             : Otomotiv Mühendisliği

Araştırma Alanları      : Topoloji Optimizasyonu, Yapısal Optimizasyon, Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Endüstriyel Uygulamaları, Taşıt Çarpışma Analizleri, Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Malzemeler ve Otomotiv Sektörüne Uygulamaları

Görev Yeri                 : Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   : https://sayfam.btu.edu.tr/site/aliriza.yildiz/index.html

 

“Optimum ürün tasarımı ve imalat alanında sürdürülebilir kalkınma için yeni nesil yüksek performanslı hibrid yapay zeka optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yöntemleri kullanarak endüstriyel problemlere çözüm getirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Reşat BAYER

Anabilim Dalı             : Uluslararası İlişkiler

Araştırma  Alanları     : Uluslararası İlişkiler, Síyaset Bilimi

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi içinhttps://case.ku.edu.tr/ekibimiz/personel-detay/?user=rbayer

 

“Uluslararası İlişkiler alanında barış ve savaş konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Seda ERTAÇ GÜLER

Anabilim Dalı             : Ekonomi

Araştırma  Alanları     : Deneysel ekonomi, egitim ekonomisi, cinsiyet ve ekonomik kararlar, bilgi ekonomisi, nöroekonomi

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi içinhttp://home.ku.edu.tr/~sertac/

 

“Deneysel ekonomi alanında ekonomik kararlarda cinsiyet farkları, performans geribildiriminin özgüven ve çalışma motivasyonuna etkileri, eğitim ekonomisi, ekonomik davranışın beyin aktivitesi ile ilişkisi (nöroekonomi) temel konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Ebru KAYA

Anabilim Dalı             : Fen Bilgisi Öğretmenliği

Araştırma  Alanları     : Bilimin Doğası, Fen Eğitiminde Argümantasyon, Kimya Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim, Fen Eğitiminde Epistemolojik Görüşler, Fene/Kimyaya Karşı Tutum-Fen Kaygısı, Kimya Felsefesi

Görev Yeri                 : Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Daha fazla bilgi içinhttp://pred.boun.edu.tr/ebrukaya_CV.pdf

 

“Fen eğitimi alanında argümantasyon, bilimin doğası, kimya felsefesi ve kavramsal değişim  konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu. 2015 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2015 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verilmiştir. 2015 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü ise verilmemiştir.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Teşvik Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

2015 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

BİLİM ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

– Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALIEV)

Anabilim Dalı: Fizik (Teorik ve Matematiksel Fizik/ Yüksek Enerji Fiziği)

Araştırma Alanları: Gravitasyon Teorileri ve Kara Delikler Fiziği

Görev Yeri: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/ElektrikElektronikMuhendisligiAkademikKadro.aspx

“Teorik ve matematiksel fizik alanında, gravitasyon teorileri ve kara delikler fiziği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Marat AKHMET

Anabilim Dalı: Diferansiyel Denklemler

Araştırma Alanları: Kaos, Periyodiklik, Hemen hemen periyodiklik, Impulsive diferansiyel denklemler, Fonksiyonel diferansiyel denklemler, Parçalı sabit argüman, Kararlılık, Çatallanmalar

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.metu.edu.tr/~marat/

“Girdi ve çıktı mekanizmalarıyla kaos üretiminin tanıtılması, ikinci Peskin sanrısının çözülmesi, ayrıca genelleştirilmiş parçalı sabit argümana bağlı diferansiyel denklemler teorisinin kurulumuna ve gelişimine katkıda bulunma ve çeşitli zamanlarda süreksizliklere sahip dinamiklerin incelenmesi için özel ve tek bir metot geliştirme gibi bilimsel yenilikler getirmesi ve bu gibi teorik buluşların vuruşa sahip mekanizmalarda, kan basınç dağılımı, sinir ağları ve popülasyon dinamiği gibi alanlara uygulanabilirliği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

– Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN

Anabilim Dalı: Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları: Manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve türevleri, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller (altın, gümüş gibi metal nanopartiküller ve kalay oksit, çinko oksit gibi metal oksit nanopartiküller), dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi, Nanomalzemelere dayalı yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin ilaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit (DNA, RNA) hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik uygulamaları,
Nükleik asitler, ilaç, protein, toksin ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin hızlı, seçimli ve duyarlı analizine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan, tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal yeni (biyo)sensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaları.

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2603
http://www.arzumerdem.com

“Kimya alanında, nanomalzemelere dayalı tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal biyosensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve nükleik asitler, ilaç, protein ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin analizlerine yönelik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Özcan EREL

Anabilim Dalı: Tıbbi Biyokimya

Araştırma Alanları: Oksidanlar, Antioksidanlar, Enzimler, Biyokimya Ölçüm Yöntemi Geliştirme

Görev Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.ybu.edu.tr/oerel/

“Biyokimya ölçüm yöntemi geliştirme alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

ÖZEL ÖDÜL

Sağlık Bilimleri

– Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR

Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Araştırma Alanları: Mikro ve nano boyutlu aşı salım sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı uygulama yollarından hedeflendirilerek maksimum immün cevabın alınması üzerine biyolojik ve teknolojik çalışmalar (iğnesiz (invazif olmayan) aşı sistemlerinin geliştirilmesi ve biyolojik terörizmde kullanılan organizmalar da dahil olmak üzere insan ve hayvanlarda öldürücü enfeksiyonlara neden olan hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik aşıların geliştirilmesi.
Gen ve siRNA taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi.

Görev Yeri: UCL School of Pharmacy, University of London
Kemerburgaz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.kemerburgaz.edu.tr/images/eczacilik/akademik_kadro/Oya-ALPAR-TR-CV.pdf

“Farmasötik teknoloji ve immünoloji bilimlerini bir araya getirmesi, farmasötik teknoloji içindeki farklı yöntemleri (superkritik sıvı teknolojisi, liyofilizasyon, püskürterek kurutma, yüksek basınçlı jet homojenizasyon) kullanarak ilk aşı taşıyıcı mikro ve nano partiküler sistemleri geliştirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

– Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ

Anabilim Dalı: Kimya (Fizikokimya)

Araştırma Alanları: Korozyon, Yenilenebilir Enerji kaynakları, Hidrojen Enerjisi, Malzeme Teknolojisi, Yakıt Pilleri, İletken Polimerler

Görev Yeri: Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.bingol.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/fef-bolumler/kimya-bolumu/akademik/akademik-kadro.aspx?id=53

“Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Atilla CİHANER

Anabilim Dalı: Kimya / Fiziko Kimya

Araştırma Alanları: Konjuge ve Elektrokromik Polimerlerin Sentezi, Tanımı ve Optoelektronik Uygulamaları, Yeni Monomer Tasarımları, Sentezi ve Polimerizasyonları, Adli-Tıp Bilimi ve Analitik Kimya Alanında Kullanılabilir Kemiluminesans ve Akıllı Algılayıcıların Sentezi

Görev Yeri: Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://atomsel.atilim.edu.tr/people/atilla-cihaner

“Kimya ve malzeme bilimleri alanında, elektrokromik polimerler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Yrd. Doç. Dr. Seda AKSOY ESİNOĞLU

Anabilim Dalı: Katıhal Fiziği, Malzeme Fiziği

Araştırma Alanları: Manyetizma, Nötron Kırınımı, Nanomanyetizma

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://akademi.itu.edu.tr/eaksoy/

“Katıhal fiziği alanında, kalorik etkilerin incelenmesi ve intermetalik alaşımların yapısal ve manyetik özellikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Hakan ALTAN

Anabilim Dalı: Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma Alanları: Optik/Fotonik, Sürekli ve Pulslu Lazer Sistemleri ve Uygulamaları, Ultrafast Lazer Geliştirilmesi ve Uygulamaları, Optik Metroloji/Ölçüm Sistemleri, Çizgisel Olmayan Optik Uygulamaları, Terahertz Frekans Bandı Uygulamaları: İletişim, Spektroskopi ve Görüntüleme Teknikleri, Terahertz Bandı Optoelektronik Aygıt Geliştirilmesi: Bolometre Yapıları, Dizi Detektör Geometrileri, Fotoiletken Anten Yapıları, Metalmalzeme Yapıları, Pasif ve Aktif Filtreler, mikrodalga beselemeli mm dalga boyu/THz RF sistemlerin geliştirilmesi.

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.physics.metu.edu.tr/~haltan/

“Optik/fotonik alanında terahertz konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri

– Yrd. Doç. Dr. Can ALKAN

Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Alanları: Biyoenformatik, tümleşik algoritmalar

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~calkan

“Biyoenformatik alanında, tümleşik algoritma dizaynı, yeni nesil DNA dizileme verilerinin analizi ve genomiks konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK

Anabilim Dalı: Mekanik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler, Hareketli Yük Problemleri, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Nanomekanik, Yerel Olmayan Elastisite, Mikromekanik, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Görev Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Mekanik Ana Bilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/msimsek

“Kompozit malzemeler alanında, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) imal edilmiş kirişler ve nanomekanik ve mikromekanik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Sinan GEZİCİ

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Sezim ve kestirim kuramı, yer bulma sistemleri, ultra geniş bantlı sistemler, telsiz haberleşme, haberleşme kuramı, sinyal işleme

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~gezici/

“Sezim ve kestirim kuramı (istatistiksel sinyal işleme) alanında, sezim ve kestirim tekniklerinin telsiz yer bulma ve ultra geniş bantlı sistemler için geliştirilmesi ve uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Çağatay CANDAN

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: İşaret İşleme, İstatistiksel İşaret İşleme, Dönüşümler

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.eee.metu.edu.tr/~ccandan

“İşaret işleme alanında, dönüşümler ve istatistiki sinyal işleme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

– Doç. Dr. Hakan PARLAKPINAR

Anabilim Dalı: Tıbbi Farmakoloji

Araştırma Alanları: Antioksidanlar (melatonin, kafeik asit, aminoguanidin vb), Pinealektomi, Oksidatif stress, İskemi-reperfüzyon hasarı (miyokard, böbrek ve beyin), Subaraknoid kanama modeli, Apoptozis gelişimi, Diabet ve komplikasyonları, Kemoterapotik toksisite ve önlenmesi, Kayısının sağlık alanında kullanımı

Görev Yeri: İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı

Daha fazla bilgi için: https://cms.inonu.edu.tr/tr/hparlakpinar

“Kalp, böbrek ve damar sistemi patolojilerinde iskemi-reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan tedaviler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ

Anabilim Dalı: Farmakognozi

Araştırma Alanları: Tıbbi ve aromatik bitkilerden biyoaktif sekonder metabolitlerin (iridoit, feniletanoit glikozitleri, saponinler, flavonoitler, kardiyak glikozitler, fenolik asitler vb) izolasyonu ve yapı tayini

Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.yeditepe.edu.tr/fakulteler/eczacilik-fakultesi/akademik-kadro

“Eczacılık-farmakognozi alanında, tıbbı bitkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

– Doç. Dr. Şaban NAZLIOĞLU

Anabilim Dalı: İktisat/Makro iktisat

Araştırma Alanları: Uygulamalı zaman serisi ve panel veri ekonometrisi; makroekonomik modelleme; enerji-tarım piyasaları etkileşimi

Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.pau.edu.tr/snazlioglu

“Uygulamalı iktisat alanında, finansal gelişme-ekonomik büyüme ve enerji piyasaları-tarım ürünleri piyasaları etkileşimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Z. Ayşecan BODUROĞLU

Anabilim Dalı: Deneysel/Bilişsel Psikoloji

Araştırma Alanları: Görsel ve uzamsal bilginin temsili; kültür ve biliş; üstbiliş

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.psychology.boun.edu.tr/AysecanBoduroglu

“Bilişsel psikoloji alanında, görsel temsiller, kültür ve biliş ve üstbiliş konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç KARAMAN

Anabilim Dalı: İktisat Tarihi

Araştırma Alanları: Siyasi Tarih, İktisat Tarihi, Kurumsal İktisat, Karşılaştırmalı Siyaset

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.econ.boun.edu.tr/userfiles/vita/kamilkivanc_karaman.pdf

“Politik iktisat alanında, modern devletlerin oluşumu ve vergi tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri’nin 2014 yılı başvuruları başladı.

TÜBİTAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, başarılı bilim insanlarına her yıl Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle verilen TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri’nin 2014 yılı başvuruları başladı. Ödüller, Bilim, Özel ve Teşvik ile TÜBİTAK-TWAS (Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi) Teşvik Ödülü olmak üzere 4 ayrı kategoride verilecek. 31 Aralık 2013 Salı gününe kadar devam edecek başvurular için bilim insanları, “www.tubitak.gov.tr/oduller” adresinden ulaşacakları aday formlarını ve istenilen diğer belgeleri TÜBİTAK Bilim Kurulu sekreterya birimine kargo veya posta yoluyla iletecek.

Ödüller temel bilimler, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışmalarda bulunan bilim insanlarına verilecek.
TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayesinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Ödüllerini Cumhurbaşkanı Gül’den alacak bilim insanlarına para, altın veya gümüş plaket, ödül beratı ile araştırmalarda kullanması için bilim kurulunca belirlenen miktarda destek verilecek.

Ödüller kimlere veriliyor?

Bilim ödülü, Türkiye’de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunanlara, özel ödül bilim ödülü eşdeğeri olarak yurt dışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilim insanlarına, teşvik ödülü bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip ve ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş Türkiye’de ikamet edenlere verilecek.

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü de bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik bilim insanlarına, matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yıllar itibariyle dönüşümlü olarak veriliyor.
2013 Bilim Ödülleri’nin alanları ve sayıları 24 Temmuz’da açıklanmış ve 2 bilim ödülü, 2 özel ödül ve 11 teşvik ödülü ile 1 TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülü verilmesine karar verilmişti. Ödüller, Aralık ayında Köşk’te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
bilim ödüller

 

Kaynak :bursadabugun