Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalışmaları TÜBİTAK MAM Koordinatörlüğünde Sürüyor

Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalışmaları TÜBİTAK MAM Koordinatörlüğünde Sürüyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Koordinatörlüğünde yürütülen Nanoteknoloji Kümelenmesi çalışmaları ile ilgili süreç değerlendirme toplantısı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katılımıyla, TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kümelenme Birlikteliğinde yer alan paydaşların katıldığı toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seçici Kuruluna sunulan ve müzakere protokolü imzalanan Nanoteknoloji Kümelenmesi ile ilgili konular görüşüldü. TÜBİTAK MAM Uzmanı Namık Serkan Taşkıran, “Nanoteknoloji Kümelenme Teşebbüsü Yol Haritası ve İş Modeli” konularında bir sunum yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sunumun ardından katılımcıların kümelenme ile ilgili beklentilerini, görüş ve önerilerini sordu. TÜBİTAK Başkanlığı olarak kümelenme konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, katılımcılardan iş modeli beklentisini dile getirdi ve kümelenmede TÜBİTAK Başkanlığının rolünün net olarak tanımlanmasını beklediğini söyledi.

Nanoteknoloji Kümelenmesi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seçici Kurulu Tarafından Onaylanmıştı

Eylül 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda 30 özel sektör firması, 8 Üniversite, 5 Sanayi ve Ticaret Odasından oluşan Kümelenme Birlikteliği ve 38 milyon TL bütçesi olan kümelenmenin (19 Milyon TL devlet katkısı ve kalanı ayni olarak ve kümelenme paydaşları tarafından nakdi karşılanacak olan) nasıl bir araya geldiği, mevcut birliktelik, kapsadığı kamu-sanayi-Ar-Ge iş birlikteliği, projeler ve ürünler-çıktılar, hedeflenen sektörler, ülkemizdeki mevcut kamu ve özel sektör alt yapısı hakkında bilgi, nanoteknoloji konusunda global yatırımlar ve yabancı ülkelerin hedefleri, ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı ve yüksek teknoloji ürünleri içerisindeki önemi, sektörler arasında yapılacak iş birliktelikleri ve özel sektör firmalarımıza sağlayacağı üretim kapasitesi gelişimi, pazar payı artışı, rekabet gücü, katma değeri yükseltecek ürünler geliştirme ve var olan teknik altyapılarını nasıl geliştirebilecekleri sunulmuştu.

Söz konusu toplantıda, Savunma ve Uzay Sanayi 2 proje, Havacılık Sanayi 1 proje, Makine Sanayi 1 proje, Otomotiv Sanayi 1, Kompozit Malzeme 1 proje, Boya Sanayi 1 proje, İnşaat Sanayi 1 proje, Tekstil Sanayi 4 proje önerisinde bulunmuştu.

Seçici Kurul Onayı alan proje için, 23.03.2018 tarihinde protokol imzalanmış iş planı hazırlanması için 2 ay süre verilmiştir. Kümelenmenin, 5 yıllık iş planlarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 9 iş günü içerisinde sunması gerekiyor.

Kaynak : Tübitak

Atık Piller Ekonomiye Kazandırılacak

Atık Piller Ekonomiye Kazandırılacak. TÜBİTAK MAM tarafından kurulan “Atık Pillerin Bertarafı Tesisi”, Dünya’da hem ayrıştırma, hem kırma hem de geri kazanımın yapıldığı ilk entegre tesis olma özelliğini taşıyor.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından “Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında kurulan entegre tesisle, atık pillerin çevre ve insan sağlığına zararlarının önlenmesinin yanı sıra, ekonomik kazanç sağlanması bekleniyor. Çinko karbon, alkali ve nikel kadmiyum pillerinden değerli metallerin geri kazanılacağı tesisin imalat ve montajı tamamlandı. Proje kapsamında atık pillerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan çinko karbon, alkali ve nikel kadmiyum pillerinin geri kazanılmasıyla ekonomimize artı değer katılması planlanıyor. Projeden elde edilecek bilgi birikimiyle farklı geri kazanım süreçleri için de katma değer sağlanması bekleniyor.

TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, artan pil kullanımının, insan sağlığı ve çevre kirliliği için potansiyel tehlike oluşturduğunu söyledi. Pil yapımı için kullanılan materyallerin hem doğrudan insan sağlığı için hem de çevre için tehlikeli olan ağır metaller içerdiğini ifade eden Makaracı, Türkiye’de birincil kaynaklardan üretimi yapılamadığından sanayinin metal ihtiyacının büyük bir kısmının ithalat yoluyla, çok az bir kısmının da ikincil kaynaklardan geri kazanıldığını dile getirdi.

Çevrenin korunmasının yanında sanayinin ihtiyacı olan metallerin düşük fiyatlarla sağlanmasının da son derece önemli olduğuna değinen Makaracı, “Bu nedenle, TÜBİTAK-MAM tarafından, pil geri kazanılması konusunda bir projenin başlatılması düşünülmüştür. Projenin amacı, geri kazanım süreçleri geliştirmek ve böylece ileride çevre sağlığı için çok büyük bir tehdit oluşturacak olan pillerin bertarafı ve geri kazanılmasını sağlamaktır” diye konuştu.

“Dünyaya Yeni Bir Teknolojiyi Sunuyoruz”

Pillerin pilot tesiste işlenmesi sonucunda çinko, mangan, kadmiyum ve nikel metalleri, sülfat tuzları ile metalik tozlarının üretilmesinin de amaçlandığını anlatan Makaracı, şu bilgileri verdi:

“Projemizin ortak kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Projemiz, hem ayrıştırma hem kırma hem de geri kazanımın yapıldığı Dünyadaki ilk entegre tesis olması bakımından önemlidir. Dünyaya yeni bir teknolojiyi sunmuş bulunuyoruz. Türkiye’de bundan başka bir tesis bulunmuyor. Türkiye’de toplanan piller, toprağa gömülüyor ya da ayrı yerlerde muhafaza ediliyor. Bu tesisi kurmakla çevre ve insan sağlığına olan etkileri minimize etmek ve geri kazanımla Türkiye ve dünyaya kazandırmak için yola çıktık. Avrupa ülkelerinde bu sistematik şekilde yapılıyor ama entegre şekilde olmuyor. Bu dünyadaki ilk tesisin Türkiye’de kurulması ülkemiz açısından bir kazanımdır.”

“Bir Pil Bile Toprağa Önemli Ölçüde Zarar Veriyor”

Tesisin işletmesini yapacak Exitcom Recycling firmasının Genel Müdürü Murat Ilgar, atık bilincinin artmasıyla pillerin toplanma oranının giderek arttığını ancak bunun istenilen seviyede olmadığını dile getirdi. Bir pilin bile toprağa önemli ölçüde zarar verdiğini anlatan Ilgar, Türkiye’de atık pillerin tehlikeli atık sahasına gömüldüğünü bildirdi.

Ilgar, Almanya’da atık pillerin yaklaşık yüzde 100’ünün geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığına işaret ederek “Tesisimizin kapasitesi Türkiye’de toplanan atık pil oranından fazla, daha da geliştirilebilir. Pil ve geri dönüşüm olayı, çevre ve insan sağlığı ile ekonomiye ciddi bir katkısı var. Tesis bitti, deneme çalışmaları yapılıyor” dedi.

pil

Kaynak : Tübitak

Ucuz ve Çevreci Özellikleriyle Öne Çıkan “Ilık Karışım Asfalt Teknoloji ve Uygulamaları” Çalıştayla Tanıtıldı

Ucuz ve Çevreci Özellikleriyle Öne Çıkan “Ilık Karışım Asfalt Teknoloji ve Uygulamaları” Çalıştayla Tanıtıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Enstitüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen, ucuz ve çevreci özellikleriyle öne çıkan “ılık karışım asfalt teknoloji ve uygulamaları” düzenlenen çalıştayla tanıtıldı.

TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Yılmaz, ılık karışım asfaltın Türkiye’de uygulanmasıyla üretimde kullanılan enerjinin azaltılması ve böylece asfalt üretim maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığını söyledi. Yılmaz, “Üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle yüzde 30 enerji tasarrufu ile yıllık 220 milyon lira kazanç sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında iki farklı katkı kullanılarak, iki adet deneme yolu Ankara Çevre Otoyolu Karapürçek Kavşağı kesiminde yapılmıştır” dedi.

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) Başkanı Ayberk Özcan ise ılık karışım asfaltın Türkiye için oldukça yeni ve önem arz eden bir konu olduğunu belirterek, “Endüstri ve teknolojileri gelişmiş ülkelerin ortak özelliğine bakıldığında, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında sıkı bir iş birliği olduğu, endüstri ve idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda, akademisyenlerin ve araştırmacıların katkılarıyla yerel ve küresel sorunlara çözümler aranmakta olduğu görülür” ifadelerini kullandı.

Proje 15 Eylül’de tamamlanacak

Çalıştayda, Ankara Çevre Otoyolu Karapürçek Kavşağı kesiminde 11 Haziran’da uygulama “Ilık Karışım Asfalt Deneme Yolu” olarak uygulama yapıldığı hatırlatıldı. Söz konusu teknoloji ile plentte karıştırma sıcaklıkları 15-35 santigrat derece daha azaltılarak 115-140 santigrat derece sıcaklıklara düşürüldüğü vurgulandı.

2010 yılında ABD’de 42 milyon ton olan ılık karışım asfalt üretiminin, 2012 yılında yaklaşık 323,5 milyon tona yükseldiğinin altı çizilerek, Avrupa’da 2012 yılında toplam ılık karışım asfalt üretiminin 275 milyon ton olduğu bildirildi.

15 Eylül’de tamamlanacağı açıklanan proje ile üst yapının bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması, düşük amortisman giderleri, karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi, işçilerin maruz kaldığı koku, duman ve PAH emisyonlarının yüzde 60 azaltılması, çevre kirliliği ve insan sağlığı, enerji, üretim, uygulama maliyetleri açısından fayda sağlanacağı aktarıldı.

Ucuz ve Çevreci Özellikleriyle Öne Çıkan Ilık Karışım Asfalt Teknoloji ve Uygulamaları Çalıştayla Tanıtıldı

 

Kaynak : Tübitak