Karbon Fiber Renkli Hale Geliyor

Karbon Fiber Renkli Hale Geliyor. Karbon fiberin boyanması için bulunan yeni bir yol, onları canlı ve renkli kumaşlar olarak dokunmasını mümkün kılabilecek.

Karbon fiber, spor aletleri veya askeri teçhizat gibi hafif ve güçlü olması gereken malzemelerin ortak bir bileşenidir. Fakat bu materyallerin çoğu daima siyah veya koyu gridir çünkü karbon elyaf üzerinde bir boyanın tutunabilmesi son derece zordur.

Çin’deki bir grup araştırmacı kimyasal pigment yerine organik renkler kullanarak parlak renkli karbon fiber kumaşlar üretmenin bir yolunu buldu.

Organik renkler, ışığın mikroskopik veya nano ölçekli özelliklerle ilginç şekilde etkileşime girmesinden kaynaklanır, araştırmacılar titanyum dioksit tabakası ile onları kaplayarak siyah karbon fiber üzerinde renk efektleri üretebiliyor. Bu tabaka tarafından yansıtılan ışığın rengi kalınlığını değiştirerek kontrol edilebilir.

Ortaya çıkan renkli elyaflar, normal karbon fiber kumaşlara benzer mekanik özelliklere sahip olan kumaşlara dokunabilir. 50 kez yıkandıktan sonra bile parlak renkte kalabiliyorlar.

Ekip, ileri teknolojili kumaşlar için daha şık renk seçenekleri sunmanın yanı sıra yaklaşımlarının gelecekteki optik veya renkli ekran teknolojilerinde de uygulamaları olabileceğini söylüyor.

Kaynak : chemistryworld

Boya Endüstrisi Titanyum Dioksit İçin Harekete Geçti

Boya Endüstrisi Titanyum Dioksit İçin Harekete Geçti. Boya ve kaplama endüstrisi, titanyum dioksite yönelik sınıflandırma değişikliği nedeniyle harekete geçti. Maddenin, CLP Tüzüğü harmonize sınıflandırma listesine solunum yoluyla kanserojen kategori 2 olarak geçmesi önerilmişti.

Boya endüstrisi, eğer öneri Avrupa Komisyonu ve ECHA tarafından onaylanırsa, ürün etiketlerinde yer alması gereken uyarının ‘tüketici için büyük ve gereksiz bir alarm durumu’ yaratacağını ileri sürdü.

Teklif edilen sınıflandırmanın titanyum dioksitin toz hali ile ilgili olduğunu kaydeden İngiliz Boya Sanayicileri Derneği, sıvı içinde çözülmüş olarak satılan ürünler için ‘kanserojen şüphesi’ uyarısının gereksiz olduğunu savundu. Avrupa Boya Endüstrisi Birliği CEPE de, bu şekilde düşünülürse binlerce tozun benzer şekilde sınıflandırılması gerektiğini ileri sürdü.

İngiliz Sağlık ve Güvenlik Kurumu ise endüstrinin endişelerini anladıklarını ancak fırça, sprey ya da rulo ile ürünün kullanımı sırasında oluşabilecek riski göz ardı edemeyeceklerini ifade etti.

Kaynak : İMMİB

Titanyum Dioksit Kanserojen Şüphesi İle Sınıflandırılabilir

Titanyum Dioksit Kanserojen Şüphesi İle Sınıflandırılabilir. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) Risk Değerlendirme Komitesi, CLP Tüzüğü gereği titanyum dioksitin solunum yoluyla kansere yol açtığına dair şüpheler içerdiğine dair bilimsel kanıtları kabul etti. Nihai karar da böyle çıkarsa, titanyum dioksit eğer kanserojen kategori 2 olarak sınıflandırılacak.

En yaygın kullanılan beyaz pigment olan titanyum dioksitin kullanım alanları arasında gıda, kozmetik ve eczacılık ürünleri gelmekte, ayrıca boya, plastik, kağıt endüstrilerinde de beyazlık ve opaklık sağlayan pigment olarak yaygın uygulamaları bulunuyor. (ECHA Basın Bülteni)

PAH için yeniden görüş alınıyor

Bu arada ECHA, REACH Kısıtlamalar Listesi 50. Girişte yazan poliaromatik hidrokarbon bileşikleri ile ilgili olarak 50. girişin 8.paragrafında yazan ‘gözden geçirmenin’ yapılması amacıyla bilgi arayışına çıktı.

Gözden geçirme, 50.giriş 8. paragrafında; “Komisyon, yeni bilimsel bilgiler ışığında PAH’ların buradaki eşyalardan salınım da dahil olmak üzere 5. ve 6. paragraflardaki limit değerleri, alternatif ham materyallere ilişkin bilgileri 27 Aralık 2017’ye kadar gözden geçirecek ve akabinde gerekli ise ilgili paragrafları düzeltecektir” ifadesinden kaynaklanıyor. 5. ve 6. Paragraflar, halka satılan ürünler ve çocuk eşyalarının kauçuk ve plastik bileşenlerindeki kısıtlama limitlerini belirliyor.

Kanserojen şüphesi olan PAH bileşikleri hakkındaki bilgi ve yorumların en geç 31 Temmuz tarihinde ECHA’ya gönderilmesi isteniyor. Bilgi istenen konular:
• REACH Kısıtlamalar Listesi 50. Girişte yer alan PAH’ların içerikleri ve bu bilgiyi almak için kullanılan analitik metotlar
• Alternatif düşük PAH içeren hammaddelerin (özellikle karbon siyahı ve dolgu maddesi yağları) uygunluk ve mevcudiyeti.

Kaynak : İMMİB

Bilim İnsanları, Düşük Maliyetli Güneş Pilleri Oluşturmak İçin Jamun Meyvesini Kullanıyor

Bilim İnsanları, Düşük Maliyetli Güneş Pilleri Oluşturmak İçin Jamun Meyvesini Kullanıyor. Hint Teknoloji Enstitüsündeki (IIT) bilim insanları, ucuz ve daha verimli güneş pilleri oluşturmak için, Hint yaz meyvesi olan Jamun’u kullandı.

Araştırmacılar, jamun’da bulunan doğal olarak oluşan pigmenti ucuz bir fotosensitizer ( ışığa duyarlı ) olarak Boya Hassasiyete Duyarlı Güneş Pillerinde (DSSC) veya Gratzel hücreleri için kullandı.

Gratzel hücreleri, gözenekli bir titanyum dioksit (TiO2) kaplı foto-anot tabakasından, güneş ışığını emen bir boya molekülü tabakasından, boyanın yenilenmesi için bir elektrolitten ve bir katottan oluşan ince film güneş pilidir.

Bu bileşenler, görünür ışığı absorbe etme özelliği sayesinde boya molekülü veya fotosensitizörü önemli bir rol oynayan bir sandviç benzeri yapı oluştururlar.

Uttarakhand’daki IIT Roorkee’de asistan profesör olan Soumitra Satapathi, “Jamun’un koyu rengi ve IIT kampüsündeki reçel ağaçlarının bolluğu tipik DSSC’de bir boya olarak yararlı olabileceği fikrini düşündürdü” dedi.

Araştırmacılar etanol kullanarak jamundan boyaları çıkardılar. Ayrıca taze erik, siyah kuş üzümü, ayrıca jamunaya renk katan pigment içeren karışık meyve suları da kullandılar. Karışım daha sonra santrifüje tabi tutuldu ve boşaltıldı. Ayırıcı renkli pigment olan anthocyanin sensitizör olarak kullanılmıştır.

Araştırma Fotovoltaik dergisinde yayınlandı.

“Doğal pigmentler düzenli Rutenyum bazlı pigmentlere kıyasla ekonomiktir ve bilim adamları verimlilikleri artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Fosil yakıtlara olan artan baskı ve küresel ısınmaya ilişkin endişeler, sürekli bir alternatif enerji aramak için bir ilham kaynağıdır”.

“Prensip olarak, yenilenebilir enerji, özellikle de güneş enerjisi için büyük bir toplumsal ihtiyacımız var. Oldukça uzun bir süredir, laboratuvarımız düşük maliyetli yüksek verimli güneş pilleri üretimine aktif olarak katılmaktadır”.

IIT Roorkee’den Nipun Sawhney ve Anubhav Raghav’ın yer aldığı araştırma ekibi, prosesin güneş pillerinin seri üretimi için çok uygun olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, genel üretim sürecinin basitliği ve maliyet etkinliği, meyve ve meyve sularının yaygın olarak bulunması ve antosiyanin boyalarının ekstraksiyon kolaylığı nedeniyle onları yeni ve ucuz güneş hücreleri adayları haline getirdiğini belirtti.

Kaynak : worldofchemicals

Kimyagerler, Atık Suyu Güneş Işığı İle Hızlıca Arıtabilecekleri Yöntem Geliştirdi

Kimyagerler, Atık Suyu Güneş Işığı İle Hızlıca Arıtabilecekleri Yöntem Geliştirdi. Kimyagerler, güneş ışığı kullanarak atık suyun hızla ve ucuza arıtılması için ve binalar için kendi kendini temizleyen malzemelerin üretilmesinin bir yolunu buldu.

Teknoloji ultraviyole ışığa ihtiyaç duyan piyasadaki diğer önde gelen su arıtma ürünlerinin aksine, güneş ışığıyla çalışan bir fotokatalist olarak modifiye edilmiş titanyum dioksit kullanıyor.

ANU’dan (Australian National University) araştırma grubundan Prof. Yun Liu, ekibin buluşunun önde gelen ticarileştirilmiş ürünlerden 15 kat daha verimli olduğunu söyledi.

Profesör Liu, “Yenilikçi kimya tasarımı ile, UV ışık yerine doğal güneş ışığı ile suyun arıtılması ve operatörler için maliyetlerin önemli ölçüde azaltılması için fotokatalizörümüzü kullanabiliriz”.

Fotokatalistimiz, aynı kirleticilerin yalnızca yüzde 26’sının ayrışması için bir saat süren önde gelen piyasa ürünlerine kıyasla, atık sulardaki organik kirleticileri 20 dakikada tamamen parçalayabilir” dedi.

Yeni teknoloji insan tüketimi için suyun işlenmesinde yararlı olabilir ve cam da dahil olmak üzere kendi kendini temizleyen yapı malzemeleri yapımında potansiyel uygulamalar ve hidrojen yakıtı yapmak için su ayırma potansiyeline sahiptir.

Fotokatalizörler otomotiv, inşaat, çevre, tıbbi ve diğer sektörlerde endüstriyel süreçlerde kullanılan kimyasal reaksiyonların hızlandırılması için de kullanılabilir.

Ekip, bir fotokatalist olarak performansını artırmak için azot ve niyobyum iyon çiftlerini titanyum dioksit içerisine ekledi.

Profesör Yun Liu “Bu alanda dört yıllık bir çalışma yaptık ve şimdi bilimsel bilgiyi anlıyoruz ve akıcı bir şekilde katalizörleri tasarlayabiliriz” dedi.

ANU, Çin Bilimler Akademisi, Yeni Güney Galler Üniversitesi, Batı Sidney Üniversitesi ve Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü ile işbirliği içinde araştırmayı yürüttü.

ANU, tasarım stratejisi, kimyasal bileşimi ve üretim yaklaşımını içeren keşfi kapsayan geçici bir patent hazırladı.

Kaynak : phys

Daha Dayanaklı İpek İçin, İpekböceklerini Karbon Nanotüp ve Grafen İle Besleyeceğiz

Daha Dayanaklı İpek İçin, İpekböceklerini Karbon Nanotüp ve Grafen İle Besleyeceğiz. American Chemical Society te yayınlanan haberde, yapılan bu çalışmanın yakın gelecekte gerçekleşeceğini söylüyor.

Karbon Nanotüp ve Grafen takviyeli güçlü ipekler, giyilebilir elektronik, biyolojik olarak parçalanabilen sensörler ve tıbbi implantlar için uygun olabilir. Araştırmacılar daha da güçlü ve sert, incecik ipekler elde etmek için İpekböceklerimizi grafen veya tek duvarlı karbon nanotüpler ile besleyerek elde edeceğimiz bir yol buldu.

Bu sayede ipek böceği tarafından üretilen takviyeli ipek, dayanıklı koruyucu kumaşlar, biyolojik olarak parçalanabilen tıbbi implantlar ve çevre dostu giyilebilir elektronik kıyafetler gibi uygulamalarda kullanılabilecek.

Araştırmacılar, daha öncede bu tür çalışmaların olduğu ve ipekböceklerinin yemesi ve farklı materyaller üretmek için dut yapraklarına takviye malzemeler olarak boyalar, antimikrobiyel maddeler, iletken polimerler ve nano-tanecikler ( titanyum dioksit ) eklendiğini söylüyor.

Tsinghua Üniversitesinden Yingying Zhang ve arkadaşları, dut yapraklarına Karbon nanotüpler yada grafen’den ağırlıkça % 0.2 ihtiva eden sulu çözeltiler püskürtmüşler. Düzenli ipek aksine, elde edilen ipekler kırılmadan önce en az % 50 daha yüksek strese dayanabilmekte olduğunu görmüşler.

Ekip, ipek liflerini 1050 ° C’ye kadar ısıtmışlar ve karbonize edilmiş ipek proteinlerinin iletkenliği ve yapısını incelemişler. Raman Spektroskopisi ve elektron mikroskobu ile yapılan görüntülemelerde karbon takviyeli ipeklerin daha düzenli kristal yapılara sahip oldukları ortaya çıkmış.

Ancak araştırmacıların biyolojik olarak bir takım soru işaretleri var bunları çözmek için biyologlar ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtiyorlar.

Kaynak : ACS

Titanyum dioksit Sınıflandırmasında Tartışmalar Devam Ediyor

Titanyum dioksit Sınıflandırmasında Tartışmalar Devam Ediyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı web sitesinden kamu görüşüne açılan öneri eğer kabul görürse, titanyum dioksitin harmonize listede (CLP Ek VI) yer alacak zorunlu minimum sınıflandırması kanserojen 1B olacak. Ancak sanayici, meslek örgütü ve ayrı ayrı firmalardan iletilen aksi görüş sayısı 500’ü aşmış durumda. Fransa’nın titanyum dioksit hakkında sunduğu harmonize sınıflandırma dosyasına ilişkin görüş alım süreci 15 Temmuz’da sona ermişti.

Titanyum dioksit Sınıflandırmasında Tartışmalar Devam Ediyor Titanyum Dioksit Üreticileri Birliği (TDMA), titanyum dioksite ilişkin mevcut harmonize sınıflandırma raporunun, ‘yetersiz ve yanıltıcı bir tablo’ çizdiğini belirtirken Avrupa Plastik Üreticileri Birliği (EuPC) ise iş yeri maruziyeti için 15 titanyum dioksit üretim tesisinde 20 bin işçiyle yapılan araştırmaların sağlık üzerinde olumsuz bir etki göstermediğini hatırlattı.

Cosmetics Europe da 20 bini aşkın kozmetik üründe kullanılan titanyum dioksitin kanserojen 1B olarak sınıflandırılmasının kozmetik için ‘yasaklama’ anlamına geldiğini ifade ederken Avrupalı boya sanayicilerini temsil eden CEPE ise maddenin üyelerinin ürünlerinin yüzde 85’inden fazlasında kullanıldığına dikkat çekti. Boyada, titanyum dioksitin sıvı matrislere gömüldüğü ve solunum yoluyla maruziyetin mümkün olamayacağı ifade edildi.
Bu arada Alman REACH Yetkili otoritesi de olan Almanya İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Federal Enstitüsü (Baua), Fransız otoritenin titanyum dioksitin kategori 2 olarak sınıflandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kaynak :İMMİB