Termik Santralin Baca Gazından Ispanak Üretti.

Termik Santralin Baca Gazından Ispanak Üretti. Ankaralı bir KOBİ’nin geliştirdiği sistemle, termik santrallerin baca gazı gübreye dönüştürülebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğı ile TÜBİTAK’ın desteklediği proje ile bu yöntemle ıspanak yetiştirildi.
Ankaralı sanayici Nihat Güçlü, 7 ay çalıştığı Afşin Elbistan Kömür Santrali’nin çevreye ve insanlara verdiği zararı gördükten sonra, kükürtdioksit, azotoksitler ile karbonmonoksit/karbondioksit gazlarını azaltan‘Baca Gazı Arıtma Filtresi’ni üretti.
Güçlü, sistemin prototip üretimini yaptıklarını ve patent aldıklarını belirtti. Filtre üretiminin dünyada belli başlı bazı ülkeler tarafından geliştirildiğini dile getiren Güçlü, projenin Türkiye’deki santrallerde kullanılması için ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla birlikte TÜBİTAK KAMAG projesi başlatılması kararı aldıklarını dile getirdi.

Proje yürütücüsü Selami Bekmezci, “Oluşan baca gazı, ıslak yıkama kulesinde mineralli kimyasalımız ile yıkamaya tabi tutuluyor. Reaksiyon sonucu oluşan arıtım atığı sistemin alt kısmından sıvı gübre olarak alınıyor” dedi. Projelerinin Türkiye’de bu alanda yapılan ilk çalışma olduğunu belirten Bekmezci, şunları söyledi:

Başka sektörde kullanılır
“Biz, projeyle havayı kirleten maddeleri tek ünitede yeni ve yerli bir sistemle, atık bırakmadan arıtmayı hedefledik. Mevcut sistemlerde her gün binlerce ton baca gazı arıtım atığının alçı taşı balçığı halinde atık depolama alanına nakledilmesi ile yüzlerce hektar arazi kullanılmaz hale geliyor. Biz sistemle arıtım maliyetlerini düşürdük ve arıtılan maddelerden de katma değere sahip ürün elde ettik. Sistemle doğaya salınan karbondioksit gazlarının 2050 yılı AB kriterlerinin tamamı tutuluyor.”
Proje koordinatörü Halil Kazaz da, “Sistemi kömür ve petrol kullanan başta termik santraller olmak üzere asfalt üretim tesisleri, toplu konut ısıtma sistemleri, gemiler, demir-çelik sektörü gibi pek çok alanda kullanabiliriz. Kullanacağımız yerlerden elde edilecek gübre ile de tarımda rekabetin daha iyi şartlarda oluşması sağlanmış olacak. Bu sistem ile termik santraller hakkındaki olumsuz tepkiler de azalmış olacak” dedi. Proje ile yetiştirilen ürünlerden birisi de ıspanak oldu.

ZEHİR SAÇIYOR
Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin-Elbistan son 10 yılda çevreye 38,7 milyon ton kül, 117,4 milyon ton karbondioksit, 5,8 milyon ton kükürt gazı, 0,28 milyon ton azot gazı yaydı.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kaynak :Milliyet

TEMA’nın raporundaki korkunç gerçek…

TEMA’nın raporundaki korkunç gerçek…”Termik santral Türkiye’nin buğday ambarını ateşe verecek” Buğday ambarı Konya, dünyanın ekolojik açıdan en önemli 200 bölgesi arasında yeralıyor. İki Milli Park ile Meke Gölü’nü barındıran bölgede Türkiye’nin ikinci büyük linyit santralinin kurulması planlanıyor. TEMA Vakfı, Konya’nın Karapınar İlçesi’ne yapılacak termik santralin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini bilimsel verilerle açıkladı.

TEMA Raporu, İTÜ Kimya Metalürji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve CROP-MAL Proje Uzmanı Doç. Dr. Erhan Akça’nın yanı sıra TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın bulunduğu ekip tarafından 6 ayda hazırlandı. Afşin-Elbistan’dan sonraki en büyük linyit kömür sahası olması planlanan Karapınar’daki rezervin çıkartılması durumunda 30 yılda, sadece küllerin 10 metre yüksekliğindeki 5220 futbol sahası yer kaplayacağı, tozların bile çevre illeri olumsuz etkileyeceği belirtildi. Çıkartılması düşünülen kömürün yeraltı su seviyesinin altında olduğu Karaman, Ereğli, Karapınar Bölgesi’ndeki yeraltı suyunun çekilmesiyle tarımda istihdam edilen 60 bin kişinin göç etmek zorunda kalacağı açıklandı.

“22 milyar ton toprak çıkacak”

Prof. Dr. İsmail Duman, şu bilgileri verdi: “Bölgede 1,832 milyar tonluk linyit rezervi tespit edildi. 30 yıl boyunca 5.870 MW’lık elektrik enerji üretimi öngörüyor. Sadece 1 metreküp kömür için, 9,4 metreküp kazı yapılması ve kalan 8,4 metreküp toprağın başka bir yere nakligerekiyor. 1,832 milyar tonluk linyit rezervinin tamamı için gerekli toprak kazı ve hafriyat miktarı yaklaşık 11,5 milyar metreküp, yani 22 milyar ton toprak.”

“Sadece binde biri bile yılda 700 bin ton toz demek”

“Hafriyatın binde birinin bile tozlaşarak havaya kalkması, 30 yılda 22 milyon ton, yılda 700 bin ton tozun uçmasına denk düşüyor. Çıkarılacak kömür ortalama 138 metre derinlikte. Yeraltı su düzeyi en çok 20 metrede. Yeraltı suyundaki düşüş hızlanarak, obrukların sayı, büyüklüğü artacak.”

“1.85 milyar ton karbon salınımı olacak”

“Tarımda istihdam edilen 60 bin kişi, bölgede göç etmek zorunda kalacak. Termik santralin soğutma su ihtiyacı 88 bin litre. Konya’da böylesi bir su kaynağı yok. 5220 futbol sahasını 10 metre yükseklikte dolduracak kül hafriyatı rüzgârla çevre illeri de etkileyecek.

Sadece Karapınar rezervinin çıkartılıp, termik santralde yakılması, Türkiye’nin 2010’da saldığı toplam sera gazı salımının 4,4 katına denk gelen, 1.85 milyar ton karbondioksiti atmosfere yayacak.”

“Halk sağlığı tehdit altında”

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, ise “AB araştırmalarından çıkan sonuç, 18.200’den fazla erken doğuma bağlı ölüm, 8.500 civarında kronik bronşit vakası ve her yıl 4 milyonun üzerinde kayıp iş günü. Kömürün sağlık maliyeti yıllık 42,8 milyar Avro. Karapınar’daki kömürün cıva, arsenik ve ağır metal oranları bilinmiyor.”

buğday

 

Kaynak : haber.gazetevatan

“Termik Santraller için Türk Linyitlerine Uygun Yakıcı Geliştirilmesi” projesi için destek artıyor

“Termik Santraller için Türk Linyitlerine Uygun Yakıcı Geliştirilmesi” projesi için destek artıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin, 1.87 milyon liralık “Termik Santraller için Türk Linyitlerine Uygun Yakıcı Geliştirilmesi” projesine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte danışmanlık yapacağı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Midilli tarafından 15 ay önce planlanıp hazırlanan ve TÜBİTAK 1003 öncelikli alanlar programına sunulan “Termik Santraller için Türk Linyitlerine Uygun Yakıcı Geliştirilmesi” konulu, yaklaşık 1.87 milyon lira bütçeli ve 30 ay süreli projenin, revize edilerek kabul edildiği belirtildi.
Türkiye’de 2011 yılında 229 bin 395 GWh’lik elektrik üretimi yapıldığı, birincil kaynaklardan doğalgazın yüzde 45,36 oranında, kömürün ise (linyit, ithal kömür, taş kömürü, asfaltit) yüzde 28,87 oranında kullanıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz, ısıl değerleri düşük olmasına rağmen büyük oranda linyit kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ülkemizde bilinen yaklaşık 12 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte kömürün elektrik üretimindeki payı mutlaka arttırılmalı ve kömürden elektrik üretme ile ilgili teknoloji geliştirme çalışmaları yürütülmelidir. Ülkemizin gelişen bir ülke olması ve her yıl yaklaşık 3 GWh’lik yeni enerji kaynağına ihtiyacı olması düşünüldüğünde ve doğalgazın maliyetleri nedeniyle giderek enerji üretiminde payının azalması gerektiği göz önüne alındığında, kömür yakma teknolojilerin ülkemizde mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir.”
Açıklamada, kömür santrallerinde kullanılan yakma sistemlerinde mevcutta yaşanan önemli problemler olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Hassas bir ikincil hava yakıt kontrolü yapılamamaktadır. Yakıt yakıcıdan homojen olarak kazana gönderilememektedir. Alev topunun kazan içindeki yeri kontrol edilememektedir. Alev topunun kayması kazan içindeki boru demetlerinin mikro yapılarının bozulmasına ve boru patlaklarına sebep olmaktadır. NOx emisyonları özellikle ilerleyen yıllarda emisyon limitlerinin de düşmesi ile problem olacaktır. Bu projede amaç olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak, termik santrallerde ve enerji üretim sektöründe kullanılmak üzere yakma verimini artıran, düşük NOx emisyonlu, düşük kalitedeki yerli kömürlere uygun pulverize kömür yakıcılarının geliştirilmesi ve yerlileştirilmesidir.”
Termik santraller için Türk linyitlerine uygun yakıcı geliştirilmesi projesi ile termik santrallerde kullanılan pulverize kömür yakıcılarının yerli sanayiye know-how ile birlikte kazandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Projenin hedefleri arasında düşük kalitedeki linyitin, kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun yakıcıların geliştirilmesi hem yanma veriminin arttırılması hem de NOx emisyonların azaltılmasını sağlayacak bir yakıcı ile kazan içerisinde homojen bir yanma ve sıcaklık dağılımı sağlayabilen bir yakıcının geliştirilmesi de yer almaktadır. Ayrıca, yakıcı içinde uygun hava yakıt karışımını sağlayacak konstrüksiyonun geliştirilerek yakıcı çıkışında kömürün homojen olarak kazan içine dağılmasının sağlanması da hedeflenmektedir. Üniversitemiz projeye, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte danışmanlık yapacak.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kaynak : gazetebalikesir