Saf Kimyasallar Pazarı 2021’de 191 Milyar Dolara Ulaşacak

Saf Kimyasallar Pazarı 2021’de 191 Milyar Dolara Ulaşacak. Saf kimyasallar endüstrisi, ileri sanayilere hammadde ve yardımcı malzemeler tedarik etmek için temel kimyasallar temin eden işlenmiş ve ara malzeme endüstrisidir. Saf kimyasalların imalatı toplu işlemlerde gerçekleştirilir, sentezin ardından ayırma ve saflaştırma adımları izlenir. IndustryARC tarafından hazırlanan bir rapora göre, ilaç sektörü her zaman için saf kimyasal endüstrisi için en büyük pazar olmuştur.

“IndustryARC’ın saf kimyasallar pazarı raporuna Göre: Son Kullanıcı (İlaç, Tarım Kimyasalları, Polimer Katkı Maddeleri, Gıda ve Yem, Pigmentler, Boyalar, Elektronik, Parfüm, Kokular ve Diğerleri) Coğrafya (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanın geri kalanı (RoW)), tahmin (2017 – 2021 yılları arası), pazarın 2021’de 191.03 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

İlaç sektörü, her zaman saf kimyasal endüstrisi için en büyük pazar olmuştur.

Dahası, farmasötik ara ürünlerin 2017 yılı sonuna kadar saf kimyasalların yüzde 70’inden fazlasını oluşturacağı tahmin edilmektedir. Saf kimyasal üreten şirketlerin sayısı geçmişte sınırlı kalmış olsa da pazar, daha fazla şirketin ilgisini çekmiştir ve son yıllarda bu alanda yatırımlar yapılmaktadır.

Son kullanıcılara göre, saf kimyasallar pazarı ilaç, tarım kimyasalları, polimer katkı maddeleri, gıda ve yem, elektronik, boya ve pigmentler, parfümler ve diğerlerine bölünür. Saf kimyasallar pek çok sanayide kullanılmaktadır, ancak IndustryARC analizine göre, zirai kimyasallar ve parfümler ve katkıları, ilaçlardan sonra diğer tüm uygulamalar arasında önemli bir paya sahip olan son kullanıcı segmentidir. Ayrıntılandırmak için, Agrochemical şirketleri saf kimyasalların en büyük ikinci kullanıcısıdır. Son yirmi yılda yoğun bir birleşme ve satın alma faaliyetinin bir sonucu olarak, sanayi şimdi ilaç endüstrisinden daha da sağlamlaşmıştır.

İlaç endüstrisinin büyümesi ile birlikte, etkili protein esaslı katalizörler, enzim yetenekleri ve saf kimyasal işlemedeki yeni reaktör teknolojilerinin geliştirilmesinin gelecekte olan talebi artırması beklenmektedir.

Global saf kimyasallar pazarının % 5,76’lık ile büyüyeceği ve 2021’de 191,03 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Saf kimyasalların pazarı coğrafya temelinde Kuzey Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Dünyanın Geri kalanına bölünmüştür ( RoW).

Bununla birlikte, Asya Pasifik, tahmini dönemde saf kimyasallar için en hızlı büyüyen pazardır. Asya-Pasifik’teki ince kimyasalların büyümesi, Çin, Hindistan ve diğer büyük Güneydoğu Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde artan ilaçların yanı sıra tarım kimyasal endüstrilerinden kaynaklanmaktadır.

Bu pazardaki öne çıkan oyuncular şunlardır.

BASF SE
Evonik AG
Johnson Matthey
Lanxess AG
Lonza Group AG

Kaynak : worldofchemicals

27. Ulusal Kimya Kongresi İçin Geri Sayım Devam Ediyor

27. Ulusal Kimya Kongresi İçin Geri Sayım Devam Ediyor. İlki 1984 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Kongre’lerinin 27. Ulusal Kimya Kongresi (http://kimya2015.org/), Şehitler Diyarı ÇANAKKALE’mizde Çanakkale Deniz Zaferi ve Savaşlarının 100. Yılında, Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatörlüğünde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

KİMYA 2015’de daha öncekilerden farklı olarak, Anabilim Dalı esası değil, güncel araştırmaları içerecek 8 eşzamanlı konu esaslı oturumlar -Analiz, Sentez, İlaç ve Kozmetik, Malzeme, Yüzey ve Kataliz, Çevre ve Enerji, Gıda ve Doğal Ürünler ile Eğitim, İş ve Kültür- oluşturulmuştur. Kimya ile ilgili katkı sunabilecek her kesimin yer bulabileceği alt konu başlıkları ile oturumların zenginleşmesi ve farklı alanlarda olup benzer konularda çalışanların tanışma zeminini oluşturmatasarlanmıştır.

Kongre sürecinde, Davetli Genel Konuşmacılar yanı sıra aynı anlı oturumlarda Alan Konuşmacıları sunumları, Bilim Kurulunun değerlendirmesiyle belirlenecek sözel ve basılı – asılı sunumlar yer alacaktır. Ayrıca, ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlardan 3 konuda – İlaç, Enerji ve Malzeme – Açık oturumlarla sorunların çözümüne yönelik Üniversite – Sanayi ve Bürokrasi’den uzman görüşleri öne çıkarılacaktır.

Konu Başlıkları Şu Şekildedir

1- ANALİZ
1.1 Spektroskopi
1.2 Kromatoğrafi-Elektroforez
1.3 Kemometri
1.4 Mimetik
1.5 Adli Tıp Analizleri
1.6 Algılayıcılar ve Analiz
1.7 Atık Analizleri
1.8 Gıda Analizleri
1.9 Tarımsal Analizler
1.10 Elektroanaliz
1.11 Tanınmış/Akredite Analiz Laboratuvarları
2- SENTEZ
2.1 Kiral Sentez
2.2 Ligant Sentezi
2.3 Biyoteknolojik Sentez
2.4 Karmaşık Moleküller
2.5 Hesapsal Sentez
2.6 Kimyasal silah-Patlayıcı
2.7 Tarım Kimyasalları
2.8 Yapı Kimyasalları
2.9 Bor Kimyasalları
2.10 Yeşil Kimyasal Sentez
3- İLAÇ VE KOZMETİK
3.1 İlaç Etken Bileşeni
3.2 İlaç Tasarımı-Geliştirme
3.3 Denetimli Salım
3.4 Tamamlayıcı Tıp
3.5 Kozmetikler ve Zararları
3.6 Zehirlilik ve Yan Etkiler
3.7 AR-GE/ÜR-GE ve Sorunlar
3.8 Biyoteknoloji ve İlaç
3.9 Yerli İlaç Üretimi
3.10 Patent ve Jenerik İlaç
4- MALZEME
4.1 Plastik, Kauçuk ve Polimerler
4.2 Kompozitler
4.3 Akıllı malzemeler
4.4 Nanoteknolojik Ürünler
4.5 Seramikler ve Camlar
4.6 Biyomalzemeler
4.7 Tekstil Malzemeleri
4.8 Yapı Malzemeleri
4.9 Ambalaj Malzemeleri
4.10 Aşınma ve Dayanıklılık
4.11 Yenilenebilir Malzemeler
4.12 Termoelektrik Malzemeler
5- YÜZEY VE KATALİZ
5.1 Yüzey ve Gözeneklilik
5.2 Tekfazlı Katalizör Teknolojisi
5.3 Çokfazlı Katalizör Teknolojisi
5.4 Biyokataliz Teknolojisi
5.5 İnce Film Teknolojisi
5.6 Yeni Katalizör Geliştirilmesi
6- ÇEVRE VE ENERJİ
6.1 Yenilenebilir Enerji
6.2 Çekirdek-Nükleer- Enerjisi
6.3 Çevre Dostu Teknolojiler
6.4 Yakıt Pilleri
6.5 Atık ve Biyokütle Enerjisi
6.6 Su ve Atık su Arıtımı
6.7 Kalıcı Organik Kirleticiler
6.8 Çevre Kirliliği ve Sağlık
7- GIDA VE DOĞAL ÜRÜNLER
7.1 Gıda Güvenliği
7.2 Organik/Katkılı Gıdalar
7.3 Doğa ve Sağlık
7.4 Doğal Ürün Pazarı
7.5 Teknoloji ve Doğal Ürün Üretimi
7.6 İkincil Metabolitler
8- EĞİTİM, İŞ VE KÜLTÜR
8.1 Eğitimde Önceliklerimiz
8.2 Eğitim Kültürümüz
8.3 Kimya ve Tarih
8.4 Eğitim Teknolojileri
8.5 Kimya ve Proje Kültürü
8.6 Bilgi ve Erişim
8.7 Kimya ve İş Hukuku
8.8 Kimya Eğitimi ve İş Dünyası
8.9 Ölçme ve Değerlendirme

27. Ulusal Kimya Kongresi İçin Geri Sayım Devam Ediyor