“Türkiye, 2025’ te Susuzlukla Yüzleşecek”

“Türkiye, 2025’ te Susuzlukla Yüzleşecek” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde 25-28 Ağustos 2014 tarihlerinde, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Türkiye’nin su kaynaklarının azlığını ve olası tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı.
Sempozyumda, çeşitli su kaynakları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar paylaşılarak, geleceği tehdit eden riskler ortaya kondu.

“BİLİM İNSANI OLARAK UYARIYORUZ”

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükran Dere, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir tatlı su cenneti olmadığını; tam tersine çok yakın bir zamanda su sıkıntısı ile karşı karşıya kalınacağına dikkati çekerek, “Biz bilim insanları, bizleri yönetenleri bilimin ışığında, zaman çok geç olmadan uyararak ne tür önlemler almaları gerektiği konusunu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Şükran Dere sempozyumla, bir uyarı görevini yapmanın yanı sıra gelecek kuşaklara “limnoloji” biliminin önemini anlatmak ve yapılan araştırmaları paylaşarak multidipliner ilişkileri güçlendirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

“TÜRKİYE, 2025’TE SUSUZLUKLA YÜZLEŞECEK”

Sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu da dünyadaki toplam kullanılabilir tatlı su miktarının yüzde 50’sinin tüketildiğini, bu oranın 2025 yılında yüzde 75’e çıkabileceğine dikkat çekerek, Türkiye’nin su azlığıyla 2025 yılında yüzleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Külköylüoğlu, Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 100 milyon olması halinde kişi başına bin metreküp su düşeceğini hesapladıklarını kaydetti.

İç Sularda Biyolojik Çeşitlilik, İç Su Balıkçılığı, İklim Değişimi, İstilacı Türler, Limnobakteriyoloji, Limnobentos, Limnoekoloji, Limnoplankton, Paleoekoloji, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Su Kaynaklarının Korunması, Sucul Kuşlar, Sucul Toksikoloji, Sulak Alanlar ve Uygulamalı Limnoloji alanlarında yapılan araştırma konularının paylaşıldığı sempozyumda,300’e yakın bilim insanı tarafından hazırlanan 59’u sözlü, 66’sı poster olmak üzere 125 bildiri sunuldu.

LİMNOLOJİ NEDİR?

“Limnoloji”, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bir bilim dalı olarak biliniyor.

“Türkiye, 2025’ te Susuzlukla Yüzleşecek”

Bakanlık Su Yönetimi Genel Müd

limnonoloji

 

Kaynak : UÜ Rektörlük Basın Bürosu

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos Tarihleri Arasında

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos Tarihleri Arasında. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Şükran DERE’nin Yaptığı Açıklama Şu Şekilde;

Değerli Meslektaşlarım,
25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında, tarihi ve yeşil kentimiz Bursa’da Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecek olan VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’na sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Sempozyumun amacı her geçen gün daha da önem kazanan iç su kaynaklarının biyolojik ve ekolojik yönden durumunun ortaya konacağı, sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin getirileceği bilimsel bir platform sağlamaktır. Bununla beraber konularında uzman bilim insanları, kamu kurum temsilcileri ve özel sektör temsilcilerini de bir araya getirerek, disiplinler arası çalışmaların planlanmasına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda genç araştırmacıların alanlarında uzman bilim insanları ile tanışabilmesi ve fikirlerini tartışabilmesi imkânı sunmaktadır.

Sempozyumun önceki yıllarda ulaşılan bilimsel düzeyinin korunması ve daha ileriye taşınabilmesi için gösterdiğimiz çaba, kültür ve tarih mirası Bursa’mızın doğal güzelliklerini sizlerle paylaşabilmek için de devam edecektir.

25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’na göstereceğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür eder, sizleri Bursa’mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız.”

Çok değerli konuşmacıların yer alacağı ve Birbirinde önemli konuların ele alınacağı sempozyum’ da Bilimsel programa uluşmak için TIKLAYINIZ !

Ayrıca Sempozyum ana sayfasına ve daha fazla bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ !

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos Tarihleri Arasında