IFAT Eurasia 2015 Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 16 Nisan’da Başlıyor

IFAT Eurasia 2015 Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 16 Nisan’da Başlıyor. Günümüzde çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda toplumlar için öncelikli hale gelmekte.
Su eldesi ve dağıtımı, endüstriyel/kentsel su ve atık su arıtımı, atık yönetimi, geri dönüşüm, atıktan enerji eldesi, kentsel çevre temizlik araçları, toprak hava ve su kirliliği, analiz ve laboratuvar teknolojileri konularında mevcut ürün ve hizmetler, endüstri ve kent yönetimi açısından önem kazanıyor.

Konusunda dünyanın lider fuarı olan IFAT Fuarının, bölgemizdeki temsilcisi olan IFAT Eurasia 2015, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde Congresium Ankara’da düzenlenecek.
IFAT Eurasia, 9 uluslararası ülke pavyonu ve bağımsız standlar ile birlikte toplam 125 uluslararası firmanın katılımı, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Yunanistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Tunus ziyaretçi delegasyonları ile daha ilk yılında uluslararası bir arena olduğunu kanıtlayarak, batı ile doğuyu aynı potada yoğuran bir çevre teknolojileri etkinliği olma iddiasını gerçekleştirecek.

Uluslararası çözüm sağlayıcılar ve ülkemizin sektörlerinde önde gelen firmalarının katılımı ile 350’ye yakın firmanın, açık ve kapalı alanlarda toplam 16.000 m2 dahilinde ürün ve hizmetlerini sergileyeceği IFAT Eurasia 2015, kamu ve özel sektörün çevre sorumlularına gelişmiş teknolojilere erişim için büyük kolaylık sağlayacak.
Düzenlenecek destekleyici aktiviteler ve uluslararası delegasyon katılımları ile renklenecek IFAT Eurasia 2015, çevre teknolojileri sektörünün nabzının attığı platform olacak.
Fuar detayları, katılımcı bilgileri ve etkinlik programı www.ifat-eurasia.com adresinden elde edilebilir.

IFAT Eurasia 2015 Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 16 Nisan'da Başlıyor

Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26 Ekim’de Başlıyor

Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26 Ekim’de Başlıyor. Kongre Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN Tarafından yayınlanan kongreye davet mesajı şu şekildedir:
Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran iki önemli özellik; sahip olduğu atmosfer ve suyun varlığıdır.

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme, sürekli artan nüfus, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile küresel iklim değişikliği; suyun korunması ve yönetiminin en önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almasına neden olmuştur.

Bu amaçla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ düzenliyoruz.

Kongremizde, içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, su kirliliği, afetlerde su yönetimi, toplu yaşam alanlarında su, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası su mevzuatı gibi konular; kısaca SUYA DAİR HERŞEY ele alınacaktır.

Katılımcı hedef kitlemiz, başta tıp, su ürünleri, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında olmak üzere tüm akademisyenler, belediyeler, il özel idarelerimiz, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesi yapanlar, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzları ile ilgili kamu ve özel sektördür. Su ile ilgili tüm tarafları ilk defa bu kapsamda buluşturmayı hedefleyen kongremizde sizleri de aramızda görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir dünya bırakabilmenin en önemli göstergelerinden olan suyun korunması ve sağlıklı hale getirilmesi için sizleri 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya’da birlikte olmaya davet ediyoruz.

Konu Başlıkları :

AFETLERDE SUYUN YÖNETİMİ

 • Akut dönem su sağlama
 • Su taşıma (tanker, kırba vb.)
 • Rehabilitasyon dönemi

AMBALAJLI SULAR

 • Doğal kaynak suları
 • Doğal mineralli sular
 • Ambalajlı su kaynaklarının tahsisi ve yönetimi
 • Ambalajlı sularda izin işlemleri denetim ve yaptırımlar
 • Ambalajlı sularda kullanılan kaplar
 • Ambalajlı su satış yerleri
 • Ambalajlı sularda HACPP Yönetim Sistemi

İÇME – KULLANMA SULARI

 • İçme suyu temin edilen yeraltı ve yüzey su kalitesinin belirlenmesi ve su kaynaklarının yönetimi
 • İçme suyu kaynaklarının korunması
 • İçme-kullanma suyu temininde proje ve etüd çalışmaları
 • İçme-kullanma suyu yapıları (kaynak, depo, isale ve şebeke sistemi)
 • İçme-kullanma sularında mikrobiyal kirlilik
 • İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon ve önemi
 • İçme-kullanma suyunda kullanılan dezenfektanlar
 • Dezenfeksiyon (klorlama) cihazları ve sistemleri
 • Arıtma sistemlerinde trihalometan ölçümleri
 • İçme sularında ortaya çıkan siyanotoksinler
 • İçme-kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın rolü
 • İçme-kullanma suyu temininde yerel yönetimlerin rolü
 • İçme-kullanma suyu arıtımı ve kullanılan yöntemler
 • İçme suyu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları
 • Hidrojeolojik çalışmalar ışığında su kaynaklarının yönetimi
 • İçme suyu kaynakları ve içme suyu arıtma tesislerinde işletme problemleri
 • İçme-kullanma suyu çalışmalarında yerel yönetimlerin finansman sorunları ve çözüm önerileri
 • Bina içi su yapıları
 • İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi
 • İçme-kullanma suyunda arsenik, alüminyum, nitrat kirliliği ve yönetimi
 • Çapraz bağlantı ve geri emilim
 • Hastane inşaat ve tamiratlarında içme suyu kirliliği
 • İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkisi
 • İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerine etkisi

KAPLICALAR

 • Termal su kaynakları, arama ve işletme ruhsatı ve yönetimi
 • Termal sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları
 • Termal suların sağlık amaçlı kullanımı
 • Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ve izinlendirilmesi
 • Kaplıcalarda hijyen

LABORATUVARLAR

 • Kamu laboratuvarları
 • Özel laboratuvarlar / yetkilendirme
 • Belediye laboratuvarları
 • Akreditasyon

SU KİRLİLİĞİ

 • Yeraltı suyu kirlenmesi
 • Denizlerde petrol kirliği
 • Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) kirliliği
 • Nitrat kirliliği
 • Pestisid kiriliği
 • Ağır metal kirliliği
 • Arsenik uygunsuzluğu
 • Sularda radyoaktif kirlenme
 • Farmasötik bileşiklerin sucul ortamda bulunuşu

SU MEVZUATI

 • Ülkemiz su mevzuatı
 • Avrupa Birliği su mevzuatı
 • Ülkemizin su kirliliği konusunda taraf olduğu anlaşmalar

SU ŞEBEKE SİSTEMLERİ

 • Su depolarının yapımı
 • Su depolarının temizliği
 • İsale hatları
 • Bina içi su yapıları
  • Bina tipleri ve ilişkili su sistemleri, yararları ve bağlantılı riskler
  • Binalarda su sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalar

SU ÜRÜNLERİ

 • Su ürünlerinde ağır metallerin taşınımı
 • Balık çiftlikleri – Su etkileşimi

SUYUN GELECEĞİ

 • Günümüzde ülkemizdeki su sorunları
 • Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde olası su sorunları
 • Önümüzdeki 50 yılda ülkemizde olası su sorunları

TARIMSAL UYGULAMALAR VE SU KAYNAKLARI

 • Tarımsal ve hayvansal su gereksiniminin belirlenmesi
 • Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda su temini
 • Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda atık su bertarafı
 • Tarımsal kirleticilerin içme-kullanma suyu kaynakları üzerine etkisi

YÜZME HAVUZLARI

 • Yüzme havuz suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi
 • Yüzme havuzlarında hijyen
 • Yüzme havuz suyunun şartlandırılması ve havuz suyu operatörlerinin eğitimi

YÜZME SULARI

 • Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme alanlarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın rolü
 • Yüzme suyu profillerinin belirlenmesi
 • İklim değişikliğinin yüzme sularına etkisi

DİĞER KONULAR

 • Havza yönetimi
 • Deniz ve içsu kaynaklarının yönetimi
 • Aşırı su kıtlığına karşı teknolojik ve sosyal adaptasyon
 • Su kaynaklı salgınlar
 • Su ve canlılar
 • Su çevrimi
 • Sucul yaşam-insan toplulukları ilişkisi
 • Suyla ilgili araştırma gereksinimleri ve yöntemleri
 • Kentlerde su: Süs havuzları ve süs bahçeciliği
 • Spor ve rekreasyon ortamı olarak su
 • Spor ve rekreasyonda kullanılan su
 • Su savurganlığının önlenmesi

Kongre ana sayfası : http://www.suvesaglik.org/

Ulusal Su Ve Sağlık Kongresi 26 Ekim'de Başlıyor

Kanada’da su ayrıştırması yöntemi ile yapılan petrol üretimi çevreye büyük zarar veriyor

Kanada’da su ayrıştırması yöntemi ile yapılan petrol üretimi çevreye büyük zarar veriyor. ABD’nin kuzeyindeki komşusu Kanada’nın çevreye duyarlı bir ülke olduğu kanısı tüm dünyada yaygındır. Ancak örneğin inşasına ABD Başkanı’nın karar vereceği, tartışmalı Keystone XL adlı boru hattından sevk edilecek ham petrol Kanada’da çıkartılıyor. Ne var ki su ayrıştırması yöntemi ile yapılan üretim sürecinde çevrenin büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

İÇME SUYUNDA KİRLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Violet Cheechem Clarke, Kanada’nın Alberta yöresindeki Fort McMurray’in yerli kabilesinin yaşlılarından. 85 yaşındaki Violet, “Su o kadar kirli ki, çaylardan ya da çeşmelerden su içmenin imkânı artık kalmadı” diyor ve ekliyor: “Bu suyu artık içmeleri için hayvanlara bile veremiyoruz”.Violet’in mensubu olduğu Alberta’daki kabile, bu bölgede çıkartılan ham petrolden zengin olamamış. Buralara yolsuzluğun hâkim olduğu, bazı yerlilerin ham petrol firmalarıyla kârlı işler yaptıkları anlatılıyor.

AYRIŞTIRMA İŞLEMİNDE DEVREYE SOKULAN SU KULLANILAMIYOR

Alberta’daki ham petrol üretimi 1967’de başlatılmış. Bu bölge bir ham petrol denizi gibi olmasına rağmen petrol üretiminin zor olduğu, çünkü petrolü ayrıştırmak için özel ve pahalı tekniklere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. İşte bu karmaşık ayrıştırma işlemi için de büyük miktarlarda suya ihtiyaç oluyor. Ancak evlerdeki atık sular daha sonra temizlenip yeniden kullanılabilirken, ham petrol çıkarımı sırasında ayrıştırma için devreye sokulan su tekrar kullanılamıyor.

Kanada Petrol Üretici (CAPP) firmasından Greg Stringham, ilgili sanayi sektörünün petrol üretiminde su tüketimini azaltmaya ve suyu kirli karışımdan daha hızlı bir biçimde filtrelemeye çalıştığını vurguluyor. Stringham, üretim sırasında kullanılan suların toplama havuzlarında yeniden değerlendirildiği ve hiçbir şeyin doğal çevreye karışmadığı güvencesini veriyor.
“SUYUN KİRLİNDİĞİNE İLİŞKİN EMARELER VAR”

Çevreye zarar verenlerin sürekli peşinde olan 53 yaşındaki çevreci Tony Boschmann, Stringham’ın bu söylediklerine inanmıyor ve Athabasca nehrinin taban suyunda özel bir durum tespit ettiğini söylüyor: ”Nehrin tabanına karışmış olan suyun kimyasal karışımı ile nehrin doğal suyu tamamen birbirinden farklıydı. Ve nehrin kıyılarında 30 ila 40 kilometreye varan bir tortu tabakası oluşmuştu.”

Ancak hükümetin buna karşı nadiren önlem aldığını belirten çevreci Boschmann, ilgili makamları uyardıklarını ve bunların ayrıntılı bir inceleme başlatacaklarını umduklarını, ama sonunda hiçbir şeyin yapılmadığını gördüklerini söylüyor.

KİRLİ SU İLE KANSER VAKALARI ARASINDAKİ BAĞ

15 yıldan bu yana Fort McKay ve Fort McMurray yerleşim birimleri çevresinde incelemelerde bulunan doktor John O’Connor da endişeli olanlardan. Doktor O’Connor, 2003 ile 2005 yılları arasında safra kesesi kanseri hastalıklarında artış olduğunu tespit etmiş. Doktor O’Connor bu konuda şunları söylüyor: “Kimse bu kanser vakalarının artmasının ham petrol üretimi ile ilgisi olduğunu iddia etmiyor. Ama münferit kanser vakalarına bakıldığında, yani hastalıkların sayısı ve ham petrol üretimi sürecinde çevreye ve gıda maddeleri zincirine geçen zehirler göz önüne alındığında, bunlarla birçok kanser hastalığı çeşidi arasında bağ kurulabilir.”

Ancak hekim O’Connor, ilgili makamların bu vakalarla hiç ilgilenmediğine tanık olduğunu da belirtiyor. Ama petrol üretiminde sadece suyun kirlenmesinin değil, üretim sürecinde geleneksel üretimde olduğundan yüzde 6 ila 9 oranında daha fazla sera etkisi yapan gazların da ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

BAŞKA EKONOMİ TARZI ARZU EDİLİYOR

Küresel sera gazı emisyonunun azaltılmasını hedefleyen Kyoto Protokolü’nü hazırlayanlar arasında bulunan ekonomi uzmanı Graciela Chichilnisky, Kanada’nın suyla ayrıştırma yöntemi ile daha fazla ham petrol üreterek Çin’e ve Avrupa’ya ihraç etmesinin hatalı bir yol olduğunu belirtiyor: “Ben Kanada’nın Çin’e çok miktarda petrol ürünleri satmasından çok büyük bir çıkarı olacağını sanmıyorum. Kanımca Kanada akıllı insanların ve mükemmel teknolojilerin bulunduğu muhteşem bir ülkedir, bundan dolayı da temiz enerji kaynakları yaratmayı ön plana almalıdır. İşte bu, bizim arzu ettiğimiz ekonomi tarzıdır.”
canada

 

Kaynak : ntvmsnbc