Yılda Kişi Başı 48,2 Kilo Ambalaj Tüketip Sadece 27,9 Kilogramını Dönüştürüyoruz

Yılda Kişi Başı 48,2 Kilo Ambalaj Tüketip Sadece 27,9 Kilogramını Dönüştürüyoruz. Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması doğal yaşamı korurken ülke ekonomisine de artı değer yaratıyor. Kaynağında ayrıştırma ve diğer atıklardan ayrı toplanması geri dönüşüm sisteminin işleyişinde kilit öneme sahip. Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi), geri dönüşüme dikkat çekerek ülkemizde gelinen son durum hakkında bilgiler paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan “Ambalaj Bilgi Sistemi” verilerine göre 2016 yılında pazara sunulan 3 milyon 850 bin tonluk ambalaj atığının yüzde 58’sini oluşturan 2 milyon 226 bin tonu geri kazanıldı. Yani kişi başına tüketilen 48,2 kilogramlık ambalaj atığının 27,9 kilogramı geri dönüştürüldü.

Ambalaj atıklarının çöpe atılamayacak kadar değerli olduğuna işaret eden PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşümün rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Bilinçli tüketim ve geri dönüşüm ambalaj atıklarının çevresel bir soruna dönüşmesini engellediği gibi ciddi bir ekonomik değer yaratılmasını sağlıyor. Kamu, yerel yönetimler, üreticiler ve tüketiciler olarak hepimizin sorumlulukları var. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve hazırlanması aşamasında PAGÇEV olarak destek verdiğimiz Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği de geri dönüşüm noktasında önemli yenilikler getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ambalaj Bilgi Sistemi verilerine göre 2016 yılında plastik, kağıt, cam, metal, kompozit ve ahşap olmak üzere pazara sunulan ambalaj atığı toplam 3 milyon 850 bin ton. Kişi başı 48,2 kilogramlık ambalaja denk geliyor. Aynı dönemde geri kazanılan ambalaj atığı ise kişi başı 27,9 kilogram. Etkin bir Atık Yönetim Sistemi ile geri dönüşüm oranlarını artırmak mümkün. PAGÇEV olarak her yıl yükselen bir grafiğe sahibiz. Geçen sene 2016’ya kıyasla yüzde 22 artışla 220 bin ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık. Ekonomiye katkısı ise 610 milyon TL oldu. 2018 yılında hedefimiz 240 bin ton atık toplamak” dedi.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını öngörüyor ve bu konuda Belediyelere önemli sorumluluklar getiriyor.

PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, Yönetmeliğe göre ambalaj atıklarını toplamak veya toplatmakla yükümlü olan belediyelerin Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduklarını belirterek, “2016 yılı itibariyle Atık Yönetim Planını Bakanlığa sunulan ve uygun bulunan belediye sayısı sadece 303. Ülkemizde 1398 belediye olduğunu göz önüne aldığımızda belediyelerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda hızlı hareket etmeleri gerektiği de ortaya çıkıyor. Ambalaj atıkları çöpe gönderilemeyecek kadar değerli. Her yıl ekonomiye kazandırılabilecek milyonlarca lirayı çöpe atıyoruz. Geri dönüşüm endüstrisinin gelişimi de bu alandaki çalışmaları hızlandıracaktır. Türkiye’de 2016 sonu itibariyle 751 lisanslı geri dönüşüm tesisi ile 566 toplama ve ayrıştırma tesisi bulunuyor. Bunların sayısının artması gerekiyor” diye konuştu.

Geri dönüşüm noktasında atılacak en önemli adımın konu hakkında kamuoyunda bilinç oluşturmak olduğunu belirten Yağmur Cengiz, “Sürdürülebilir bir geri dönüşüm için hepimize sorumluluk düşüyor. Ambalajların çöp olmadığının, yerlerinin doğa olmadığının bilincinde olmak zorundayız. Hayatımıza katkı sunan ürünlerle işimiz bittiğinde onları geri dönüşüm kutularına atmak biz tüketicilerin sorumluluğuyken bunları geri dönüşüm sistemine ulaştırmaksa kamunun sorumluluğunda. Çevreyi ilkel bir yöntem olan yasaklama ile değil bilinçli tüketim ve geri dönüşüm ile koruyabiliriz. Kamu tarafından oluşturulmuş iyi bir atık yönetim sistemi ile geri dönüşümde çok ileri noktalara ulaşabiliriz” sözleri ile açıklamalarını bitirdi.

Yeni Yönetmeliğe Göre, Yılda 1 Ton Ambalaj Kullanan Firmalar da Geri Dönüşümden Sorumlu Olacak

Yeni Yönetmeliğe Göre, Yılda 1 Ton Ambalaj Kullanan Firmalar da Geri Dönüşümden Sorumlu Olacak. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girdi. Yönetmelik her ne kadar plastik poşetlerin 2019 yılından itibaren ücretli olması ile gündeme gelse de ambalaj atıkları toplama, ayırma ve geri dönüşüm işlemlerine Avrupa Birliği standartlarını getiren maddeleri ile dikkat çekiyor. Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında yürütülen çalışmalara önemli katkılar sunan PAGÇEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi), ambalaj atıklarının kaynağında toplanması ve geri dönüştürülmesi noktasında önemli yenilikler getirdiğini vurguladı. Geri dönüşüm rakamlarının artmasının çevreye olduğu kadar ekonomiye pozitif katkı sağlaması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yoğun çalışmalar sonucunda yeniden düzenlediği “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Ambalaj atıkları toplama, ayırma ve geri dönüşüm işlemlerinde AB ile uyumlu şekilde hazırlanan yönetmelik ile sorumlu kullanım bilincini yaygınlaştırarak aşırı atık oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir çevre, bilinçli tüketim mottosu ile yönetmeliğin hazırlanması aşamasında önemli çalışmalar yürüten PAGÇEV, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ni değerlendirdi.

Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi) Genel Müdürü Yağmur Cengiz, bugüne kadar plastik poşetlerin ücrete tabi tutulması özelinde tartışılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin, geri dönüşüm noktasında önemli yenilikler getirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “01 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetler sadece marketlerde değil bakkallarda, büfelerde, mağazalarda yani tüm satış noktalarında ücretli olacak. Yönetmelik atıkların kaynakta toplanması ve geri dönüşüm noktasında da önemli değişiklikler getiriyor. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı noktasında kamu, üretici ve tüketici üçgeninde sorumluluğun bölüştürülmüş olmasını son derece önemli buluyoruz.”

Ambalaj üreticilerine belirli oranda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı zorunlu hale geldi…

PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, “Yeni yönetmelikle birlikte plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerine piyasaya sürecekleri ürünlerinde belirli oranlarda yurt içinde toplanan atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş hammadde kullanma zorunluluğu da getiriliyor. Bu uygulama sektöre zincirleme katkı sağlayacak. Bir yandan doğal kaynaklarımız korunurken en önemli hedeflerimizden biri olan kaynakta ayrı toplanacak ambalaj atık oranları artmış olacak. Geri dönüşüm bilincinin üretici bacağında artması ile daha fazla geri dönüştürülmüş hammadde üretim zincirine dahil olacak. Üretim aşamasında kullanılan doğal kaynak sarfiyatı ve ithal hammaddeye bağımlılık azalacak. Geri dönüşüm sektörünün talebi karşılamak için yeni teknolojilere yönelmesi kapasite ve hacim olarak büyümeyi, yeni yatırımları beraberinde getirecek. Tüm bunlara bağlı olarak ekonomimize önemli oranda katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

Geri dönüşüme daha fazla kaynak aktarılacak…

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 2. maddesi, yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık bin kilogram ve altında olan işletmeleri geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaf tutuyor. Daha önce bu rakam 3 bin kilogram şeklindeydi. Yapılan bu değişiklikle birlikte yıllık yurt içi piyasaya bin kilogram ve üzerinde ambalaj süren firmalar ürünlerinin ambalajlarında ya depozito uygulamak ya da belirli bir oranını geri dönüştürmek zorundalardı. Bu madde daha fazla firmanın Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olarak belgelendirme yapmasını sağlayacak. Böylece kaynaktan toplanan ve geri dönüştürülen atık miktarı ile birlikte geri dönüşüme aktarılacak kaynak çoğalacak.

Ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanacak…

Yönetmelikte ambalaj atıklarından sağlanan katkıyı artıracak bir diğer madde ise yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ahşap hariç olmak üzere geri dönüşüm hedeflerinin en az yüzde 80’inin kaynaktan (hane, konut, işyeri, kamu binaları, hastaneler, satış noktaları, AVM’ler) toplanmasının zorunlu hale gelmesi. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar işbirliği yapılan belediyelerin ambalaj atıkları yönetim planları kapsamında gerçekleştirilecek.

Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında; 400 bin ve üzeri nüfusa sahip belediyelerde her 100 konuta en az bir adet atık biriktirme ekipmanı veya her 400 metrede en az bir adet atık biriktirme ekipmanı, 100-400 bin arası nüfusa sahip belediyelerde her 150 konuta en az bir adet atık biriktirme ekipmanı veya her 500 metrede en az bir adet atık biriktirme ekipmanı, 100 bin ve altında nüfusa sahip belediyelerde ise her 200 konuta en az bir adet atık biriktirme ekipmanı veya her 600 metrede en az bir adet atık biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunlu oluyor. Ayrıca ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrılmasını sağlayacak ayırma tesislerinin hizmet verdikleri bölge belediyeleri için gerekli kriterleri karşılaması gerekiyor.

Bu düzenleme ile cadde ve sokaklarda daha fazla ambalaj atık biriktirme ekipmanı bulanacağını belirten Yağmur Cengiz, özellikle sitelerde site yönetimlerinin bu işlemlere aktif olarak katılmaları gerekeceğinin altını çizdi.

Plastik Ambalaj Atıkları Türk Ekonomisine Milyarca Dolar Kazandırabilir

Plastik Ambalaj Atıkları Türk Ekonomisine Milyarca Dolar Kazandırabilir. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastiklerin geri dönüşümüyle önemli ölçüde tasarrufun mümkün olduğunu belirterek, “Tüm ambalaj atıklarında geri dönüşüm sağlanırsa Türk ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazandırılabilir.” dedi.

Soruları yanıtlayan Eroğlu, insanların gözünde “değersiz” olan plastiğin önemini ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü için kurdukları Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi‘nin (PAGÇEV) çalışmalarını anlattı.

Eroğlu, Türkiye’de geri dönüştürülen plastiklerin, çevreye ve ekonomiye katkılarına değinerek, şöyle devam etti:

“Bin adet kağıt torba üretimi için tomruktan başlayarak 3 bin 785 litre su harcanırken, aynı adetteki polietilen plastik torbalar için ise sadece 30 litre su harcanıyor. Plastik ürünlerin geri dönüşüm sayesinde Türkiye’de yılda 10,5 milyar kilovatsaat enerji ve 17 milyar litre su tasarrufu sağlanabilir, karbondioksit salınımını da 1,9 milyar kilogram azaltmak bu sayede mümkün. Tüm ambalaj atıklarında geri dönüşüm sağlanırsa ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazandırılabilir. PAGÇEV, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 152 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürdü. Kurum aynı dönemde 39 belediyeyle işbirliği yaparak bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla yaklaşık 8 milyon kişinin plastik atığının geri dönüştürülmesine aracılık etti.”

“Plastik defalarca geri dönüştürülebilir”

Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon ton plastik ambalaj malzemesi üretildiğini ve bunun için 44,8 milyon kilovatsaat elektrik tüketildiğini belirten Eroğlu, “Aynı miktarda kağıt ambalaj malzemesi üretimi için ise 4,5 kat enerji tüketilmekte olup bu miktar yaklaşık 202 milyon kilovatsaattir. Ayrıca kağıt 4-5 kez dönüştürülebilirken, plastikte sonsuz geri dönüşüm mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, plastikler geri kazanıldığında çöp depolama alanının ömrünün uzayacağını ve işletme maliyetinin düşeceğini ve yenilenemeyen ham madde kaynaklarının korunacağını dile getirerek, şunları kaydetti: paylaştı:

” – 8 adet plastik şişe geri dönüştürülürse 1 forma elde edilir,

– 1.050 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde edilebilir,

– 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılırsa 6 saatlik elektrik enerjisi tasarrufu sağlanır,

– 25 adet 2 litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu maddeden bir plastik süveter elde edilebilir,

– 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış pet şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir.”

“Avrupa’da inşaat sektöründe yaygın kullanılıyor”

Plastiğin bina yapımındaki en ideal malzeme niteliği taşıdığını vurgulayan Eroğlu, “Avrupa’da plastiklerin yaklaşık yüzde 20’si inşaat sektöründe kullanılıyor” dedi.

Eroğlu, plastik yalıtımın, sıcak veya soğuk hava kaybını yüzde 70 engellediğini, binalarda plastiklerle ısı yalıtımı uygulanmasıyla ortalama karbondioksit emisyonunda 10-40 kat azalış sağlandığını belirtti.

Plastiklerin küresel ısınmayla mücadeleye sağladığı katkının Avrupa Parlamentosu’nda gündeme geldiğini hatırlatan Eroğlu, “Parlamento’nun Finli üyesi Eija-Ritta Korhola’nun sunduğu yeni sürdürülebilirlik raporuna göre, plastikler yerine alternatif malzemelerin kullanılması halinde enerji tüketimi yüzde 46, sera gazı emisyonu ise yüzde 50 artacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Türkiye’de 2015 yılında yurt içinde tüketilen tüm plastik malzemelerin yüzde 24’üne denk düşen 1 milyon 839 bin tonunun dönüştürülüp kalan önemli kısmının ise toprağa gömüldüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Plastiğin gömülmesine karşı olduklarının altını çizen Eroğlu, tüm plastiklerin geri dönüştürülmesi veya yakılarak enerji olarak ekonomiye katılması ve katı atık alanlarına gömülmesinin yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Plastik Ambalaj Atıkları Türk Ekonomisine Milyarca Dolar Kazandırabilir

Kaynak : TRT HABER & A.A

Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi İstanbul’da Gerçekleşti

Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi İstanbul’da Gerçekleşti. PAGEV Teknoloji Kongresi Plastik Ambalaj Sektörünü Buluşturdu.
Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaya çözüm geri dönüşüm

Modern dünyada tüketim alışkanlıkları ve alışveriş eğilimleri giderek değişime uğruyor. Artık bir ürünün imajını ambalajlar belirliyor. İlginç tasarım ve renkler çekiciliği artırırken; fonksiyonel kullanım sunan ambalajlar tercih listesinde başta geliyor. Ambalaj sektöründe yüzde 35’lik payla lider olan plastikler ise üretim ve geri dönüşüm süreçlerindeki sürdürülebilirliği, kullanım kolaylığı, hafifliği, kolay şekil alabilme özelliği ile alternatif malzemelere göre bir adım öne çıkıyor. PAGEV, bu yıl ikinci kez düzenlediği Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi ile plastik ambalajlardaki son gelişmeleri gündeme taşıdı. Kongrede; plastik ambalajlardaki en son teknolojik gelişmeler, yeni ambalaj tasarımları, doğru ambalajlama ile gıda israfının önlenmesinin yöntemlerinin yanı sıra döngüsel ekonominin sektöre faydaları detayları ile ele alındı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), sektörün üretiminde yüzde 40 paya sahip olan plastik ambalajların tüm yönleri ile değerlendirildiği “Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi”nin ikincisini 21 Ekim 2015 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirdi.

Türkiye ve yurtdışından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrede; plastik ambalaj teknolojilerindeki yeni gelişmeler, sürdürülebilir üretimde ambalajın yeri, ambalaj tasarımında son dönem trendleri ve uygulamalar tartışıldı. Gıda sektöründe kullanılan plastik ambalajlar ve doğru ambalajlama ile gıda israfının önlenmesinin yöntemleri de kongrenin dikkat çeken konu başlıkları arasında yer aldı.

Ambalaj sektörün tüm taraflarını buluşturan Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi’nin açılışında PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, FASD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, PAGEV 1. Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç birer konuşma yaptılar.

Chemorbis, Ravago Türkiye, DuPont, Bak Ambalaj, Erema, Marbach, JSW, Intertek gibi ambalaj sektöründen önemli firmaların temsilcileri, katılımcılara yeni teknolojiler ve trendler konusunda bilgilerini aktardılar.

Döngüsel ekonomi kullan-at alışkanlığına son verecek

2. Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi kapsamında, “Döngüsel Ekonomi: Stratejik Kaynak Politikası’nın Baş Faktörü” konulu bir de panel gerçekleştirildi. FASD Genel Sekreteri Hasan Salih Acar’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları arasında; Plaş Plastik Genel Müdürü Osman Acun, Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı ve Mc Donald’s Kalite Güvence Müdürü Hikmet Toksöz yer aldı.

Emtia fiyatlarındaki dalgalanma, üreticilerin maliyetlerini yükseltirken tüketiciye ise fiyat artışı olarak yansıması anlamına geliyor. “Kullan-dönüştür-tekrar kullan” anlayışı, emtia fiyatlarındaki dalgalanma için önemli bir çözüm yaratırken kaynakların verimli kullanılması sayesinde çevrenin korunmasına katkı sağlayacak. Panelde, atıkların döngüsel ekonomi içinde ekonomiye nasıl geri kazandırıldığı tüm yönleri ile tartışıldı.

Kullan at alışkanlığına dayalı ekonomi modelinin değişen koşullarla birlikte geçersiz hale geleceğini belirten uzmanlar, yaşanan değişimi getiren faktörler olarak şunları sıraladı: Emtia fiyatları son 10 yıl içinde 1992 – 2005 dönemine kıyasla iki kat daha fazla dalgalandı. 2030 yılı itibariyle orta gelir seviyesindeki tüketicilerin sayısında üç milyarlık bir artış bekleniyor. Bu da tüketim ve üretim alışkanlıklarını etkileyecek, talebi ve doğal kaynak mücadelesini daha da hızlandıracak. Kullan at alışkanlığına dayalı ekonomi modeli yerini döngüsel ekonomiye bırakacak. Döngüsel ekonomi modeli şirketlere; maliyet tasarrufu, tedarik güvenliği, yeni iş fırsatları ve çevresel etki avantajları sağlayacak.

Plastik ambalajların geri dönüşümü noktasında tüketicilere büyük sorumluluk düştüğünün altının çizildiği panelde; kullanım sürecini tamamlayan plastik ambalajların mutlaka geri dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin geri dönüşüm karnesindeki eksiklerin giderilmesine yönelik, sürdürülebilirliği hedefleyen politikaların belirlenmesi ve bir an önce uygulanması gerekliliği dile getirildi.

Yeni ambalaj tasarımlarını da gündemine taşıyan 2. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknoloji Kongresi’nde, Tasarımcı Dr. Orhan Irmak, “Ambalaj ve Tasarım” konulu sunumda gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda ambalaj tasarımlardaki değişimi örneklerle katılımcılara aktarırken; geleceğin tasarımları hakkında ipuçlarını paylaştı. Kongrede ayrıca T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Hatice Uslu, “Gıdaya Temas Eden Madde ve Malzemeler Mevzuatı” hakkında bilgiler verdi.

PAGEV 2. Uluslararası Plastik Ambalaj Teknoloji Kongresi’nin ikincisini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Ambalaj sanayi ülkemizde giderek büyüyen önemli bir pazar. Ambalajlar içerisinde yüzde 35’lik payla liderliği üstlenen plastik ambalajlar da bu pazarın en önemli oyuncusu. Özellikle son dönemde kültürel ve sosyal değişimlere paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline geldi. Sunduğu avantajlarla özellikle gıda sektöründe yaygın olarak tercih edilen plastik ambalajlar, gıdaları koruyup hijyenik koşullarda sofralara ulaşmasını sağlarken gıda israfının önüne geçilmesi noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca diğer malzemelere göre daha kolay ve daha az enerji harcanarak geri dönüştürülebilmesi de sürdürülebilir bir çevre ve dünya için plastik ambalajları bir adım öne çıkarıyor. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Türk plastik ambalaj sektörünün her geçen gün kendini yenileyerek ilerlediğini görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojiler ve talepler doğrultusunda sektörümüzün daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Plastik ambalajların üretim ve ihracat rakamları da bu inancımızı destekler nitelikte” diye konuştu.

Yavuz Eroğlu, katılımcıları ve sektör adına değerli bir paylaşım platformu haline gelen PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi’ni destekleyen başta PAGÇEV ve İKMİB olmak üzere Nissei ASB, TSP Makina, Aziz Plastik, Özge Plastik ve Boykan Gümrük Müşavirliği’ne teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Rakamlarla Plastik Ambalaj Sektörü…

– Tüketim alışkanlıklarına ve alışveriş eğiliminin her geçen gün artmasına bağlı olarak ambalaj pazarı hızla büyüyor.

– Dünya ambalaj sanayi pazarı 700 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip ve sektör her yıl ortalama yüzde 3 büyüme gösteriyor.

– Ambalaj sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü 16 milyar dolar. Plastik ambalajlar yüzde 35’lik pay ile liderliği üstleniyor.

– Plastik sektörünün üretiminde ambalajların payı yüzde 40 seviyesinde.

– Plastik ambalaj sektörünün üretimi 2015 yılının ilk yarısında bir önceki yıla oranla miktar olarak yüzde 1,4 artış ile 1 milyon 718 bin tona yükseldi. Aynı dönemde sektörün ihracatı da yüzde 10,2 artarak 386 bin tona ulaştı.

– Türkiye 150 ülkeye plastik ambalaj ihraç ediyor. Irak, İngiltere ve Almanya ihracatta ilk üç sırada yer alıyor.

II. Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi 21 Ekim'de Başlıyor