Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Radyasyonu Önleyen Malzeme Geliştirdi

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Radyasyonu Önleyen Malzeme Geliştirdi. EGE Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde sürdürülen bilimsel çalışmalarla radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetlerde, kurşun yerine kullanılabilecek yeni malzeme geliştirildi. Türkiye’de ilk kez geliştirilen ve patenti alınan malzemenin ürüne dönüştürülerek, kıyafetlerde kullanılması aşamasına gelindi.

Yeni malzeme konusunda bilgi veren Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, radyoloji ve nükleer tıp alanında çalışan sağlık personelinin çeşitli radyasyon zırhlama malzemeleri kullandığını belirterek, “Günümüzde bu malzemelerin önemli bölümü kurşun ve kurşun içerikli kompozitlerden yapılıyor; ancak kurşunun bazı dezavantajları vardır. Öncelikle bu malzemelerin ağır olmasından dolayı kullanılmalarında bazı ihmalkarlıklara neden olmaktadır. İkincisi bu malzemelerde kullanılan kurşunun toksik etkisi ve kurşunun kırılgan bir yapıda olması koruyucu malzemenin kullanım süresini kısaltıyor. Doktora öğrencilerim ile yapmış olduğumuz projede tüm bu dezavantajları en aza indirecek bir başka malzeme üretebilmesine yönelik çalışmalara odaklandık ve metal-polimer kompozit kullanılarak yeni bir malzeme geliştirdik” dedi.

İLK PROTOTİP ÜRÜN; TİROİD KORUYUCU

Geliştirdikleri yeni malzemenin kurşuna kıyasla daha hafif ve esnek olmasının yanında en az kurşun kadar etkili zırhlama sağlayan malzeme olduğunu belirten Prof. Dr. Onaran, şöyle konuştu:
“Metal-polimer kompozit malzeme kullanılarak, hayata geçirdiğimiz yeni ürünün radyasyon zırhlama testleri Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapıldı. Testler sonucunda bu malzemenin radyasyon zırhlama özelliğinin kurşunun yerine kullanılabilecek potansiyelde olduğunu tespit ettik. Ürettiğimiz malzemenin esnek ve şekil alabilen yapıda olması, giyilebilir koruyucu kıyafetlerin üretiminde ve kullanımında avantaj sağlayacaktır. Bu koruyucuların kurşuna göre 3’te 1 oranında daha hafif olması kullanım konforu sağlayacaktır ve radyoloji çalışanları daha rahat kullanabileceklerdir. Yeni geliştirdiğimiz ürünün patentini de aldık ve tiroid koruyucu olarak bir prototip üründe hazırladık.”

Ege Üniversitesi’nin 2019 yılı ‘Araştırma Üniversitesi’ hedefine ilerlediğini vurgulayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise şunları söyledi:
“Ülkemizin 2023 hedeflerine uyumlu yerli ve milli teknoloji geliştirilmesi noktasında sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Akademisyenlerimiz bu hedef doğrultusunda ülkemize ilkleri yaşatmayı sürdürüyorlar. Akademisyenlerimiz bu kez de kurşunun dezavantajlarını ortadan kaldıracak kompozit malzemeden yeni bir ürün geliştirdiler. Ege Üniversitesi adına gurur verici bir tablo. Yerli ve milli olan ürünümüzün özellikle tıpta ‘x’ ve ‘gama’ ışınlarından koruyucu bir materyal olması ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü biz ülke olarak bu materyallerin alımında dışa bağımlıyız ve döviz ödüyoruz. Bu çalışmanın ülkemizi dışa bağımlılığından kurtaracağını düşünüyorum. Üniversitelerimizde ciddi bilgi birikimi var. Biz rektörlük olarak akademisyenlerimizin bu çalışmalarının sanayici tarafından ticari ürüne dönüştürülmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması için bir köprü vazifesi görüyoruz ve bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yeni malzemenin bulunuşuna imza atan ekipte Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran’ın yanı sıra Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü doktora öğrencileri Hale Melis Soylu ve Onur Alp Ersöz de yer alıyor.

Kaynak : cnnturk

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi 12 Ekim’de Başlıyor

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ege Üniversitesi olarak, 36 yıllık geçmişi olan Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi’nin onbirincisini 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenecek.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Zafer ALPER ve E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Turgay KARALI tarafından yayınlanan davet mesajı şu şekildedir;

Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongrelerinin ilki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ege Üniversitesi tarafından 1980 yılında ortaklaşa yapılmış, sonuncusu ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Muğla Üniversitesi tarafından 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere, artan enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerji seçeneğinden de yararlanılmasına yönelik çalışmalar neredeyse yarım asırdır ülkemizin gündemindedir. Çeşitli nedenlerle bir türlü sonuçlandırılamayan söz konusu çalışmalar son yıllarda yeniden ivme kazanmış, tedarikçi ülkelerle Hükümetler düzeyinde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları vasıtasıyla Akkuyu ve Sinop sahalarında kurulacak iki nükleer santral projesi şeklinde somutlaşmıştır. Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş sürecinde şüphesiz ki nükleer teknoloji ve bu teknolojinin çeşitli uygulamalarıyla irtibatlı çalışmaların da nitelik ve nicelik açısından ciddi ölçüde artış kazanması öngörülmektedir.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi 12 Ekim'de Başlıyor1

Diğer taraftan, ülkemizde hızlandırıcı teknolojileri ve yüksek enerji fiziği alanlarında da son dönemde önemli gelişmeler yaşanmış, belli mesafeler alınmıştır. 1960’lı yılların başından itibaren Türk bilim insanlarının deneylere katılım ve katkı sağladığı CERN’e (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) 2015 yılında Ortak Üye olunmuştur. TAEK tarafından 11 proje kapsamında desteklenen 33 Üniversitemizde görev yapan yaklaşık 200 bilim insanımızca CERN’de deneysel yüksek enerji fiziği alanında yürütülmekte olan çalışmaların Ortak Üyelikle birlikte çeşitlilik ve zenginlik kazanması beklenmektedir. Ayrıca, ülkemizin kurucu üyesi bulunduğu SESAME (Ortadoğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) projesinde de büyük aşama kaydedilmiştir. Söz konusu tesisin 2017 yılı ilk çeyreğinde iki demet hattıyla birlikte devreye alınması planlanmaktadır. Bu Merkezde fizik, biyoloji ve tıp, çevre bilimi, endüstriyel uygulamalar ile arkeoloji olmak üzere beş ana bilimsel programa yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülecektir. SESAME’de araştırma yapacak Türk kullanıcı gruplarının şimdiden oluşturulması ve desteklenmesine yönelik olarak TAEK tarafından başlatılmış olan çalışmaların da tesisin devreye girmesiyle birlikte ivme kazanması beklenmektedir. TAEK, parçacık hızlandırıcısı teknolojisinin ülkemizde uygulanması ve geliştirilmesi bağlamında öncülük yapmaya devam etmekte, TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi ile gerek radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi gerekse de nükleer alanda Ar-Ge çalışmaları için ulusal bir altyapı kurmuş bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi, Atom Enerjisi Komisyonun kurulmasından hemen sonra 1959 yılında nükleer alanda faaliyet gösterecek bir araştırma merkezi kurulması çalışmalarına başlamış ve 1983 yılında Nükleer Bilimler Enstitüsü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde nükleer bilimler, nükleer teknoloji ve nükleer uygulamalar ana bilim dallarında akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Kongremiz,temel nükleer bilimler ve nükleer tekniklerin uygulanması ile nükleer enerji ve güvenlik alanında çalışan siz bilim insanlarımızı ve uzmanlarımızı bir araya getirerek birikimlerinizin ve çalışma sonuçlarınızın paylaşılması, değerlendirilmesi, tartışılması ile ortak bilimsel çalışmaların oluşturulmasına ve yeni çalışma ufuklarının açılmasına vesile olacaktır.

Kongremizin verimli şekilde gerçekleşmesi için, sizleri davet etmekten onur duyar, katılımınızı ve değerli katkılarınızı bekleriz.

Detaylı Bilgi İçin : http://nbtk2016.ege.edu.tr/index.php

POSTER

Ege Üniversitesinden Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Ege Üniversitesinden Uygulamalı Radyofarmasi Kursu. 28 Şubat-2 Mart 2015 tarihlerinde Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’ nde gerçekleştirilecektir.
TÜBİTAK 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında; Ezcacılık, Fen, Tıp dallarında lisansüstü öğrencileri ile genç araştırmacı ve uzmanlara katılım desteği verilecektir.

TUBİTAK 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Uygulamalı Radyofarmasi Kursu28 Şubat – 2 Mart 2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü‘ nde gerçekleştirilecektir. Kurs; nükleer tıp bölümlerinde görüntüleme ve tedavi amacıyla hastalara verilmekte olan
radyofarmasötiklerin hazırlanmasından sorumlu sıcak laboratuarlarda çalışan sağlık personelini, uyulması gereken kurallar, temel bilgiler, moleküler görüntüleme, radyonüklid terapi ve radyasyon güvenliği konularında eğitmek amacıyla planlanmıştır.
Hasta güvenliğini yakından ilgilendiren kursumuz; sağlık kuruluşlarında radyofarmasötik alanında çalışanlar ve radyofarmasötik endüstrisinde çalışanlar olmak üzere iki ana grubun eğitimini amaçlamaktadır. Kursiyerlerin lisansüstü öğrencileri ile genç araştırmacı ve uzmanlara (Ezcacılık,Fen, Tıp Fakülteleri) olmaları gereklidir.

Kurs sonunda başarılı kursiyerlere katılım belgesi verilecektir.

Kurs Katılım Ücreti 200 TL’ dir.

Başvurular arasından seçilecek katılımcılara TÜBİTAK Burs desteği verilecektir.
Başvuru için ve kurs konularına ulaşmak için http://www.nrp.ege.edu.tr/program.html adresini kullanabilirsiniz

Ders Verecek/Sunum Yapacak Araştırmacı ve/veya Öğretim Üyesi Listesi

Prof. Dr. Kutlan ÖZKER
Prof. Dr. Perihan ÜNAK Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Yakup YÜREKLİ Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.
Prof. Dr. Gülay ALTUN Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.
Doç. Dr. F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. Türkan ERTAY Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.
Doç. Dr. Serap TEKSÖZ Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Dr. Zeliha PALA KARA İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD.
Dr. Ayfer Asiye AKİT Monrol A.Ş.
Dr. Bagnu UYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.
Dr. İskender İNCE Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Öğr. Gör. Dr. Ayfer YURT KILÇAR Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Ar. Gör. Özge KOZGUŞ GÜLDÜ Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Dok. Öğr. Volkan TEKİN Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Dok. Öğr. Eser UÇAR Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

Ege Üniversitesinden Uygulamalı Radyofarmasi Kursu