Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalışmaları TÜBİTAK MAM Koordinatörlüğünde Sürüyor

Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalışmaları TÜBİTAK MAM Koordinatörlüğünde Sürüyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Koordinatörlüğünde yürütülen Nanoteknoloji Kümelenmesi çalışmaları ile ilgili süreç değerlendirme toplantısı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katılımıyla, TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kümelenme Birlikteliğinde yer alan paydaşların katıldığı toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seçici Kuruluna sunulan ve müzakere protokolü imzalanan Nanoteknoloji Kümelenmesi ile ilgili konular görüşüldü. TÜBİTAK MAM Uzmanı Namık Serkan Taşkıran, “Nanoteknoloji Kümelenme Teşebbüsü Yol Haritası ve İş Modeli” konularında bir sunum yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sunumun ardından katılımcıların kümelenme ile ilgili beklentilerini, görüş ve önerilerini sordu. TÜBİTAK Başkanlığı olarak kümelenme konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, katılımcılardan iş modeli beklentisini dile getirdi ve kümelenmede TÜBİTAK Başkanlığının rolünün net olarak tanımlanmasını beklediğini söyledi.

Nanoteknoloji Kümelenmesi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seçici Kurulu Tarafından Onaylanmıştı

Eylül 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda 30 özel sektör firması, 8 Üniversite, 5 Sanayi ve Ticaret Odasından oluşan Kümelenme Birlikteliği ve 38 milyon TL bütçesi olan kümelenmenin (19 Milyon TL devlet katkısı ve kalanı ayni olarak ve kümelenme paydaşları tarafından nakdi karşılanacak olan) nasıl bir araya geldiği, mevcut birliktelik, kapsadığı kamu-sanayi-Ar-Ge iş birlikteliği, projeler ve ürünler-çıktılar, hedeflenen sektörler, ülkemizdeki mevcut kamu ve özel sektör alt yapısı hakkında bilgi, nanoteknoloji konusunda global yatırımlar ve yabancı ülkelerin hedefleri, ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı ve yüksek teknoloji ürünleri içerisindeki önemi, sektörler arasında yapılacak iş birliktelikleri ve özel sektör firmalarımıza sağlayacağı üretim kapasitesi gelişimi, pazar payı artışı, rekabet gücü, katma değeri yükseltecek ürünler geliştirme ve var olan teknik altyapılarını nasıl geliştirebilecekleri sunulmuştu.

Söz konusu toplantıda, Savunma ve Uzay Sanayi 2 proje, Havacılık Sanayi 1 proje, Makine Sanayi 1 proje, Otomotiv Sanayi 1, Kompozit Malzeme 1 proje, Boya Sanayi 1 proje, İnşaat Sanayi 1 proje, Tekstil Sanayi 4 proje önerisinde bulunmuştu.

Seçici Kurul Onayı alan proje için, 23.03.2018 tarihinde protokol imzalanmış iş planı hazırlanması için 2 ay süre verilmiştir. Kümelenmenin, 5 yıllık iş planlarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 9 iş günü içerisinde sunması gerekiyor.

Kaynak : Tübitak

Nanoteknoloji Kümelenmesi, Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı’na Yönelik Çalışmalarına Hız Veriyor

Nanoteknoloji Kümelenmesi, Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı’na Yönelik Çalışmalarına Hız Veriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’na (2015-2019) yönelik olarak nanoteknoloji alanında kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek savunma-havacılık, enerji, elektronik, otomotiv, tekstil, sağlık, inşaat sektörlerinde ülkemizde katma değeri yükseltecek ürün üretilmesi ve proses geliştirilmesi amacıyla Ocak 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde Nanoteknoloji Kümelenmesi İşbirliği Protokolü imzalanarak Nanoteknoloji Kümelenmesi resmen oluşturulmuştu.

Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin, protokol sonrası üçüncü toplantısı 1 Haziran 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM’da düzenlenen toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı 3. Çağrısı’na Ağustos 2017 tarihinde başvurulmak üzere Nanoteknoloji Kümelenmesi’ndeki kuruluşlar tarafından hazırlanan nanoteknoloji konulu Ar-Ge işbirliği proje önerilerini ve eğitim-konferans-çalıştay-tanıtım iş planını kapsayan Nanoteknoloji Kümelenmesi proje önerisi hakkında görüşme yapıldı. Nanoteknoloji Kümelenmesi proje önerisinin desteklenmesi durumunda, ülkemizde nanoteknoloji alanındaki teknik altyapının güçlendirilebileceği, yetişmiş personel ihtiyacının karşılanabileceği ve böylece ülkemizde katma değeri yükseltecek ürün üretilebileceği vurgulandı.

Toplantıya, Nanoteknoloji Kümelenmesi katılımcısı olan firmaların, üniversitelerin, sanayi odalarının temsilcileri ile TÜBİTAK MAM Enstitülerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kümelenmedeki firmaların nanoteknoloji konusundaki ihtiyaçları, buna karşılık üniversite ve Ar-Ge merkezlerinin ise sanayinin bu ihtiyaçlarına da karşılayabilecek çalışmaları katılımcı kuruluş temsilcileri tarafından sunuldu. Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğu bu bağlamda tekrar vurgulandı. Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin başvuru yapabileceği destek programları TÜBİTAK MAM tarafından tanıtıldı. Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin, Nanoteknoloji Alanında Lisansüstü Öğrenci Yetiştirme Programı oluşturulacağı belirtildi. Nanoteknoloji Kümelenmesi’nin, 22-25 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan NanoTR13 konferansı kapsamında düzenlenecek Nanoteknolojinin Farklı Sektörlere Etkisi ve Nanomalzemelerin Ticarileştirilmesi Paneli’ne ev sahipliği yapacağı belirtildi. UFUK2020 Nanoteknoloji Alanı 2018-2020 çağrılarına başvurmaya yönelik konsorsiyum oluşturmak için Nanoteknoloji Kümelenmesi katılımcı kuruluş temsilcilerinin 19-21 Haziran 2017 tarihinde Malta’da düzenlenecek olan EuroNanoForum 2017 etkinliğine katılacakları belirtildi.

Kaynak  : TÜBİTAK