Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı Gerçekleşti

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı Gerçekleşti. Kalkınma Bakanlığı desteğiyle TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Projesi” 2011–2015 yılları arasında gaz teknolojileri konusunda yüksek verimli, yenilikçi, rekabetçi ve çevre dostu sistemlerin, proseslerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve endüstriyel hizmetlerin yürütüleceği bir merkezin kurulmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda, sektör temsilcileri ve ilgili tüm paydaşlarla yakın dönemdeki işbirliği aktivitelerinin değerlendirilmesi ve yeni projelerin geliştirilmesi amacıyla, “Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı” 12-14 Kasım 2015 tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştirildi.

GAZTEM Ulusal Paydaşlar Toplantısı, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU, Kalkınma Bakanlığı Enerji Uzmanı Yıldız ERKMEN, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yrd. Dr. Abdurrahman MURAT’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya, Kalkınma Bakanlığı, TKİ, EÜAŞ, SEAŞ, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstanbul Enerji A.Ş, İGDAŞ, İSTAÇ, UGETAM, GAZMER, KGS, KarakayaTech, Tüpraş, AYGAZ, GAIA CF, Altaca, Eksim, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İtalya-CNR ve Almanya FZ Jülich Araştırma Merkezi olmak üzere kamu, sanayi ve üniversitelerden 100’ü aşkın kişinin katılımı sağlandı.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü proje yürütücüsü Doç. Dr. Atilla ERSÖZ ve proje paydaşları tarafından yapılan sunumlardan oluşan zengin içerikli beş oturum gerçekleşti. “Fosil Yakıtlardan ve Yenilenebilir Kaynaklardan Yakıt ve Değerli Kimyasal Üretim Teknolojileri”, “Karbondioksit Tutma, Depolama ve Değerlendirme Teknolojileri”, “Gaz Arıtımı/Temizlenmesi Teknolojileri”, “Alternatif Teknolojiler”, “Gaz İletim/Dağıtım ve Endüstriyel Hizmetler” konulu oturumlarda toplam 30 teknik sunum yer aldı.

Toplantının en önemli bölümünü, çalışma grupları oluşturularak gaz teknolojileri ile ilgili önemli konuların görüşüldüğü GAZTEM Çalıştayı oluşturdu. Katılımcılar, gaz teknolojileri alanındaki mevcut durum hakkında çözüm önerilerinin tartışıldığı, Ar-Ge projeleri ve işbirliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmelerde bulundular.

Toplantının 3. günü Soma’da bulunan TÜBİTAK ve TKİ destekli “Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN) Projesi”nin 1 MWt ölçeğindeki pilot tesisine teknik gezi düzenlendi. TRİJEN proje yürütücüsü Doç. Dr. Fehmi AKGÜN katılımcılara tesis ve projenin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı Gerçekleşti

Kaynak : Tübitak

16.Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Bu Yıl Kocaeli Üniversitesi’nde

16.Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Bu Yıl Kocaeli Üniversitesi’nde. Çalıştay 05 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.  Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 16.’sını oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemiz önemli, bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi kritiktir.

Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.

Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.

En iyi poster ödülü
Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek jüri üyeleri FOTONİK 2014 çalıştayında sunulan posterleri aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirecek ve puanlayacaktır. En yüksek puanı alan ilk üç (3) poster, en İyi Poster Yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak çalıştay sonunda açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir. Ödül miktarları birinci, ikinci ve üçüncü için 1000 TL, 600 TL ve 400 TL olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme Kriterleri
Araştırmanın önemi ve sonuçların değeri;
Sorunun çözümlenmesi ve tartışmanın anlaşılırlığı;
Verilerin sunumunda grafik ve/veya tabloların etkili kullanımı;
Posterin düzeni ve biçimi;
Araştırmanın daha önce bir konferansta sunulup sunulmadığı.
Son Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2014
Son Özet Gönderim Tarihi: 29 Ağustos 2014
Toplanti Tarihi: 05 Eylül 2014
Yer: Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu

Toplantı Konuları :
-Fotoalgılayıcılar
-Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
-Lazerler
-Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
-Tümleşik Optik
-Optik Lifler
-Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
-Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
-Kuantum Optiği
-Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler

Çalıştay sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ !

16.Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Bu Yıl Kocaeli Üniversitesi'nde

Uluslararası Enerji Ve Güvenlik Kongresi 23 Eylül’de Başlıyor

Uluslararası Enerji Ve Güvenlik Kongresi 23 Eylül’de Başlıyor. Bu yıl 5.si yapılacak olan kongre 23-24 Eylül 2014 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi’nin beş ayrı salonunda eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

Kongre; Enerji verimliliği teknolojileri, hidrojen enerjisi teknolojileri güneş enerjisi teknolojileri, rüzgar enerjisi teknolojileri, Jeotermal enerji teknolojileri, hidroelektrik enerji teknolojileri, yeni nesil nükleer enerji teknolojileri ve stratejilerinin incelenmesine önemli katkı ve destek sağlayacaktır.

Kongre, aynı zamanda enerji ve çevre güvenliğine de yeni bir bakış açısı kazandırabilecektir. Milli güvenlik ve kalkınma stratejilerinin enerji açısında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Kongre Hakkında Kısaca bilmek vermek gerekirse;
Günümüzde enerji, sanayileşmenin yapı taşı olması nedeniyle ülke ekonomileri için hayati önem taşımaktadır. Nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve küreselleşme sonucu gelişen ticaret olanakları, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebin artmasına yol açmaktadır.

Ülkeler ucuz, temiz, yeterli, yenilenebilir ve güvenli miktarda enerji üretmek istemektedir. Aynı zamanda enerjide dışa bağımlığın azaltılması yollarını aramaktadır. Enerji kullanımında verimliliğin artırılması, mevcut kaynakların çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi önem taşımaktadır.

21’inci yüzyılda enerji sanayi ve ulaştırma sektöründe önemli yer tutmaktadır. Özellikle, yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımı, enerji ekonomisi ve politikasıi enerjinin finansmanı, devletlerin enerji politikaları ve tedarik stratejileri, fosil kaynaklarının geleceği, petrol ve doğal gaz iletim hatları ve güvenliği, uluslararası enerji projeleri, nükleer enerji, nükleer santraller ve teknolojileri ile ilgili konuları ayrıntılı incelemesi kongrenin esas amacını oluşturmaktadır.

Enerjinin üretimi ve tüketiminde ortaya çıkan çevre kirliliğine karşı önemler alınması, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları ile mücadele önem taşıyan konuların arasında yer almaktadır.

Uluslararası ilişkilerde enerjinin rolü, enerji kaynakları ve çatışma, enerji ve milli güvenlik, enerji arz ve nakil güvenliği, yeni enerji teknolojileri, enerji ve çevre güvenliği, Türkiye’nin enerji güvenliğinin inceleneceği Kongre;

Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde;

Kocaeli Üniversitesi,
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi ),
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM),
Kazakistan’ın Astana L.N.Gumilyov Ulusal Avrasya Üniversitesi,
Kosova’nın Priştine Üniversitesi,
Kosova’nın Prizren Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi ve
Bilgesam ortaklığı ile düzenlenmiştir.

Kongre ile ilgili olarak genel tüm bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz,

http://iesc.kocaeli.edu.tr/
http://iesc.kocaeli.edu.tr/hakkinda.html

Uluslararası Enerji Ve Güvenlik Kongresi 23 Eylül'de Başlıyor

Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış 559 bin Kişi İş Arıyor, Talep İse 405 kişi.

Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış 559 bin Kişi İş Arıyor, Talep İse 405 kişi. Türkiye’de istihdam sorunu devam ediyor. Sorunun tüm yönleri ile ele alınması gerektiğini belirten Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, “Yüksek lisans ve doktora yapmış adaylar için bile işsizlik sorunu önemini koruyor. Sadece bizim sistemimizde yüksek lisans ve doktorasını bitirmiş ve aktif olarak iş arayan 559 bin aday var. Buna karşılık bu adayları talep eden firma sayısı ise yalnızca 405.” dedi.

Toplam 405 firmanın yüksek lisans veya doktora mezunu aday aradığını aktaran Tütüncü, “İş arayan adayların ise sayısı daha önce belirttiğimiz gibi 559 bin. Türkiye’de nitelikli işsizlikten bahsediyoruz fakat rakamlar gösteriyor ki yüksek lisans ve doktora yapmış yüz binlerce aday olmasına rağmen Türkiye’nin işgücü piyasası bu elemanları istihdam edecek nitelikte değil.” ifadelerini kullandı.

Secretcv.com’da iş arayan yüksek lisanslı ve doktoralı adayların bitirdiği programlar arasında İşletme yüzde 22,5 ile birinci sırada geliyor. Makine Mühendisliği, Kimya ve Bankacılık alanlarına yönelik lisansüstü eğitimini tamamlamış adaylar da kendilerine uygun iş bulma adına CV’lerini aktif durumda tutuyor. Tütüncü, “Adayların başvuru yaptıkları sektörlere bakıldığında ise bitirilen programlarla uyumlu bir tabloyla karşılaşıyoruz. İşletme mezunları muhtelif sektörlerin idari birimlerinde iş olanaklarını değerlendirirken; teknik dallar ve doğa bilimlerinde lisansüstü programlarını tamamlamış olanlar ilaç, gıda, otomotiv, bilişim teknolojileri ve inşaat gibi sektörlere yöneliyorlar.” dedi.

Tütüncü, doğru adayla doğru pozisyon eşleşmesinin de önemini vurgularken, şunları kaydetti:

“İşsizlerin sayısına baktığımızda genel tablo ile alakalı bir fikir ediniyoruz. Fakat sorunun başka bir boyutu da doğru işe yerleştirme ve mezun olunan bölümde iş bulma. Bu da nitelikli işsizliği tetikleyen bir diğer unsur. Örneğin, rakamlara baktığımızda İşletme programını bitiren binlerce aday olduğunu görüyoruz. Adayların bu kişiler arasından sıyrılabilmesi için aradığı işi, niteliklerini, uzmanlaştığı alanı çok net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Aynı şey şirketler için de geçerli. Nasıl ki, laborant arayan bir firmanın kimya mühendisi için ilan vermemesi gerekiyorsa, spesifik özelliklere sahip eleman arayan firmanın da yalnızca ‘mühendis arıyorum’ diye ilan çıkmaması gerekiyor.” Tütüncü, Secretcv.com olarak doğru adayla doğru firmayı en kısa sürede bir araya getirerek, istihdama katkı sağlama misyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Secretcv.com’da iş arayan 16,7 milyon aday arasında lisans mezunu adayların oranı yüzde 45. Bu 7,5 milyon aday arasında en çok mezun olunan üniversite 37,9 ile Anadolu Üniversitesi. Onu yüzde 3,74 ile İstanbul Üniversitesi, yüzde 2,33 ile Kocaeli Üniversitesi takip ediyor. İş bulmak için web ortamına giren adayların mezun olduğu bölümlere bakıldığında ise İşletme yüzde 27,4 ile birinci sırada yer alıyor. Onun ardından 7,82 ile İktisat ve 4,73 ile Kamu Yönetimi geliyor.

üniversitee

 

Kaynak : bugun

Hepatit B, C ve D virüsleri “sinsice” gelişiyor

Hepatit B, C ve D virüsleri “sinsice” gelişiyor. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, “Özellikle hepatit B, C ve D virüsleri hastalarda önemli hiçbir bulguya yol açmadan kronikleşme, siroz gelişimi, karaciğer kanserine yol açma gibi sonuçlar doğurabiliyor” dedi.

Akhan, yaptığı açıklamada, ani başlayan hepatit infeksiyonunun, A, B, C, D, E ve G virüslerinden birinin etkisi sonucu karaciğerde oluşan bir hastalık türü olduğunu söyledi.

A ve E virüsleri nedeniyle ani oluşan hepatit infeksiyonlarının kronikleşmediğini anlatan Akhan, “Özellikle hepatit B, C ve D virüsleri hastalarda önemli hiçbir bulguya yol açmadan kronikleşme, siroz gelişimi, karaciğer kanserine yol açma gibi sonuçlar doğurabiliyor” ifadesini kullandı.

Akhan, hepatit B virüsünün en sık doğum esnasında anneden bebeğe geçtiğini dile getirerek, bu nedenle gebelerin tarandığını, bulguları pozitif olanlara bağ?ış?ıklık sistemi koruyucusu ve aşı yoluyla önlem alındığını bildirdi.

Hepatit B’nin kan ve kan ürünleri, cinsel temas dışında yakın temasla da bulaşabildiğini kaydeden Akhan, “Aynı evde yaşayan aynı çatal bıçak, havlu gibi özel eşyaları kullanan kişilere de virüsun uzun süre canlı kalabilme ve hasta kişinin vücut salgılarında bulunabilme özellikleri dolayısıyla bulaşabilmektedir. Risk altında olan ancak bağışıklığı olmayan kişilerin de aşılanması önemli bir toplumsal sağlık problemidir. Kronik hepatit B (KHB) infeksiyonu dünyadaki en yaygın infeksiyonlardan biridir. Dünyada yaklaşık 400 milyon kişide KHB infeksiyonu bulunmaktadır. KHB’ye bağlı ölüm oranı yılda bir milyonu geçmektedir” diye konuştu.

“Kronik Hepatit B’nin gelişimi, yaşla ters orantılı”

Prof. Dr. Akhan, Türkiye’de yüzde 3-7 oranda KHB infeksiyonuna sahip hasta bulunduğunu belirterek, KHB infeksiyonda gelişme riskinin yaşla ters orantılı olduğunu ifade etti.

Bebeklerin doğduğu dönemde virüsle karşılaşıldığında, hastalığın kronikleşme oranının yüzde 90’lara çıktığını dile getiren Akhan, 1-5 yaşlarındaki çocuklarda hastalığın kronikleşme oranının yüzde 25-50, daha büyük çocuklar ve erişkinlerde ise yüzde 6-10 olduğunu kaydetti.

Akhan, kronik hepatit C (KHC) virüs infeksiyonunun hepatit B’ye göre daha zor bulaştığına vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Hastalığın bulaşma şekilleri KHB ile hemen hemen aynıdır. KHC infeksiyonunun tanısı da özellikle aranmadıkça bulunamaz. Hepatit D virüsü, hepatit B virüsü üzerine eklenebilen bir virüstur. Hepatit D virüsü kendi başına infeksiyona sebep olamaz ama hepatit B infeksiyonu olan bir kişi, etkeni vücutta hep taşıdığı için bunun üzerine eklenebilir. Eklenmesi her zaman için olan hepatit B infeksiyonunu kötüye doğru hızlandırıcı yönde etki eder.”

Prof. Dr. Akhan, hepatit B, C ve D virüs infeksiyonlarının bulgu vermemesi dolayısıyla bu konuda özellikle tanıya yönelik işlemlere gereksinim duyulduğunu dile getirerek, “Hızlı tarama testleri hem güvenirlilik hem de duyarlık açısında iyi sonuçlar verdiği için tercih edilmektedir. Günümüzde bu hastalıkların tedavisi de mümkün olduğundan geç kalınmadan tedavi büyük önem taşımaktadır” dedi.

hepatit

 

Kaynak :hurriyet

Kocaeli Üniversitesinden,öğrencilere Part Time iş imkanı

Kocaeli Üniversitesi, çeşitli bölümlerde kısmi zamanlı(part time) çalışacak öğrencilerin başvurularını bekliyor. Üniversite yönetimi, 428 öğrenciye ihtiyaç bulunduğunu açıkladı. Çalışacak öğrencilere brüt 5.50 TL saat ücreti ödenecek. Gönüllülerin 12 Ekim akşamına kadar üniversite yönetimine başvurusu gerekiyor.

Gerekli Bilgilere Adresten Ulaşabilirsiniz…

http://www.kocaeli.edu.tr/

kocaeli

 

Kaynak :ozgurkocaeli