Kimya Çalışma Grubu Hedefler Raporunu Yayınladı.

Kimya Çalışma Grubu Hedefler Raporunu Yayınladı.Kimya sanayiinin gelecek perspektifi değerlendirildiğinde aşağıdaki konuların ön plana çıktığı görülmektedir.
• Katma değeri yüksek üretim,
• Sürdürülebilir rekabet,
• Üretim için gerekli alt yapı,
• Güncel teknoloji,
• Ar-Ge ve inovasyon,
• Dış ticarette başarı,
2012/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesine göre Onuncu Kalkınma Planı için oluşturulan “Kimya Sanayii Çalışma Grubu” ağırlıklı olarak bu hedeflerin detayları üzerinde durmuş ve “sürdürülebilir rekabetçilik” ön plana çıkmıştır.

RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ !

Kimya sanayinin 2023’e kadar yeni yatırımlarla büyümesi ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için bir dizi ev ödevinin yapılması gerekiyor.
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 10. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında oluşturulan Kimya Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, sektörün 2023’te 40 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanmasına yönelik önerilerde bulunuldu.
Rapora göre, Türkiye’de cari açığın azaltılması için kimya sanayinde yeni yatırımlara ihtiyaç bulunuyor. Ancak sosyal imkanların gelişmiş olduğu yerleşim yerlerine yakın yatırım yeri bulabilmek sektör için önemli bir sorun oluşturuyor.
Sektörde yeni yatırımlara ve bu yatırımların gerçekleştirileceği altyapısı uygun ihtisas organize sanayi bölgelerine (OSB) ihtiyaç bulunuyor.
Enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle enerji verimliliği, üretimin niteliği için ise enerjinin sürekliliği sektör için hayati önem taşıyor.
Sektörün, demiryolu, liman ve karayolu taşımacılığı için uygun altyapıların bulunduğu yatırım yerlerine ihtiyacı bulunuyor.
Sektördeki piyasa gözetiminin yetersiz oluşu, standart dışı ürünlerin kolayca piyasaya girmesi, piyasanın her tür ithal ürüne açık olması, üreticileri olumsuz etkiliyor, yabancı yatırımları engelliyor.

Yenilikçilik teşvik edilmeli
Kimya alanındaki faaliyetleri yenilikçiliğe teşvik eden, yenilikçilik kültürünü oluşturmaya yönelik (kamunun yenilikçi ürün talebini oluşturması, depreme dayanıklı, enerji verimliliği yüksek konutlar için ürün talebi gibi) düzenlemeler gerekiyor.
Diğer sektörlere girdi sağlayan ana kimya sanayinde Türkiye’nin yatırım ihtiyacı bulunuyor. Diğer sektörlerin rekabet güçlerini olumlu etkileyecek ana kimya sanayi yatırımlarının arttırılmasının önemi vurgulanıyor.
Ana kimya sanayinde ölçek ekonomisini yakalayabilen büyük şirketlerin varlığına ihtiyaç duyuluyor. Mevcut KOBİ yapısından bu tür şirketlere geçilebilmesi için KOBİ’lerin birlikte çalışabilmesi, birleşmelerinin teşvik edilmesi gerekiyor.
Kimya sanayinde, KOBİ‘lerin, bugünkü yapıları ile sektörde artan küresel mevzuatı takip etmeleri ve uymaları mümkün görünmüyor. Söz konusu mevzuatın takip edilmesi ve uyumu için KOBİ’ler arasında işbirliğine imkan verecek veya KOBİ’lerin bir araya gelmelerini sağlayacak modellerin geliştirmesine ihtiyaç bulunuyor.

Kanunlar olaylara ve güncel taleplere göre değişmemeli
Sektörde faaliyet gösteren mevcut firmaların verimliliklerini arttırmak amacıyla kümeleşmenin desteklenmesi gerekiyor. Ancak kümeleşme firmaların sadece bir arada faaliyet göstermesi şeklinde değil, firmaların birbirleri ile üretim entegrasyonunu sağlaması yoluyla gerçekleştirilmesi önem taşıyor.
Sektörde en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan 27 şirket yer değiştirmeye zorlanıyor. Söz konusu şirketlere ihtiyaç duyulan özelliklerde OSB’lerin sağlanması gerekiyor.
Olaylara ve güncel taleplere göre kanuni düzenleme yapılması yerine mevcut kanunların (OSB, serbest bölge, endüstri bölgeleri gibi) bütüncül olarak ele alınmasına ve dünya örnekleri incelenerek temel düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç bulunuyor.

Kimya Çalışma Grubu Hedefler Raporunu Yayınladı.

 

Kaynak : trtturk

10. Çevre Teknolojileri Buluşması, 12 – 14 Haziran Tarihlerinde Gerçekleşiyor!

10. Çevre Teknolojileri Buluşması, 12 – 14 Haziran Tarihlerinde Gerçekleşiyor! Çevre için çözüm üretenlerin ortak adresi REW İstanbul 2014’e, 25 ülkeden 400 firmanın katılımı bekleniyor…
Londra merkezli Tarsus Group iştiraki olan İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. (İFO) tarafından gerçekleştirilen Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul, bu yıl 12 – 14 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin bu alanda yaptığı yatırımlarla milyarlarca dolarlık bir pazar halini alan sektör, yine REW İstanbul’da bir araya geliyor.

Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon özellikle KOBİ’ler, ağır sanayi kuruluşları, atık yönetimi konusunda sorumluluğu bulunan belediyeler, OSB temsilcileri, bu alanda makine ve ekipman üreten firmalar ile sektöre yatırım planlayanlar için önem taşıyor. “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” alanlarında 2014’ün en yeni ürün, teknoloji ve uygulamalarına ev sahipliği yapacak REW İstanbul’a, 25 ülkeden 400 firmanın katılımı beklenirken, bu sene yurt içi ve yurt dışından 12.500 karar verici profesyonelin fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor.

Global ölçekte sanayideki sürekli büyümeye pararel olarak bugün dünyanın en önemli pazarlarından birisi haline gelen çevre teknolojileri sektörü, 10. kez REW İstanbul’da buluşuyor. 12 Haziran Perşembe günü başlayacak olan fuar, Avrasya bölgesinin bu alandaki en önemli ticari organizasyonu olarak kabul ediliyor. Bu yıl 20 bin m2 alanda gerçekleştirilen REW İstanbul, atık toplama ve taşıma araçlarından ayırma, arıtma ve presleme makinelerine, geri dönüşüm sistemlerinden geri kazanım tesis ve ürünlerine, yenilebilir enerji teknolojilerinden kentsel çevre temizlik araç&gereçlerine kadar onlarca farklı kategoride yeniliklerin buluşma adresi olacak.

REW İstanbul 2014’te hedef: 400 katılımcı firma, 10 bin karar verici profesyonel ziyaretçi!

Türkiye’de bu alanda bir sektörün dahi olmadığı 2005 yılında ilk defa kapılarını açan REW İstanbul, 10. yılına geçen seneye göre daha da büyümüş olarak giriyor. Geçtiğimiz sene Suudi Arabistan’dan Almanya’ya, G.Kore’den İtalya’ya kadar, 57 farklı ülkeden, 9.196 ziyaretçiyi ağırlan fuarı bu yıl, 12.500 profesyonelin gezmesi bekleniyor. 2013’teki organizasyona göre m2 bazında da büyüyen REW İstanbul, bu sene 3 ayrı salonda gerçekleştiriliyor. Çevre teknolojileri alanında dünya buluşması haline gelen fuara, 25 ülkeden 400 firmanın katılımı bekleniyor.

Sadece bir ticari organizasyon olmanın ötesinde, aynı zamanda geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre ile ilgili gündemlerin uluslararası ölçekte tartışıldığı bir zirve olarak görülen REW İstanbul, 12-14 Haziran’daki buluşmada da sektörün nabzını tutan paralel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

REW İstanbul 2014 hakkında detaylı bilgi ve katılım için fuarın resmi web sitesi www.rewistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çevre Teknolojileri Fuarı