13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van’da Başladı

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van’da Başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongre bugün sona eriyor.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda açılışı gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda akademisyen katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’nin Van’da yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Bir kongrenin organize edilmesinin çok kolay olmadığını anımsatan Rektör Battal, “Bu kongrenin eksiksiz bir şekilde yapılması ve şu aşamaya getirilmesi başlı başına bir başarıdır. Üniversitemizde kimya alanında yapılan çalışmalarla Türkiye çapındaki kimya alanında yapılan çalışmalar sıralamaya tabi tutuluyor. Bu sıralamada üniversitemizin ilk 10 içerisinde yer aldığını ifade etmek istiyorum. Üniversitemizin kimya alanında çalışan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Kimya hayatın ta kendisidir”

Van YYÜ’nün kimya alanında oldukça güçlü bir altyapısı olduğunu ifade eden Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üniversitemizin alt yapısı oldukça güçlü ve arkadaşlarımız da gayretlidir. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz güvenlik noktaların daha güvenli hale gelmeleri için çelik yelek gibi bir kumaş üretildi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte bütün bunların temelinde kimya var. Bu yüzden görüyoruz ki kimya hayatın ta kendisidir. Burada 300’ün üzerinde bildiri sunulacak. Kimya alanında söz sahibi hocalarımızın burada olması ve sunumlarını gerçekleştirmesi, tartışmalara renk katmalarıyla çok önemli konular gün yüzüne çıkacaktır. Bu konuda Van YYÜ olarak elimizden gelen desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz.”

Bilimsel çalışmalara her zaman destek vereceklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, “Burada hizmet veren bilim insanlarımızın da şehrimizi ziyaret etmeleri bizleri memnun etti. Yeter ki bilimsel çalışmalar halkımızla paylaşılsın. Bu konuda bizlere ne düşerse memnuniyetle yerine getirmemiz gerekir. Bu tür çalışmalarla Türkiye hak ettiği yere gelecektir. Bunun için de son 17 yılda Türkiye’de bilimin, sanatın, sporun önü açıldı. Önümüzdeki bütün engeller bir bir kalktı ve inanıyoruz ki bu tip bilimsel çalışmaların serhat şehri olan Van’ımızda insanlığa çok ciddi hizmetler sunacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmacılara plaket takdimi ile devam eden kongreye, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kaynak : Milliyet

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), 3-6 Eylül 2018 Tarihlerinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), 3-6 Eylül 2018 Tarihlerinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek.

UKMK, kimya mühendisliği alanında bilimsel araştırmaların ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı, tüm akademisyen, araştırmacı ve sanayicileri kucaklayan yapısından dolayı ülkemizde bu alandaki en önemli etkinlik özelliğine sahiptir.

UKMK 13’te, hammaddenin bulunduğu kaynaktan alındıktan sonra, farklı fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu elde edilen ürünlerin paketlenerek müşteriye sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsayan kimya mühendisliğinin geleceği, eğitim ve iş hayatındaki sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi, yeni araştırma ortaklıklarının kurulması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden çok faydalı bir organizasyon olması amaçlanmaktadır.

Kongre Konu Başlıkları

1. BİYOTEKNOLOJİ
2. ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK
3. ENERJİ
4. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
5. KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
6. NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ
7. PROSES GÜVENLİĞİ
8. TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL
9. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

Kongre Konuları Alt Başlıkları

BİYOTEKNOLOJİ
• Biyoproses Mühendisliği
• Biyoreaktörler ve Matematiksel Modellemesi
• Endüstriyel Biyoteknoloji
• Fermentasyon Prosesleri
• Enzimatik ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
• Gıda Biyoteknolojisi
• Çevre Biyoteknolojisi

ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK
• Su Kirliliği & Atık Su Arıtımı
• Hava Kirliliği ve Kontrolü
• Kirlilik Ölçüm, İzleme, Modelleme ve Kontrolü
• Hava, Su, Toprak Kirliliğini Önleyecek Yeni ve İleri Teknolojiler
• Tehlikeli Atıklar, Kanun ve Yönetmelikler

ENERJİ
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve Yeni Enerji Teknolojileri
• Nükleer Enerji ve Nükleer Reaktörler
• Fosil Yakıtlar ve Yakma Teknolojilerindeki Gelişmeler
• Hidrojen Üretilmesi ve Depolanması
• Karbon Emisyonunun Azaltılması
• Enerji İntegrasyonu ve Optimizasyonu
• Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
• Sürdürülebilir Çevre ve Enerji İçin Yenilikçi Enerji Yaklaşımları

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
• Ayırma İşlemleri, Yeni ve İleri Ayırma Teknolojileri
• Termodinamik & Taşınım Olayları
• Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler

KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
• Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Yapıları ve Modelleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoparklar
• İlgili Sektörlerde Hammadde, Üretim, Teknoloji, İhracat ve İstihdam Durumu
• Sanayi-Üniversite İşbirliğinin Geliştirilmesi
• İnovasyon ve Girişimcilik

NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ
• Polimerler ve İnorganik Malzemeler
• Biyomalzemeler
• Elektronik ve Fotonik
• Kompozit Malzemeler
• Nanomalzemeler

PROSES GÜVENLİĞİ
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirmesi

TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL
• Proses Tasarım, Proses Birleştirme
• Proses Tanımlama ve Matematiksel Modelleme
• Proses Optimizasyonu ve Optimizasyon Teknikleri
• Proses Kontrol, Kontrol Teorisi, Kontrol Algoritmaları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Destekli Proses Sistem Mühendisliği

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER
• Kimya Mühendisliği Bölümlerinin Eğitim Durumu ve Geleceği
• Akreditasyonun Kimya Mühendisliği Eğitimindeki Önemi
• Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliğinin Önemi

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 01.06.2018

Bildiri Kabulu Son Gönderim Tarihi : 15.06.2018

Erken Kayıt Ücretinin Ödenmesi için Son Tarih: 16.06.2018

Kayıt Ücretinin Yatırılması için Son Tarih : 01.07.2018

İYTE’DE Gerçekleşen 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Sona Erdi

İYTE’DE Gerçekleşen 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Sona Erdi. Birçok akademisyeni, önde gelen kimya firma temsilcilerini ve öğrencileri buluşturan 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Platformu Kongresi (UKMOP), Kimya Mühendisliği Bölümü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Kimya Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (Chem-E) organizasyonuyla İYTE’de yapıldı.

İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi’nde 4-5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen kongrenin birinci gününde,“Kimya Sektörünün Yüksek Katma Değerli Ürünlere Katkısı”, “Mezun Kazanımlarını Temel Alan Kimya Mühendisliği eğitimi ve Akreditasyon” , “Kimya Mühendisliği Nereye Gidiyor? , “Dünyada ve Türkiye’de Kimya Mühendisliği ve Eğitimi”, “Sektörel Konuşmalar”, “Sanayi ve Eğitim Destekleri”, “Sanayicinin Kimya Mühendisliği Eğitiminden Beklentileri”, “Kimya Mühendisinin Kostümleri” ve “Boya Endüstrisinde Kimya Mühendisliği” başlıklı konuşmalar yapıldı. Birinci günün son oturumunda ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Şube Müdürü Murat Yıldız kurumsal Ar-Ge destekleri konusunda konuştu.

Kongrenin ikinci günü “İş Güvenliği/Toplam Kalite” “İnsan Kaynakları Atölye Çalışması” ve “Sektörel Konuşmalar” “Mesleki Bilinç Kazandırılması” başlıkları altında yapılan konuşmalarla devam etti.
TÜPRAŞ’a yapılan teknik geziye ayrılan kongrenin son günü ise katılımcılara sertifika verildi. Ayrıca İYTE Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fehime Özkan tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.

İYTE’DE Gerçekleşen 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Sona Erdi

 

Kaynak : Milliyet

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Osmangazi Üniversitesinde Başladı

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Osmangazi Üniversitesinde Başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde 2-5 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan ”11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi” Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış oturumuyla başladı.

Açılışta konuşan Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Aşkın, kongrenin Kimya Mühendisliği alanında bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik bir bilimsel ortam oluşturmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, kurumlar arasında ortak projelerin oluşturulmasını sağlamak ve meslek birliğini güçlendirmek gibi amaçları bulunduğunu ifade etti. Kongre kapsamında sözlü veya poster olarak toplam 548 bildirinin sunulacağını belirten Prof. Dr. Ayşegül Aşkın, etkinliğe katkıda bulunanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, kongrenin Kimya Mühendisliği alanındaki son gelişmeleri takip etmenin yanında, Kimya Mühendisliği’nin değişik dallarıyla ilgilenen bilim insanlarını kamu ve özel sektör kuruluşları ve lisans-lisansüstü öğrencileri ile bir araya getirerek, ortak projelerin üretilmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Kongrenin Kimya Mühendisliği alanında yürütülen çalışmalara yeni boyutlar getireceğine olan inancını dile getiren Prof. Dr. Hasan Gönen, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’nin açılış oturumu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Kabay’ın “Sürdürülebilir Su Kullanımında Membran Teknolojilerinin Önemi” konulu sunumuyla tamamlandı.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Osmangazi Üniversitesinde Başladı