30. Ulusal Kimya Kongresi KKTC’de Gerçekleştirildi

30. Ulusal Kimya Kongresi KKTC’de Gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen ’30. Ulusal Kimya Kongresi’, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 5-8 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

“Kimya Her Yerde” sloganıyla, kimyanın yaşamın her alanında etkili olduğunu belirtmek ve bilimsel-uygulamalı tüm çalışmaların sektörel ve teknolojik gelişime olumlu katkılarını paylaşmak amacıyla düzenlenen kongreye, alanında başarı elde etmiş birçok kimya uzmanı katıldı. Marmara Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan, bu yıl Marmara Üniversitesi olarak 30. Ulusal Kimya Kongresi’ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediklerini belirterek, “Fosil yakıtların yerini günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları almaktadır. Kongremizin ana hedeflerinden birisi, enerjinin kimyasal yollarla nasıl kazanıldığı ve depolanmasıyla ilgili bilgi birikimlerini akademisyenler olarak paylaşmaktır” dedi.

Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın ise şunları kaydetti: “Ülkemiz adına yapılan gelişmelerle ilgili bir kongre düzenledik. Bu kongrede değerli bilim adamları, belki de ülkemizde ikinci Nobel’i alabilecek konuşmacılarımız var. “Kimya Her Yerde” sloganı ile yola çıktığımız için bütün konuları kapsamamız lazım. Buradan aldığımız bilgilerle birlikte topluma kimyayı sevdirmek, aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Ana hedefimiz burada kimyayı topluma sevdirmek ve sanayi ile üniversiteler arasında iş birliği kurarak kimya ile ilgili ülkemizi daha ileri düzeylere getirmek. İhracat açısından bakıldığında birinci sektör otomativ sektörüdür. İkincisi ise kimya sektörüdür.”

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, “Türkiye’de kimya sanayinin ihracatta hazır giyimin önüne geçerek ikinci konuma gelmiş olması güzel bir atılım. Ancak buna karşın yaklaşık 35 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı ile de en fazla açık veren sektör. Hedef belli, bu 35 milyar dolarlık açığı azaltmamız lazım. Bunun için de katma değeri yüksek, orta ölçek teknoloji kullanan ürünlerin bir an önce Türkiye’de üretilmesi lazım.” şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Kimya Kongresi 7-10 Eylül 2018’de Yapılacak

Türk Dünyası Kimya Kongresi 7-10 Eylül 2018’de Yapılacak. Türk Dünyası Kimya Kongresi ( “4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2018) 7-10 Eylül 2018 tarihleri arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılacaktır. Kongre geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi olacağı tahmin edilmektedir. Dünya’nın her yerinden 1000’e yakın bilim insanının kongreye katılması beklenmektedir.

ITWCCST 2018’in ana hedefi, üniversiteler, şirketler, kurumlar, topluluklar, ajanslar, dernekler ve toplumlardaki araştırmacıları, bilim insanları ve uzmanları bir araya getirerek dünya çapındaki fikirlerin paylaşılmasına ve kimyasal bilimler ve teknolojilerdeki son gelişmelerin paylaşılmasına yönelik benzersiz bir platform sağlamaktır.

Kongrenin Kapsamı:

· Tarım Kimyası

· Analitik Kimya

· Biyokimya

· Kataliz

· Kimya Mühendisliği

· Kromatografi ve Ayırma Teknolojisi

· Çevre Kimyası

· Gıda Kimyası

· Yeşil Kimya

· Heterosiklik Kimya

· Hümik asit

· İnorganik kimya

· Tıbbi Kimya

· Metal ve Malzeme Kimyası

· Nano-Kimya

· Organik Kimya

· Organometalik Kimya

· Petrokimya

· Farmasötik Kimya

· Fotokimya

· Fiziksel kimya

· Fitokimya

· Bitki Kimyası

· Polimer Kimyası

· Proses Kimyası

· Nicel Yapı-Aktivite İlişkisi (QSAR)

· Bilim ve Kimya Eğitimi

· Zemin Kimyası

· Spektroskopi

· Tekstil Kimyası

· Teorik ve Hesaplamalı Kimya

· Su Kimyası

Kongre Web Sayfasına Ulaşmak İçin : http://www.itwccst2018.com/en/

28. Ulusal Kimya Kongresi Yarın Başlıyor

28. Ulusal Kimya Kongresi Yarın Başlıyor. Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatörlüğünde, 1984 yılından beri her yıl ayrı bir üniversitemizde yapılan Ulusal Kimya Kongrelerinin yirmisekizincisinin 15-21 Ağustos 2016 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde bulunan Uğur Oral Kültür Merkezi’nde Türkiye Kimya Derneği ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından ortaklaşa yapılacak.

EK‘teki Dosyada Kurullar, Davetli Konuşmacılar, Bilimsel Program, Poster Programı, Sosyal Programı bulabilirsiniz.

http://kimya2016.org/Kimya_2016_Program.pdf

Kongre Anasayfası İçin : http://www.kimya2016.org/

Kimyahaberleri ekibi olarak tüm katılımcıların başarı bir kongre geçirmesini gönülden diliyoruz.

KONULAR

A- Kimyasal Sentez
Organik Sentezde Gelişmeler
Anorganik Sentezde Gelişmeler
Doğal Ürünlerin Total Sentezi
Stereoseçici Sentez
Yeşil Kimya Uygulamalarında Gelişmeler

B-Malzeme Kimyası
Nanokimya ve Nanomalzemeler
Mikro-Makro Fonksiyonel Malzemeler
Enerji Uygulamaları için Malzemeler
Yumuşak Katılar ve Polimerik Malzemeler
Diğer malzemeler

C- Kataliz
Anorganik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Organik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Enerji için Kataliz
Katalitik Malzemeler
Yüzey Kimyası

D-Kimyasal Analiz
Analitik Yöntemlerde Gelişmeler
Elektrokimyasal Yöntem Uygulamaları
Analizde Sensör Uygulamaları
Sürdürülebilir bir çevre için su, toprak ve hava kirliliği tehditleri

E-Yaşam Bilimleri
İlaç Geliştirme
Kozmetik Ürün Geliştirme
Yaşam Bilimlerinde Analiz
Biyoaktif Ürünlerin Sentezi
Adli Kimya Uygulamaları

28. Ulusal Kimya Kongresi'ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

28. Ulusal Kimya Kongresi’ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

28. Ulusal Kimya Kongresi’ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak. Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatörlüğünde, 1984 yılından beri her yıl ayrı bir üniversitemizde yapılması südürülen Ulusal Kimya Kongrelerinin yirmisekizincisinin 15-21 Ağustos 2016 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde bulunan Uğur Oral Kültür Merkezi’nde yapılması için Türkiye Kimya Derneği ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü arasında bir mutabaka varılmış bulunmaktadır.

Günümüzde araştırma konularının anabilim dalı sınırlarını taşarak multidisipliner hale gelmiş olması, parallel oturumların anabilim dalları şeklinde yürütülmesini gereksiz kılmıştır. Bu nedenle bu kongrede, katılımcıların oturum salonları arasında mekik dokumasını da önlemek için aynı salonda benzer konuların görüşüldüğü beş ayrı parallel oturum halinde yürütülmesi planlanmaktadır. Ayrıca sözlü sunum sürelerinin 10 dk ile sınırlandırılması hem sunucu üzerinde zaman baskısı yaratmakta hem de izleyicilerin soru sormasına fırsat bırakmamaktadır. Bu nedenle sunum sürelerinin daha uzun tutulması ve double blind review yöntemiyle puanlanan daha az sözlü sunumun tercihi düşünülmektedir. Diğer taraftan asılı sunumların hepsinin kongre boyunca asılı kalması yerine farklı günlerde gruplar halinde sunulmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Asılı sunumların ödüllendirilmesinin de kurulacak komiteler eliyle değerlendirilerek yürütülmesinin yerinde olacağı kanısına varılmıştır.

Kongrede biri ana konu olmak üzere beş ayrı konuda sunulacak bildirilere yer verilecektir. Bunun yanında kimya eğitiminin sorunları, enerji uygulamaları, polimer ve plastik sektöründeki gelişmelerle ilgili panellere yer verilecektir.

KONULAR

A- Kimyasal Sentez
Organik Sentezde Gelişmeler
Anorganik Sentezde Gelişmeler
Doğal Ürünlerin Total Sentezi
Stereoseçici Sentez
Yeşil Kimya Uygulamalarında Gelişmeler

B-Malzeme Kimyası
Nanokimya ve Nanomalzemeler
Mikro-Makro Fonksiyonel Malzemeler
Enerji Uygulamaları için Malzemeler
Yumuşak Katılar ve Polimerik Malzemeler
Diğer malzemeler

C- Kataliz
Anorganik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Organik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Enerji için Kataliz
Katalitik Malzemeler
Yüzey Kimyası

D-Kimyasal Analiz
Analitik Yöntemlerde Gelişmeler
Elektrokimyasal Yöntem Uygulamaları
Analizde Sensör Uygulamaları
Sürdürülebilir bir çevre için su, toprak ve hava kirliliği tehditleri

E-Yaşam Bilimleri
İlaç Geliştirme
Kozmetik Ürün Geliştirme
Yaşam Bilimlerinde Analiz
Biyoaktif Ürünlerin Sentezi
Adli Kimya Uygulamaları

KONGRE WEB SAYFASI : http://www.kimya2016.org/davet/

28. Ulusal Kimya Kongresi'ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 22 Nisan’da Başlıyor

5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 22 Nisan’da Başlıyor. Bu yıl Mersin üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 22-25 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kongre düzenleme kurulu tarafından yayınlanan bildiri şu şeklide ;

Değerli Akademisyenler,

İki yılda bir yapılmakta olan Ulusal Anorganik Kimya Kongresi bu kez 22-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nün destekleri ve Kimya Bölümü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

Kongre ulusal ve uluslararası katılımcılara açık olup kongre dili Türkçedir, ancak ihtiyaç halinde İngilizce çeviri desteği de verilecektir. Hazırlanacak Türkçe Bildiri Özetleri Kongre bildiri özet kitabı halinde yayınlanacaktır. Ayrıca genişletilmiş metin halinde İngilizce hazırlanan bildiriler, değişik veri tabanları tarafından taranan uygun bir dergide Proceeding olarak yayımlanacaktır.

Kongrede anorganik kimyacıların ilgi alanına giren tüm konularda yapılan araştırma sonuçlarının tartışılması yanında her geçen gün daha da ağırlık kazanması beklenen popüler alanların da çağrılı konuşmalar yoluyla gündeme getirilmesi beklenmektedir. Araştırma sonuçlarının ve bunların gelişim seyrinin tartışılması yanında kongrenin genç araştırmacıların akademik gelenekleri içselleştirmeleri bakımından bir okul görevi göreceğini de ümit etmekteyiz.

Bu noktadan hareketle düzenlenen 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nde ele alınacak başlıca konular ağırlıklı olarak

Koordinasyon Kimyası
Supramoleküler Bileşikler
Organnometalik Kimya
Katalizörler
Tepkime Mekanizmaları
Enerji ve Fotokimya
Biyoinorganik Kimya ve Metalik Enzimler
Katıhal Kimyası
İnorganik Malzemeler olacaktır.

Ayrıca kongre oturumlarından birisinde, temel bilimlere, özellikle de kimya alanına, olan ilgi azalmasının nedenleri ve uzun erimli olarak yaratabileceği sonuçları, düzenlenecek bir panelde tartışılacak ve sonucu bir rapor halinde ilgili kurumların bilgisine sunulacaktır.

Bundan önceki anorganik kimya kongrelerinde olduğu gibi 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nin de çok canlı ve geniş katılımlı olarak gerçekleşeceğini umuyor; yerli ve yabancı bilim insanlarını, kongremize katılmaya davet ediyoruz.

5. Ulusal Anorganik Kongresi 22 Nisan'da Başlıyor

27. Ulusal Kimya Kongresi Bu Yıl Çanakkale’de

27. Ulusal Kimya Kongresi Bu Yıl Çanakkale’de. Türkiye Kimya Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından beraber gerçekleştirilecek kongrenin Davet Mesajı şöyledir.

Değerli Kimyacılar, Kimya Paydaşları, Kimya Severler,

İlki 1984 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü ve Türkiye Kimya Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Kongre’lerinin 27. Ulusal Kimya Kongresi, Şehitler Diyarı ÇANAKKALE’mizde Çanakkale Deniz Zaferi ve Savaşlarının 100. Yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Çanakkale Ruhu ile kardeşlik ve dayanışmanın en güzel göstergelerinden biri olmak üzere, ülkelerin kalkınmışlığında önemli ölçülerden olan KİMYA alanında TÜRKİYE’nin birikimini yansıtan tüm Kimyacıları, Kimya Paydaşlarını ve Kimya severleri 27. Ulusal Kimya Kongresi için ÇANAKKALE’de buluşturmak, tanıştırmak, kaynaştırmak, ortak hedeflere yeni birliktelikler oluşturmak üzere davet ediyoruz.

KİMYA 2015’de daha öncekilerden farklı olarak, Anabilim Dalı esası değil, güncel araştırmaları içerecek 8 eşzamanlı konu esaslı oturumlar;

Analiz, Sentez, İlaç ve Kozmetik, Malzeme, Yüzey ve Kataliz, Çevre ve Enerji, Gıda ve Doğal Ürünler ile Eğitim, İş ve Kültür– oluşturulmuştur.

Kimya ile ilgili katkı sunabilecek her kesimin yer bulabileceği alt konu başlıkları ile oturumların zenginleşmesi ve farklı alanlarda olup benzer konularda çalışanların tanışma zeminini oluşturma tasarlanmıştır.

Kongre sürecinde, Davetli Genel Konuşmacılar yanı sıra aynı anlı oturumlarda Alan Konuşmacıları sunumları, Bilim Kurulunun değerlendirmesiyle belirlenecek sözel ve basılı – asılı sunumlar yer alacaktır. Ayrıca, ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlardan 3 konuda – İlaç, Enerji ve Malzeme – Açık oturumlarla sorunların çözümüne yönelik Üniversite – Sanayi ve Bürokrasi’den uzman görüşleri öne çıkarılacaktır.

Yapılacak sunumlar Bilimsel içerik ve Anlatım dili yönüyle Bilim Kurulu, Davetli Konuşmacılar ve Katılımcılar tarafından değerlendirilecek, en iyileri ödüllendirilecektir.

Tarih ve Doğa zengini ÇANAKKALE’mizde Lisans Öğrencisinden Emekli Kimya gönüllülerimize Ülkemizin Kimya alanında gelişmişliğine katkı sağlamak isteyen herkesi 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde 27. Ulusal Kimya Kongresi için bekliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet AY                     Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
Düzenleme Kurulu Başkanı          Türkiye Kimya Derneği Başkanı

Kongre Web Sitesi : http://kimya2015.org/

27. Ulusal Kimya Kongresi Bu Yıl Çanakkale'de

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi KSÜ’de Başladı

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi KSÜ’de Başladı. Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi’ başladı.

Cahit Zarifoğlu Konferans salonunda düzenlenen Türkiye’nin bir çok üniversitesinden onlarca Akademisyenin katıldığı 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Gölcü hem Türkçe hem İngilizce olarak açılış konuşması yaptı. Geleneksel hale gelen Ulusal Analitik Kimya Kongresinde amaçlarının Analitik Kimya Camiasını bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamak ve yeni işbirliklerine zemin hazırlamak olduğunu dile getiren Prof. Gölcü: “7. Ulusal Analitik Kimya kongresini Kurtuluş savaşında işgale direnişi nedeniyle İstiklal Madalyası verilmiş, şehrimizde yapmaktan ve birbirinden değerli bilim insanlarını şehrimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktayız” dedi. Kongre’ye yaklaşık 310 katılımcının toplam 320 sunumla katkı sağlayacağını, bunların 13 çağrılı (5 yurt dışı, 8 yurtiçi), 39 sözlü, 268 poster sunumu olarak gerçekleştirileceğine değinen Prof.Gölcü katılımcılara KSÜ hakkında bilgi de vererek, Kongre dolayısıyla kendilerinden yardım ve desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe ve KSÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Fatih Karaaslan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ı tanıtıcı slaytın ardından rahatsızlığı nedeni ile kongreye katılamayan Prof.Dr. Şeref Güçer‘in yerine kısa bir konuşma yapan Prof.Dr. Yavuz Ataman’a Prof.Dr. Turgut Gündüz tarafından bir plaket verildi. Daha sonra kürsüye gelen KSÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Ahmet Tutuş ise 7. Analitik Kimya Kongresine KSÜ olarak ev sahipliği yapmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirerek katılımcılara hoş geldiniz derken emeği geçenlere de teşekkür etti. ‘Girişimci ve Yenilikci Üniversiteler’ sıralamasında 2014 yılında KSÜ’nün Türkiye’de ki bütün üniversiteler arasında 23. sıraya, Devlet Üniversiteleri arasında ise 16 sıraya yerleştiğini belirterek bu başarının bu tür organizasyonlarla geldiğini söyledi. Tutuş: “Bu kongrenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Yaptığı konuşmanın ardından günün anısına KSÜ Rektör Vekili Prof.Dr.Ahmet Tutuş’a Adana Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Selahattin Serin tarafından bir plaket verildi.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi’nin ilk oturumuna konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Özkan, ise Hastalıkların tedavi edilmesinde ilacın önemine vurgu yaparak ilaç analizinin önemini hakkında açıklamalarda bulundu. Prof.Dr.Özkan: “İlaç analizi, analitik kimyada ayrı bir öneme sahiptir. Bu konuya özellikle vurgu yapmak istedim. Çünkü günümüzde ilaç analizi çok çalışılan bir konu. Bildiğiniz gibi ilaç, insanlarda hastalıklardan korunma, tanı, tedavi veya bir fonksiyonun düzeltilmesi ya da insan yararına değiştirilmesi için kullanılan genellikle bir veya birden fazla etken maddenin yardımcı maddelerle birlikte formüle edilmesiyle elde edilen dozaj şeklidir. İlaç, hastalıkların tedavi edilmesinde en önemli unsurdur. İlacın ihtiyaç duyulduğunda tüketimden vazgeçilemeyecek ve yerine başka bir ürün konulamayacak bir özelliği vardır. Bu nedenle analizinin de çok özenle yapılması ve ehil kişilerin elinde olması gerekir. Ama akademik kariyerde artık sizler de sanıyorum hissediyorsunuz bunu. Sadece ilaç analiziyle elde edilen verilerin yayına dönüştürülmesinin sıkıntısını yaşıyoruz. Zaten artık analitik kimya bir analizin yayınlanmasından ibaret değil” dedi.

1-5 Eylül tarihleri arasında 5 gün sürecek ve toplam 12 oturumla devam edecek olan Yerli-yabancı çeşitli üniversiteden onlarca öğretim üyesinin katıldığı 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi açılış seremonisi kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verilmesiyle sona erdi.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi KSÜ'de Başladı

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi KSÜ'de Başladı1

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi KSÜ'de Başladı2

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi KSÜ'de Başladı3

 

Kaynak : http://www.ksu.edu.tr/