9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 19-23 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Konya’da Gerçekleştirilecek.

9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 19-23 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Konya’da Gerçekleştirilecek. Tarihi milattan önce 7000’li yıllara dayanan Konya, insanlık tarihi açıdan önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri ile gönülleri fetheden, tarihi ipek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir kimliğine sahip olan istisna bir şehirdir. Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini sinesinde barındıran, bir gönül diyarıdır Konya. Günümüz modern mimarisi, Mevlana Müzesi, Bilim Merkezi, Seksen binde Devr-i Alem Parkı, Kelebekler Vadisi, Çatalhöyük Antik Kenti ve tarihi 7000 yıl öncesine dayanan açık hava müzesi Sille’si ile gezilmesi, görülmesi, yaşanması gereken bir şehirdir Konya…

Kongre’nin içeriği, davetli konuşmalar, sözlü ve poster sunumlar, bilimsel ve sosyal aktivitelerden oluşacaktır.

Kongre konuları:

Analitik Kimya, Spektroskopik Analizler, Elektrokimyasal Analizler, Nanosensörler, Nanomateryaller, Elektrokimyasal Sensörler, Kimyasal Sensörler, Biyosensörler, Biyomateryaller, Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Organik, İnorganik ve Elektrokimyasal Sentezler, Materyal Kimyası, Çevre Kimyası, Gıda Kimyası, Kemometri, Zirai Kimya, Jeokimya, Farmasötik Kimya, Enerji Kimyası, Arkeokimya, Su Kimyası, Petrokimya, Kimya Mühendisliği.

Kongre ile ilgili tüm genel bilgilere http://www.analitikkimya2018.com/ den ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili tüm sorularınızı bilgi@analitikkimya2018.com adresine iletebilirsiniz.

9.Ulusal Analitik Kimya Kongresi için önemli tarihler

Kongre Başlangıç: 19 Eylül 2018 Çarşamba

Kongre Bitiş: 23 Eylül 2018 Pazar

Bildiri Gönderme başlangıç: 15 Aralık 2017

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2018

Bildiri Kabullerinin İlanı: 30 Temmuz 2018

İndirimli Kayıt İçin Son Tarih: 30 Temmuz 2018

Chemlife dergisi 14. Sayıdan Alıntılanmıştır

27. Ulusal Kimya Kongresi İçin Geri Sayım Devam Ediyor

27. Ulusal Kimya Kongresi İçin Geri Sayım Devam Ediyor. İlki 1984 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Kongre’lerinin 27. Ulusal Kimya Kongresi (http://kimya2015.org/), Şehitler Diyarı ÇANAKKALE’mizde Çanakkale Deniz Zaferi ve Savaşlarının 100. Yılında, Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatörlüğünde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

KİMYA 2015’de daha öncekilerden farklı olarak, Anabilim Dalı esası değil, güncel araştırmaları içerecek 8 eşzamanlı konu esaslı oturumlar -Analiz, Sentez, İlaç ve Kozmetik, Malzeme, Yüzey ve Kataliz, Çevre ve Enerji, Gıda ve Doğal Ürünler ile Eğitim, İş ve Kültür- oluşturulmuştur. Kimya ile ilgili katkı sunabilecek her kesimin yer bulabileceği alt konu başlıkları ile oturumların zenginleşmesi ve farklı alanlarda olup benzer konularda çalışanların tanışma zeminini oluşturmatasarlanmıştır.

Kongre sürecinde, Davetli Genel Konuşmacılar yanı sıra aynı anlı oturumlarda Alan Konuşmacıları sunumları, Bilim Kurulunun değerlendirmesiyle belirlenecek sözel ve basılı – asılı sunumlar yer alacaktır. Ayrıca, ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlardan 3 konuda – İlaç, Enerji ve Malzeme – Açık oturumlarla sorunların çözümüne yönelik Üniversite – Sanayi ve Bürokrasi’den uzman görüşleri öne çıkarılacaktır.

Konu Başlıkları Şu Şekildedir

1- ANALİZ
1.1 Spektroskopi
1.2 Kromatoğrafi-Elektroforez
1.3 Kemometri
1.4 Mimetik
1.5 Adli Tıp Analizleri
1.6 Algılayıcılar ve Analiz
1.7 Atık Analizleri
1.8 Gıda Analizleri
1.9 Tarımsal Analizler
1.10 Elektroanaliz
1.11 Tanınmış/Akredite Analiz Laboratuvarları
2- SENTEZ
2.1 Kiral Sentez
2.2 Ligant Sentezi
2.3 Biyoteknolojik Sentez
2.4 Karmaşık Moleküller
2.5 Hesapsal Sentez
2.6 Kimyasal silah-Patlayıcı
2.7 Tarım Kimyasalları
2.8 Yapı Kimyasalları
2.9 Bor Kimyasalları
2.10 Yeşil Kimyasal Sentez
3- İLAÇ VE KOZMETİK
3.1 İlaç Etken Bileşeni
3.2 İlaç Tasarımı-Geliştirme
3.3 Denetimli Salım
3.4 Tamamlayıcı Tıp
3.5 Kozmetikler ve Zararları
3.6 Zehirlilik ve Yan Etkiler
3.7 AR-GE/ÜR-GE ve Sorunlar
3.8 Biyoteknoloji ve İlaç
3.9 Yerli İlaç Üretimi
3.10 Patent ve Jenerik İlaç
4- MALZEME
4.1 Plastik, Kauçuk ve Polimerler
4.2 Kompozitler
4.3 Akıllı malzemeler
4.4 Nanoteknolojik Ürünler
4.5 Seramikler ve Camlar
4.6 Biyomalzemeler
4.7 Tekstil Malzemeleri
4.8 Yapı Malzemeleri
4.9 Ambalaj Malzemeleri
4.10 Aşınma ve Dayanıklılık
4.11 Yenilenebilir Malzemeler
4.12 Termoelektrik Malzemeler
5- YÜZEY VE KATALİZ
5.1 Yüzey ve Gözeneklilik
5.2 Tekfazlı Katalizör Teknolojisi
5.3 Çokfazlı Katalizör Teknolojisi
5.4 Biyokataliz Teknolojisi
5.5 İnce Film Teknolojisi
5.6 Yeni Katalizör Geliştirilmesi
6- ÇEVRE VE ENERJİ
6.1 Yenilenebilir Enerji
6.2 Çekirdek-Nükleer- Enerjisi
6.3 Çevre Dostu Teknolojiler
6.4 Yakıt Pilleri
6.5 Atık ve Biyokütle Enerjisi
6.6 Su ve Atık su Arıtımı
6.7 Kalıcı Organik Kirleticiler
6.8 Çevre Kirliliği ve Sağlık
7- GIDA VE DOĞAL ÜRÜNLER
7.1 Gıda Güvenliği
7.2 Organik/Katkılı Gıdalar
7.3 Doğa ve Sağlık
7.4 Doğal Ürün Pazarı
7.5 Teknoloji ve Doğal Ürün Üretimi
7.6 İkincil Metabolitler
8- EĞİTİM, İŞ VE KÜLTÜR
8.1 Eğitimde Önceliklerimiz
8.2 Eğitim Kültürümüz
8.3 Kimya ve Tarih
8.4 Eğitim Teknolojileri
8.5 Kimya ve Proje Kültürü
8.6 Bilgi ve Erişim
8.7 Kimya ve İş Hukuku
8.8 Kimya Eğitimi ve İş Dünyası
8.9 Ölçme ve Değerlendirme

27. Ulusal Kimya Kongresi İçin Geri Sayım Devam Ediyor