Kauçukların Biyodegradasyonu

Çiğ veya vulkanize edilmiş durumda doğal kauçuğun (NR) mikrobik duyarlılığı bilim insanları tarafından zaman zaman incelenmiş ve gözden geçirilmiştir. Toprak, hem doğal hem de sentetik kauçukları indirgeyebilen, karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilen mikroorganizmaların ( hem bakteri hem de mantarların )zengin bir kaynağıdır. Yapılan deneylerden birkaç mikroorganizma izole edilmiş ve saf kültürlerin kauçuk bozunum potansiyeli test edilmiştir. Sonuçlar, aktinomisetlerin, NR’yi büyük ölçüde bozabildiği ve karbon kaynağı olarak kauçuk hidrokarbonunu kullanabilen hemen hemen tek organizma olduğunu göstermiştir.

Birkaç zorluk, kauçuğun mikrobiyal bozunumunun araştırılmasını engellemektedir. Kauçuğun biyolojik bozunumu yavaş bir süreçtir ve tek karbon kaynağı olarak kauçuk kullanan bakterilerin gelişimi de yavaştır. Bu nedenle, daha ileri analiz için polimerlerden yeterli hücre kütlesi veya bozunma ürünü elde etmek için haftalarca veya aylara uzanan inkübasyon süreleri gereklidir. Bu, açık alan oluşturan grubunun üyeleri içinde özellikle geçerlidir. Örnek olaral, Streptomyces coelicolor 1A, Thermomonospora curvata E5 veya Streptomyces sp. için 10-12 haftalık dönemler gerekmektedir. Açık alan oluşturmayan grubun üyeleri biraz daha hızlı bir büyüme göstermesine rağmen, Gordonia westfalica ve Bacillus sp için en az 4-6 haftalık bir dönemleri gereklidir.

Doğal bir ürün olarak NR, biyolojik mineralizasyon döngülerine tabi tutulmaktadır. Sohngen ve Fol (1914), çapraz bağlı kauçuklar (örn., Vulkanize edilmiş kauçuk, lateks eldivenler) çalışmasından bu yana kauçukların biyolojik bozunması üzerine birçok rapor yayınlanmıştır ve biyolojik olarak parçalanabilir oldukları gösterilmiştir (Tsuchii ve diğerleri, 1985; Heisey ve Papadatos, 1995). Spence ve van Niel (1936), mineral agarda lateks kaplama plakalarını kullanan ilk kişilerdi. Bu da, kauçuk parçalayıcı bakterilerin izolasyonu için opak bir ortam oluşturuyordu. Jendrossek ve ark. (1997) ise berrak bölge yöntemini kullandı ve 50 yeni kauçuk parçalayıcı bakteri izole etti. Katı (doğal veya çapraz bağlı) kauçukla zenginleştirme teknikleri, yüksek kauçuk bozunurluk aktivitesine sahip fakat lateks agarda mutlaka temizleme zonu oluşturmayan çeşitli kauçuk bozucu bakterilerin izolasyonuna yol açtı. Doğrudan saflaştırılmış NR maddesinde koloniler oluşturan iki Aktinomiset, Actinomyces elastica ve Actinomyces fuscus olarak tanımlandı.

Doğal kauçuk parçalayıcı bakteriler

Son yıllarda karbonu ve enerjinin tek kaynağı olarak kauçuk kullanabilen birçok bakteri türü bildirilmiştir. Bu bakteri, kauçuğun bozunması için farklı stratejileri izleyen iki gruba ayrılabilir. Birinci grubun üyeleri, kauçuk parçalayan enzimlerin boşaltılmasını belirten, dağınık lateks parçacıkları içeren katı ortam üzerinde ekilirlerse, yarı saydam halkalar oluştururlar. Bu grubun en kuvvetli Aktinomiset temsilcileri, Actinoplanes, Streptomyces ve Micromonospora dır. İkinci grubun üyeleri halkalar oluşturmazlar ve lateks plakalarında büyümezler, polimerle doğrudan temasa ihtiyaç duyarlar. Sıvı kültüründe kauçuk parçacıklarının yüzeyinde yapışkan olarak büyürler ve en güçlü kauçuğu parçalayan bakteri soylarını temsil eder. Bu grup, myikolik asit içeren Actinobacteria’lardan Gordonia, Mycobacterium ve Nocardia cinsleridir. Şimdiye kadar açıklanan tüm kauçuk parçalanan türler mezofilik türlerdir.

Doğal kauçuk parçalayıcı mantarlar

De Vries, kauçuk hidrokarbonunun mantarlar tarafından parçalanmasının incelenmesinde öncü oldu. On yıl sonra Kalinenko, Aspergillus ve Penicillium mantar genlerinin lastik bozulma maddeleri olarak bildirdi. Kwiatkowska ve ark. NR vulkanize levhaların belirli kompozisyona sahip toprak gömme testlerini gerçekleştirdi ve 91 günden sonra başlangıç ağırlığının% 40’ına ulaşan önemli kilo kaybı tespit etti. Bu yazarlar, kauçuğun yüzeyinden bir mantar türü Fusarium solani izole etti ve bu gen tarafından bozunmasını iddia etti. 1982’de Williams tarafından yapılan bir araştırmada, yazar, toprağa gömüldükten sonra bozulmuş NR örneğinden Penicillium variabile mantar geni izole etti. Nem kabininde NR tütsü tabakasına aşılanan spor süspansiyonları her 14 günde bir hücre protein tayini ile gösterildiği gibi NR yüzeyinde biriken biyokütlenin artmasına ve 56 gün sonra % 13’e kadar kauçuk şeritlerin kilo kaybına yol açtı. Bununla birlikte, biyokütlenin daha fazla artışı ve bu sürenin ötesinde kilo kaybı belirlenemedi. Çözüm viskozite ölçümünü analitik bir araç olarak kullanarak, yazar, 70 gün sonra poliizoprenin moleküler ağırlığında % 15’lik bir düşüş tahmin etti. Tekli substrat olarak toz NR’yi içeren mineral agar plakalarından ve ayrıca bozulmuş lastik maddenin yüzeyinden birkaç kauçuk bozulma mantarı izole edildi. F. solani, Cladosporium cladosporioides ve Paecilomyces lilacinus fungal türleri 20 günlük inkübasyondan sonra kauçuk yüzeyinde yetiştirildi. GPC kullanılarak, molekül ağırlığının% 20’ye kadar nispi bir azalma olduğu ve hatta intrinsik viskozitede % 35’e kadar bir azalma olduğu tespit edildi.

Bu haber CHEMLİFE DERGİSİ 10. Sayısından alntılanmıştır.Araştırmacılar, Kendiliğinden İyileşebilen Kauçuk Geliştirdiler

Araştırmacılar, Kendiliğinden İyileşebilen Kauçuk Geliştirdiler. Harvard Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu (SEAS) araştırmacıları doğal kauçuk kadar sağlam fakat kendi kendine iyileşebilen yeni bir kauçuk türü geliştirdiler. Yapılan araştırma, “Advanced Materials” sitesinde yayınlandı.

Kendini iyileştiren malzemeler aslında bilim dünyasında yeni değil. Daha önce kendini onarabilen farklı materyaller üzerinde başarılı çalışmalar yayınlandığı biliniyor fakat kauçuk gibi sert ve kuru bir materyalde bunu gerçekleştirmek çok zorlu bir mühendislik çalışması olduğu için oldukça önemli.  SEAS araştırmacıları kendi kendine iyileşebilen hidrojelleri geliştirdiler ve araştırmalarının temeli geri dönüşebilen bağları içeren suya dayanıyor.

Kauçuk genellikle kalıcı, kovalent bağlarla bağlı polimerlerden yapılmıştır. Bu bağlar inanılmaz derecede güçlü olsa da, kırıldıklarında hiçbir zaman yeniden bağlanmazlar.

Kauçuğun moleküler olarak birbirine bağlanma şeklini değiştirerek kendini onarabilme kabiliyeti eklemek, SEAS’dan Li-Heng Cai, Çin’in Sichuan Üniversitesi’nden konuk profesör olan Jinrong Wu, yazar David A. Weitz, Mallinckrodt’den Uygulamalı Fizik profesörü Prof. Dr. Cai’nin ortak çalışması sonucu geliştirilmiş.

Kovalent ve geri dönüşümlü bağları, kendi kendine iyileşebilen bir kauçuk oluşturmak için karıştırma konsepti teorik olarak Cai tarafından önerildi ancak kovalent ve geri dönüşümlü bağlar karıştırmaktan hoşlanmadığı için asla deneysel olarak gösterilmedi. Cai, “Bu iki bağ türü yağ ve su gibi karışmaz” dedi.

Böylece araştırmacılar, bu iki bağ türünü birbirine bağlamak için bir moleküler halat geliştirdiler. Rasgele dallı polimerler olarak adlandırılan bu halat, önceden karıştırılamaz iki bağın moleküler ölçekte homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlar. Bunu yaparken, şeffaf, sağlam, kendini iyileştirici bir kauçuk oluşturmayı başardılar.

Temel olarak kauçuk içerisinde bulunan bağları tersine çeviren ve birbirine karışmayan iki farklı bağı, bir başka zincirle birbirine bağlayan araştırmacılar, olağan dışı bir baskı durumunda kırılma yaşayan bağları, bu baskının kalkmasıyla beraber zincirdeki diğer bağ aracılığıyla onarıyorlar. Böylece herhangi bir kopma veya yırtılma kalıcı olarak gerçekleşmemiş oluyor.

Harvard’ın teknoloji geliştirme ofisi, teknoloji için bir patent başvurusu yapmış ve aktif olarak ticarileştirme fırsatları arıyor.

Kendini iyileştirme kabiliyeti çok çeşitli kauçuk ürünleri için caziptir. Wu, “Bu malzemeyi kauçuk lastik oluşturmak için bileşenlerden biri olarak kullanabileceğimizi düşünün” dedi. “Lastiğin patladığı durumunda, bu lastiğin hemen değiştirilmesi gerekmez.

Weitz. “Malzeme bilimi için, bu hibrit kauçuğun neden gerildiğinde delikler sergilediği tamamen anlaşılmamıştır. Mühendislik için, optik şeffaflık, tokluk ve kendi kendini iyileştirme yeteneğiyle olağanüstü kombinasyonundan yararlanan hibrid lastiklerin uygulamaları araştırılmaya devam edecektir. Üstelik homojen bir hibrit elastomer oluşturmak için moleküler tasarımı kovalent ve geri dönüşümlü bağları karıştırarak kullanma konsepti oldukça genel ve uygulanabilir sert, kendini iyileştirici polimerlerin geliştirilmesine imkân vermelidir. ”

Araştırma, Ulusal Bilim Vakfı, Harvard Malzeme Araştırma Bilim ve Mühendislik Merkezi (MRSEC) ve Ulusal Sağlık / Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından desteklendi.

Kaynak : worldofchemicals

Kauçuk Sektörü, 24 Kasım’da Fuar ve Kongre İle Bir Araya Gelecek

Kauçuk Sektörü, 24 Kasım’da Fuar ve Kongre İle Bir Araya Gelecek. Kauçuk Endüstrisi Fuarı 24 – 27 Kasım 2016 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerini dokuzuncu kez bir araya getirecek. Tüyap ve Kauçuk Derneği’nin işbirliği ile düzenlenecek olan fuarda, Kauçuk Derneği’nin moderatörlüğünü üstleneceği 3. Ulusal Kauçuk Kongresi’nde kauçuk sektörü değerlendirilecek.

Kauçuk Sektörü Türkiye’de Gelişmeye Devam Ediyor

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yapıcı endüstriyel atılım ve faaliyetler kauçuk sektörünü olumlu yönde etkiledi. 170’den fazla ülkeye kauçuk mamulleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bölgesindeki ekonomik daralmaları fırsata dönüştürerek kauçuk sektöründeki ilerleyişini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin milli ekonomik hedef ve menfaatlerinin yakalanması için sektörde tek olan Kauçuk Endüstri Fuarı, Türkiye’nin sektörel konumunu yükseltecek yeni pazarlar, anlaşmalar ve iş ortaklıkları fırsatları sunuyor.

Birçok Ülkenin Sektörel Temsilcisi Katılacak

Kauçuk sektöründe pazar konumundaki birçok ülkeden 100’ü aşkın katılımcı, 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı’nda olacak. Yurt içi ve yurt dışında yapılan etkin tanıtım faaliyetleri sayesinde Balkanlar, Uzak Doğu, Kuzey Avrupa bölgelerinden alım heyeti organizasyonları yapılmaktadır. Gerçekleşecek olan bu organizasyonlarla yeni ürünlere, pazarlara ve müşterilere erişim sağlanacak.

2014’de düzenlenen 8. Kauçuk Endüstrisi Fuarı, 25 ülkeden katılımcı ağırlamış; 194 firma ve firma temsilciliği 42 ülkeden gelen 8 binin üzerinde ziyaretçiye ürünlerini sunmuştu. 24 Kasım’da kapılarını açacak olan 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı’na ise 50 ülkeden 10 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi beklenmektedir.

Hindistan Onur Ülke Olarak Fuarda Olacak

Türkiye’nin son dört yılda ortalama 10 milyon dolar ihracatı ve 25 milyon dolar ithalatı olan Hindistan onur ülke olarak fuarda yer alacak. Hindistan’dan gelen katılımcılar ile fuarda yapılacak olan B2B toplantılar sayesinde ticaretimiz artacak.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Tarafından Alım Heyeti Programı Düzenlenecek

T.C. Ekonomi Bakanlığı yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında ihracatımızın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve pazar paylarımızın korunması amacıyla Alım Heyeti programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğünde, 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Alım Heyeti programının Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün’den firma yetkililerinin katılımıyla yapılması planlanmaktadır.

Maden ve Kent Fuarları Eş Zamanlı Olarak Düzenlenecek

Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi, 24 Kasım’da kapılarını üç farklı fuar için açacak. 9. Kauçuk Endüstrisi Fuar organizasyonunun yanı sıra, Maden ve Kent Fuarları da 24 – 27 Kasım’da yapılacak.

Kauçuk Derneği’nin organize ettiği “3. Uluslararası Katılımlı Kauçuk Kongresi”, 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı ile eş zamanlı olarak, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

kaucuk-sektoru-24-kasimda-fuar-ve-kongre-ile-bir-araya-gelecek1

Düzenlenecek olan kongrede, sektör çalışanları, çeşitli kamu, özel sektör ve dernek temsilcileri ile bilim insanları ve araştırmacıların buluşması ve kauçuk malzemelerin bileşenleri, şekillendirilmesi, fiziksel özellikleri, yenilikçi kullanım alanları, iş güvenliği ve mevzuatlar gibi konularda güncel bilimsel ve teknik gelişmelerin tartışılması amaçlanmaktadır. Kongre programındaki oturum ve panellerde farklı alanlardan uzmanların katılımıyla sektördeki gelişmelerin çok yönlü olarak tartışılması hedeflenmektedir.

KONU BAŞLIKLARI

Kauçuk sektöründe yenilikçi endüstriyel uygulamalar
Kauçuk hamuru / karışımları
Katkı, dolgu ve modifiye ediciler
Kauçuk işleme süreçleri ve ekipmanlar
Analiz ve test yöntemleri: Yeni metotlar ve uygulamalar
Kauçukların geri kazanımı
Yeşil uygulamalar ve özel ürünler
Termoplastik elastomerler
Standartlar ve mevzuatlar: İş sağlığı ve güvenliği, Reach süreçleri

Detaylar için : http://kaucukistanbul.com/http://www.kaucuk2016.org/

Kauçuk Sektörü 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı İçin Hazırlanıyor

Kauçuk Sektörü 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı İçin Hazırlanıyor. Kauçuk Endüstrisi Fuarı 24 – 27 Kasım 2016 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerini dokuzuncu kez bir araya getirecek. Tüyap ve Kauçuk Derneği’nin işbirliği ile düzenlenecek olan fuarda, Kauçuk Derneği’nin moderatörlüğünü üstleneceği 3. Ulusal Kauçuk Kongresin de kauçuk sektörü değerlendirilecek.

Kauçuk Sektörü Türkiye’de Gelişmeye Devam Ediyor

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yapıcı endüstriyel atılım ve faaliyetler kauçuk sektörünü olumlu yönde etkiledi. 170’den fazla ülkeye kauçuk mamulleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bölgesindeki ekonomik daralmaları fırsata dönüştürerek kauçuk sektöründeki ilerleyişini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin milli ekonomik hedef ve menfaatlerinin yakalanması için sektörde tek olan Kauçuk Endüstri Fuarı, Türkiye’nin sektörel konumunu yükseltecek yeni pazarlar, anlaşmalar ve iş ortaklıkları fırsatları sunuyor.

Birçok Ülkenin Sektörel Temsilcisi Katılacak

Kauçuk sektöründe pazar konumundaki birçok ülkeden 100’ü aşkın katılımcı, 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı’nda olacak. Yurt içi ve yurt dışında yapılan etkin tanıtım faaliyetleri sayesinde Balkanlar, Uzak Doğu, Kuzey Avrupa bölgelerinden alım heyeti organizasyonları yapılmaktadır. Gerçekleşecek olan bu organizasyonlarla yeni ürünlere, pazarlara ve müşterilere erişim sağlanacak.

Kauçuk Sektörü 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı İçin Hazırlanıyor2014’de düzenlenen 8. Kauçuk Endüstrisi Fuarı, 25 ülkeden katılımcı ağırlamış; 194 firma ve firma temsilciliği 42 ülkeden gelen 8 binin üzerinde ziyaretçiye ürünlerini sunmuştu. 24 Kasım’da kapılarını açacak olan 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı’na ise 50 ülkeden 10 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi beklenmektedir.

Maden ve Kent Fuarları Eş Zamanlı Olarak Düzenlenecek

Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi, 24 Kasım’da kapılarını üç farklı fuar için açacak. 9. Kauçuk Endüstrisi Fuar organizasyonunun yanı sıra, Maden ve Kent Fuarları da 24 – 27 Kasım’da yapılacak.
Kauçuk Fuarı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen www.kaucukistanbul.com adresini ziyaret ediniz.

Kauçuk Sektörü 9. Kauçuk Endüstrisi Fuarı İçin Hazırlanıyor1

Kauçuk Geri Dönüşüm Sempozyumu Yaklaşıyor

Kauçuk Geri Dönüşüm Sempozyumu Yaklaşıyor. Kanada Lastik ve Kauçuk Derneği tarafından düzenlenen 2016 Lastik Geri Dönüşüm Sempozyumu 05-07 Ekim tarihlerinde Kanada’da Niagara Şelalesi Bölgesi Ontario’da gerçekleşecek.

“Küresel Ekonomiye Doğru İlerleyiş” başlığında toplanacak sempozyum kauçuk geri dönüşümü etkileyen küresel yasal ve düzenleyici konularda zorluklar ve eğilimleri tartışmaya açacak. Sempozyumda, küresel Lastik Sanayi Projesi (TIP), alternatif lastik kaynağı olarak “guayule” bitkisinin önemi ve sentetik kauçukta iddia edilen kanserojen etkiler üzerinde tartışmalar yapılacak.

Sempozyumda lastik geri dönüşüm endüstrisinin genel görünümüne ilişkin zorluklar, fırsatlar ve lastik işleme teknolojilerine ilişkin panel ile sona erecek.

Detaylı Bilgi İçin : https://www.rubberassociation.ca/events/symposium.html

Kauçuk Geri Dönüşüm Sempozyumu Yaklaşıyor

Türk Plastik Sektörü Tüm Engellemelere Rağmen Yoluna Hızla Devam Ediyor

Türk Plastik Sektörü Tüm Engellemelere Rağmen Yoluna Hızla Devam Ediyor. İğneden ipliğe kadar hayatı kolaylaştıran ürünler üreten ve ihraç eden Türk plastik sektörü yılın ilk yarısında da büyüme trendini devam ettirdi. Sektör ilk yarıda yüzde 8 büyürken miktarda 4,6 milyon ton, değerde 17,8 milyar dolarlık üretime imza attı. PAGEV tarafından hazırlanan rapora göre, plastik sektörü Ocak-Haziran döneminde miktar bazında 784 milyon ton, değer bazında ise 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Başarılı üretim ve büyüme performansı ile dünya liginde liderliğe oynayan sektörün önünü kesmeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri, askı ve kota sisteminde zorluklar çıkarıyor. Türk plastik sektörü, ulaştığı üretim rakamları ile dünyada 6’ıncı sırada, Avrupa’da ise Almanya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde sektörün ulaştığı noktayı ortaya koyan kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırladı. Bu rapora göre; çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 11 bin firmanın faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan plastik sektörü, ilk yarıyı değer bazında yüzde 8 büyüme ile kapattı.

İlk yarıda büyümenin dinamosu iç pazar oldu…

Plastik sektörünün 2016 yılının ilk yarısında mamul üretimi bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyesini korudu ve miktar bazında 4,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Değer bazında ise yüzde 8 artış ile 17,8 milyar dolarlık üretime imza atıldı. 2016 yılsonunda plastik üretiminin 9,2 milyon ton ve 25,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Plastik ambalaj üretimi, inşaatı geçti…

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 4,6 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1,85 milyon ton ile plastik ambalaj malzemeler ilk sırada yer aldı. Plastik ambalaj malzemeleri üretimini ise 945 bin tonla plastik inşaat malzemeleri izledi.

Plastik sektörü söz konusu üretimle kapasitesini yüzde 71 oranında kullandı. Sektörün ilk altı ayda iç pazardaki tüketimi 4,1 milyon ton ve 17,2 milyar dolara yükseldi. İç tüketimdeki artışın en önemli nedeni hane halkı harcamalarındaki iyileşme olurken; büyümede en büyük pay plastik ambalaj malzemelerinden geldi. Kamudaki başta altyapı ve inşaat projeleri olmak üzere plastik boru, kapı, pencere gibi harcamalardaki yükseliş de Türk plastik sektörünün iç piyasada büyümesine ciddi katkılar sağladı.

Üretim artışı ile birlikte plastik sektörü temsilcileri yılın ilk yarısında 443 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı gerçekleştirdi. Yatırımların aynı trendle devam etmesi halinde 2016 sonunda 886 milyon dolara yükseleceği ve geçen yıla kıyasla yüzde 6 artacağı tahmin ediliyor.

Plastik sektörü ihracatının gözdesi yüzde 11 artışla plastik mutfak ürünleri…

Türk plastik sektörünün mamul ihracatı 2016 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı seviyelerini korudu ve miktar bazında 784 bin ton, değer bazında ise 2,1 milyar dolar oldu. Ocak-Haziran döneminde plastik sektörünün en çok plastik mamul ihracatı yaptığı ülkeler; Irak, Almanya, İngiltere, Fransa ve İsrail olarak sıralandı. Geçen yılın aynı döneminde plastik mamul ihracatında ilk 10’da yer alan Rusya’nın, 2016 ilk yarıda 25’inci sıraya gerilediği görüldü. Türkiye ile Rusya arasındaki buzların erimesi ve ticaretin yeniden ivme kazanmasıyla birlikte plastik mamul ihracatının da eski seviyelere dönmesi bekleniyor.

Söz konusu dönemde plastik ev ve mutfak eşyaları ihracatı yüzde 11’lik oran ile en çok artış yakalayan ürünler oldu. Plastik sektörü ihracatının en önemli kalemlerinden biri olan plastik inşaat malzemeleri ise başta Ortadoğu olmak üzere ihracat pazarlarında yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ilk altı ayda yüzde 8 düşüş yaşadı.

Yerli hammadde üretimi talebin sadece yüzde 13’ünü karşılayabiliyor…

İç talebin yalnızca yüzde 13’ünü karşılayan yerli plastik hammadde üretimi Ocak-Haziran döneminde 507 bin ton oldu. Yılın ilk yarısında 3 milyon 414 bin ton ve 4 milyar 530 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapıldı. Miktar bazında hammadde ithalatının yüzde 57’sini Polietilen ve Polipropilen üstlendi.

Plastik Sektörü Dış Ticaret FazlasıVermeye Devam Ediyor …

Türk plastik sektörünün ilk yarı sonuçlarını değerlendiren PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Plastik sektörümüz ilk altı ayda güzel bir büyüme sergiledi. Büyümemizi değer bazında 8 seviyesine kadar çıkardık. Özellikle iç piyasadaki hane ve kamu harcamaları bu büyümenin itici gücü oldu. Sektörümüzün bu performansı yılın ikinci yarısında da devam ettireceğine ve 2016’yı 9,2 milyon ton üretim ile kapatacağımıza inanıyoruz. İhracatımız ise yılın ilk yarısında miktar bazında geçen seneki seviyelerinde görünüyor ancak Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle ihracatında ivme kazanmasını bekliyoruz. Plastik sektörü temsilcileri olarak ülkemize sağladığımız katkıyı her geçen gün artırmaktan, daha fazla katma değer ve istihdam yaratmaktan dolayı gururluyuz. Sektörümüz plastik mamul ihracatı ile dış ticaret fazlası veriyor. Ancak petrokimya sektöründe ithalatımız, ihracatımızın çok çok üzerindedir. Bazen Plastiğin hammaddesini üreten Petrokimya sektörü ile Plastik Sektörü karıştırılmaktadır. Dış ticaret açığı veren petrokimya sektörüdür. Plastik mamul üretiminde Türkiye yüksek oranda dış ticaret fazlası vermektedir. Girişimci ruha sahip plastik sektör temsilcileri olarak ülkemize daha fazla istihdam, katma değer ve yatırım getiriyoruz” dedi.

İğneden ipliğe hayati kolaylaştıran ürünler üreterek dünyada altıncı, AB’de ikinci olan Türk plastik sektörünün liderliğe oynadığına ancak başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’nin bunu engellemeye çalıştığını vurgulayan Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: “AB, sanayicilerinin rekabetçiliğini korumak üzere “Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı” sistemi uyguluyor. Buna göre Türkiye ve AB’de üretimi bulunmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki ürünler için askıya, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan ancak yetersiz olan hammadde ve ara mamul niteliğindeki ürünler için ise tarife kontenjanına (kota) tabi tutuluyor. Biz hammaddemizin yüzde 13’ünü PETKİM’den, yüzde 30’unu ise AB’den karşılıyoruz. Bu iki kaynaktan karşılayamadığımız hammaddeleri üçüncü ülkelerden vergisiz ithal etmek istiyoruz. Ekonomi Bakanlığı yerli sektöre bu desteği vermeyi kabul ediyor ancak AB’li üreticilerden izin alınması gerekiyor. Ekonomi Bakanlığımızla birlikte vergiyi sıfıra indiren Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı için AB’ye başvuruda bulunduk. Ancak Türkiye’ye hiçbir ihracatı olmayan iki üreticinin itirazı nedeniyle bu kota verilmiyor. Yani izin alakasız iki firma kanalıyla engelleniyor. Üstelik gerekçesi yok. Yanlış gümrük birliği uygulamaları nedeniyle sektörümüz büyük bir haksızlıkla karşı karşıya. Ekonomi Bakanlığımızın AB’den bağımsız otonom kota için Bakanlar kuruluna tavsiye kararı almasını istiyoruz. Daha önce gıdada yapılan uygulamanın plastik sanayi için de yapılması gerekiyor. Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan sanayicilerimiz sıkıntıda. Başta TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisimiz olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimizle bir an önce karar alınması ve sektörümüzün rekabetçiliğinin arttırması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türk Plastik Sektörü Katma Değerli Ürünlere Odaklanmalı

Kaynak : PAGEV

TOBB, Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi Kuruldu

TOBB, Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi Kuruldu. Türkiye’de mesleki üst kuruluşların temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB), yeni bir Meclis açıldı. Çalışmaları tamamlanan Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclis’i ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi Başkanlığı’nı PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu kazandı. Başkan Yardımcılığına ise Enver Bakioğlu seçildi. Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Eroğlu, TOBB çatısı altında kurulan Meclis ile birlikte 30 milyar liralık ciroya sahip 40 firmanın, Plastik, Kauçuk ve Kompotiz sektörünün birleştirici gücü olarak çalışmalarına daha güçlü şekilde devam edeceklerini söyledi. TOBB Meclis’indeki yeni oluşumla yasal ve kapsayıcı bir platforma erişildiğine dikkat çeken Eroğlu, “Kurulan meclisimizin içinde firmalarımız, ilgili sektörün sivil toplum kuruluşları, sektörü düzenleme ve regüle etme yetkisi olan kamu kurumları yer alıyor. Hedefimiz kurulan oluşumla sektörel sorunları tespit etmek, çözüm için hükümet ve özel sektör diyaloğunu en iyi şekilde geliştirmek, nihayetinde Türkiye ekonomisi için daha fazla katma değer üretmektir” dedi.

[formidable title=”1″ description=”1″ minimize=”1″]

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ SESİ OLACAĞIZ

TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör Meclisi’nin, sektörde gücünü yasadan alan en üst yapı olduğunu belirten Eroğlu, “Sektörümüzün sorunlarını çözmek adına faaliyetlerimize hızla başlayacağız, tüm sivil toplum örgütlerini koordine edeceğiz ve çözüm odaklı çalışacağız. Omuz omuza vererek gelişimin hızını arttıracağız” dedi.

SEKTÖR RESMİ ÇATISIYLA DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Türkiye’deki tüm sanayi ve ticaret odaları ile borsaların bağlı olduğu iş dünyasının en üst örgütlenmesi olan TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsadı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı temsilcileriyle birlikte, 40 seçkin üye arasında PAGEV,FASD, Kompozit Derneği, SEPA, EVSİD, EPS Derneği, Kauçuk Derneği, İKMİB, PLASFED, PAGDER gibi sivil toplum örgütlerinin yanısıra Naksan Plastik, Korozo Ambalaj, Superfilm Ambalaj, Olinas Plastik, Koksan Plastik, Polibak Ambalaj, Adopen Plastik, Elif Plastik, Cam Elyaf, Abdioğulları Plastik, Sümer Plastik, Akplas Plastik, Işık Plastik, Sem Plastik, Sasa Polyester, Ravago Petrokimya, Plasmar Plastik, Pakpen Plastik, GF Hakan Plastik, B-Plas Plastik, Sepaş Plastik, Fırat Plastik, Dizayn Plastik, Vatan Plastik, Titiz Plastik, Esen Plastik, Mete Plastik ve Petkim Petrokimya gibi Türkiye’nin en önemli firmaları yer aldı.

TOBB, Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi Kuruldu

Kaynak : PAGEV