2. İlaç ve Eczacılık Kongresi 27 Kasımda Başlıyor

2. İlaç ve Eczacılık Kongresi 27 Kasımda Başlıyor. İlkini 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz, ilaç ve eczacılıkla ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi başaran Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’ni bu yıl yine İstanbul, Haliç Kongre Merkezi’nde 27-29 Kasım 2015 tarihlerinde “İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı” sloganı ile gerçekleştirilecek. Kongre Başkanı Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU tarafından yapılan davet mesajı şu şekildedir;

Bilgi ve teknoloji çağında yeniliklere uyum sağlamayan ve sürekli olarak bilgisini ilerletmeyen toplumlar ve meslekler, hattâ bireyler geri kalmaya mahkum olacaklardır. Bu nedenle biz eczacılar, ilaç ve eczacılık sektörünün tüm paydaşları ile bir araya gelerek, bilgi ve yenilikleri paylaşarak ve eksiklerimizi ya da artılarımızı konuşup tartışarak öğrenmek ve üretmek zorundayız.

Geçen yıl olduğu gibi yine bu Kongre kapsamında düzenlenecek bir “Öğrenci Çalıştayı” ile geleceğin eczacılarının fikirleriyle ve geniş ufuklarıyla mükemmel bir etkinlik gerçekleşeceğini umuyoruz.

Ülkemizden ve dünyanın farklı kesimlerinden ilaç, tıbbi cihaz ve eczacılığın tüm alanlarındaki meslektaşlarımızı, paydaşlarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirecek, çok yönlü ve yelpazesi çok geniş bir platformda buluşmak umuduyla sizleri İstanbul, Haliç Kongre Merkezi’ndeki “2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz.

Bilimsel Program Konu Başlıklarından Bazıları;

• 2023 İlaç ve Sağlık Hedeflerinde Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?
• OTC
• ÇEP ve Lisansör Sınavı
• Tıbbi Bitkilerden İlaca Giden Yol
• Fitoterapi ve Homeopati
• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
• Eczacılıkta Uzmanlık
– Eczacılıkta Uzmanlık Alanı Yönetmeliği
– Klinik Eczacılık
• SUT
• Türkiye’de İlaç Hammadde Sentezindeki Sorunlar
• Sağlık Turizmi
– Sağlık Turizminde Eczacının Rolü
• Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç
• Kanıta Dayalı Eczacılık Uygulamaları
• Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
– Farmakoekonomi
• Avrasya HTA
• Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
• İlaç Sanayii Oturumu
– GMP ve Ruhsatlandırma
– Patent
• Tıbbi Cihazlar
– Ruhsatlandırma
– Vijilans
– Tıbbi Cihaz Üreticilerinin Kümelenmeleri
– SGK ile İlgili Ödeme Sorunları
• İlaçta AR-GE
• Kanser ve Onkolojik İlaçlar
• Farmakovijilans ve Kozmetovijilans
• Biyolojik ve Biyo- ve Nanoteknolojik İlaçlar
• Perinatal ve Geriatrik Bakım
– Doz Uygulamaları
• Atık Yönetimi
– Hastanelerde
– Eczanelerde
– Üniversitelerde
– Evsel
• Aile Hekimliği ve Aile Eczacılığı
• Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı
• Hastanelerde Tedarik Zinciri
• İlaç Keşfi, Tasarımı ve Klinik Araştırmaları

Detaylı Bilgi : http://ivekkongre.com/default.asp

2. İlaç ve Eczacılık Kongresi 27 Kasımda Başlıyor

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak 02 Kasım 2013 günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 3. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.
Etkinlik kapsamında, kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Akademisyenler
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
Proje fikri olan girişimciler
Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
Girişimciler
Öğrenciler
Etkinlik hakkındaki proje kapsamlarını,katılım koşullarını,yarışma kategorilerini ve ödüller hakkındaki daha fazla bilgiyi etkinliğin sitesi olan http://www.kimyaargeprojepazari.org

Adresinden öğrenebilirsiniz.

kimya_arge