Sakarya Üniversitesi’nden Lisans Son Sınıflar İçin Pedagojik Formasyon Açıklaması

Sakarya Üniversitesi’nden Lisans Son Sınıflar İçin Pedagojik Formasyon Açıklaması . Pedagojik Formasyon (PF) ilgili olarak gelen yoğun sorular ve belirsizlik üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu kılınmıştır:

Bilindiği üzere YÖK bir taraftan mezunlar için merkezi sistemle (ÖSYM) PF’ye öğrenci yerleştirirken üniversitelerden de mezun olabilecek olan son sınıflardan ön kayıt almasını istemişti (Ara sınıflardan da alınmasını istemişti ama YÖK’ün daha sonra aldığı kararla sadece son sınıfları bu kapsama almıştır.). Bu kapsamda Üniversitemizin ağırlığı İlahiyat ve Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2300 civarında son sınıf öğrencisi Mayıs 2014 ortalarında ön kayıtta bulunmuşlardı (Ara sınıflarla berber ön kayıtta bulunan öğrenci sayısı 8000 civarında idi). Fakat bu öğrencilerimizin 1800’ünün 2.00 ve üzeri bir akademik ortalamaya sahip olduklarının ve mezun olabilecek konumda olacaklarını belirtmekte fayda vardır.

Mezun öğrenciler için ÖSYM tarafından üniversitemize verilen 700 kişilik kontenjan geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve yerleşen 560 kişinin kesin kayıtları 23-27 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacaktır. YÖK’ün 19 Haziran 2014’te yaptığı açıklama ile PF uygulamasında daha önce izlenen yolun değiştiği ve yeni kararlar alınacağı gözlenmiştir. Örneğin AÖF mezunlarının da bulunduğu, mezun olabilecek son sınıf öğrencilerine ikametlerinin bulunduğu illerde PF’ye başvurma hakkı tanırken bir üniversitenin kendi mezun olabilecek son sınıf öğrencisine ayırdığı kontenjanın %25’ini diğer üniversite öğrencilerine ayırmasını istemiştir.

Gerek Rektörlüğümüze gerekse de Fakültemize; telefon, mail ve sosyal medya aracılığıyla ulaşan öğrenciler PF’nin ne zaman açıklanacağı, kontenjanın ne kadar olacağı, eğitimlerin ne zaman olacağı gibi sorular sorarak, bir kısmı da gerçeğe dayanmayan başka üniversitelere ait uygulama örneği göstermektedirler.

Öğrencilerimizden gelen haklı talep karşısında Üniversitemiz Yönetim Kurulu (ÜYK)’nın YÖK’e gönderdiği kararla ön kayıtta bulunan bütün son sınıf öğrencilerimize PF’nin verilmesi talep edilmiş, fakat diğer üniversitelerden de benzer talepleri dikkate alan YÖK; az mezun veren üniversitelere bütün mezunlarına PF verilmesi, çok mezun veren üniversitelere de kontenjan koyacağı izlenimi vermiştir. Dolayısıyla Üniversitemizin talebine henüz resmi bir cevap verilmemiştir. Bu sebeple sadece Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına PF veren ve/veya mezun sayıları az olan üniversiteler ile Üniversitemizin kıyaslanarak “o üniversiteler bütün mezunlarına PF verirken bizim üniversite neden vermiyor?” sorusunun cevabı tarafımız dışındadır.

PF eğitim verme görevini Eğitim Fakültelerine veren YÖK; 100 civarında öğretim elemanı bulunan Eğitim Fakültemizin 5000 civarında lisans öğrencisi olduğunu, 1000 civarında lisansüstü öğrencisi olduğunu bildiğinden ve bu öğretim elemanlarının aynı zamanda (ve öncelikli olarak) buradaki hizmetleri de yerine getirmesi gerektiğinden PF’ye kontenjan getirmeyi düşünmektedir. Bu düşünce, öğrenci sayısı fazla bütün üniversiteler için geçerlidir. Çünkü yukarıda da değinildiği gibi koyduğu kontenjanın en az %25’ini de diğer üniversitelere ayrılmasını talep etmektedir.

Bunlara rağmen YÖK’ten kesin ve resmi bir açıklama gelmeksizin, bazı üniversitelerin son sınıf öğrencilerine kontenjan belirleyerek kayıtlara başlaması ve öğrencilerimizin bunları örnek göstermelerine “suimisal, misal değildir” sözünü hatırlatmamız gerekir.

Kısacası, ön kayıt başvuru listeleri elimizde mevcut olup, her türlü senaryoya hazırlıklı bir şekilde YÖK’ten gelecek resmi ve kesin açıklamanın ardından listeler yayınlanacak ve ivedilikle kayıtlar alınacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi derslerimizin ilk dönemi uzaktan eğitimle yapılacağından “geç kalındı, yetişemeyecek…” gibi endişelere gerek kalınmayacağını belirtmek isteriz.

Anlayışlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür eder, her türlü gelişmenin burada paylaşılacağını belirtmek isteriz…

http://www.ef.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/24178/pedagojik-formasyon-egitimi-yaz-donemi-hakkinda-sakarya-universitesi-son-sinif-ogrencileri

üniversite

Fen -Edebiyatlılar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Yaz Okulu İle Birlikte Başlıyor

Fen -Edebiyatlılar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Yaz Okulu İle Birlikte Başlıyor. ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi Yerleştirme Dışında 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu İtibariyle Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve
Mezunlar İçin Başlatılacak .
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Açıklama….

1. Önkayıt başvuruları: Mayıs 2014’te üniversitelerimize gönderilen duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan lisans programlarına devam eden öğrencilerden pedagojik formasyon programına da devam etmek isteyenlerle ilgili olarak eğitim fakülteleri tarafından önkayıt yapılması, bunu takiben üniversitelerimizce talep edilen kontenjanlarla birlikte başvuran toplam öğrenci sayılarının Kurulumuza gönderilmesi istenmişti. Bu kayıtlar sırasında, pedagojik formasyon programı açılan bazı eğitim fakültelerine, kendi üniversitelerinin öğrencileri dışında da önkayıt talepleri geldiği ve bazı fakültelerin de bu öğrencilerin önkayıtlarını yaptığı anlaşılmıştır. Bu önkayıtlar, kesin kayıtlar için bir önkoşul olmayıp sadece söz konusu programlara başvuruda bulunabilecek yaklaşık öğrenci sayısını tesbit etmek içindir.

2. Önkayıtların sonuçları: Halen üniversitelerimizde yukarıda sözü edilen karar ekindeki ilgili alanlarda 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi itibariyle lisans öğrencisi veya mezuniyet aşamasında olup önkayıt için başvuruda bulunan adaylara ilişkin sayısal bilgiler ve üniversitelerce talep edilen kontenjanlar, Kurulumuzda değerlendirilmiştir. Kurulumuza gelen sayısal bilgiler, beklenenin çok üzerinde bir öğrenci başvurusunun olduğunu göstermektedir. Oysa pedagojik formasyon programı açılan eğitim fakültelerimizin öğretim elemanı sayısı, sınıf içi uygulama gerektiren derslerin olması, illerde öğretmenlik uygulaması yapılacak okulların kapasitesi, bu kadar öğrenciyle aynı anda, yüzyüze ve uygulamalı dersleri yürütmek için yeterli gözükmemektedir.

3. AÖF’lü öğrenciler ve mezunlar: Örgün öğretim programlarına devam eden öğrencilerin yanında açık ve uzaktan öğretim programlarına devam eden öğrencilerden de çok sayıda başvuru yapılmış olup sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam eden öğrencilerden bu üniversiteye 50.000’nin üzerinde başvuru olmuştur. Daha önce üniversitelerimize gönderilen duyuruda, açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin ilgili lisans programlarına devam eden öğrencilerin, önkayıt için kendi üniversitelerine başvurması gerektiği ifade edilmiş ise de bu fakültelerin ve ilgili programların bulunduğu üniversitelerin açılacak programı tek başına yürütebilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durumda açık ve uzaktan öğretim programlarına devam eden öğrenciler, yaşadıkları illerde program açılan diğer üniversitelere de başvuru yapabilecektir.

4. Halen mezuniyet aşamasındakiler: 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde son sınıfta olup da mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, AÖF’lü öğrenciler gibi istedikleri takdirde ailelerinin ve sürekli ikametgahlarının bulunduğu illerde program açılan üniversitelere de başvurabilecek ve kontenjanlar dahilinde yerleştirilecektir.

5. Üniversite dışından öğrenci ve mezunlar: Program açılmasına izin verilen üniversiteler, kendi öğrencileri ve diğer üniversitelerin (açık ve uzaktan öğretime devam edenler dahil) öğrenci ve mezunlarından başvuracaklar için ayrı ayrı kontenjan belirleyecektir. Bir başka ifade ile bu üniversiteler, üniversiteler arası yapılan anlaşmalara dayalı olarak eğitim fakültesi olmayan üniversiteler için kendilerine verilen kontenjanların dışında, toplam kontenjanın bir kısmını, kendi üniversiteleri dışından başvuran diğer öğrencilere ve mezunlara tahsis edecektir.
Program açılmayan üniversiteler ise öğrencilerini, program açılan ve/veya işbirliği yaptıkları diğer
üniversitelere yönlendireceklerdir. Üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalarla gerektiğinde programda yer alan derslerin bir kısmı, programı yürüten üniversitenin öğretim üyeleri tarafından diğer üniversitede verilebilecektir.

6. Kontenjan ayrılacak alanlar: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye göre, öncelikle kendi bünyelerindeki ve varsa işbirliği yapacakları üniversiteden ve diğer üniversitelerden (Uzaktan öğretim ve AÖF öğrencileri dahil) başvurabilecek adayları göz önüne alarak program açılacak
lisans programlarının potansiyel öğrenci sayılarını da dikkate alarak, toplam kontenjanın program açılacak alanlara göre dağılımını yapacaklardır. Kesin kayıtlar sırasında bir alanda boş kalan ya da
dolmayan kontenjanlar, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılabilecektir. Alanlara göre kontenjan dağılımında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan yerleştirmelerin sonuçları da dikkate alınmalıdır. Zira bazı alanlarda hiç başvuru olmazken bazı alanlarda da bir yığılma olabilmektedir.

7. Başvuruların alınması ve öncelik: Program açılacak üniversitelerimizin kapasitelerine bağlı olarak farklı sınıflardaki (1, 2, 3, 4) lisans öğrencilerinden programlara devam etmek için önkayıt yaptıranlar için bir öncelik sıralaması yapılması ve kontenjan belirlenmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Yukarıda açıklanan gerekçelelerle ilk planda ara sınıflar için program açılmayacaktır. Önümüzdeki dönemde başlatılacak ilk programlarda kontenjanlar, 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi itibariyle son sınıfta, mezuniyet aşamasında ya da mezun durumunda bulunan öğrencilerle sınırlı tutulacaktır. Başvurularda herhangi bir önkoşul ve taban puan aranmayacaktır.

8. Adayları sıralama kriterleri: Alanlara göre ayrılan kontenjandan fazla başvuru olması halinde belirlenecek kriterlere göre adayları sıralamak gerekli olabilir. Adayların en az iki değişkene göre sıralanması uygundur. Sıralamalarda ALES sonuçları kullanılmayacaktır. Üniversite senatoları, ağırlıkları senato tarafından belirlenmek üzere aşağıdaki kriterlere göre sıralama yapılmasına karar verebilir.
 Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisan mezuniyeti akademik ortalamalarına
bakılması,
 Öğrencilerin üniversite giriş puanlarına bakılması,
 Öğrencilerin alt dönemlerden dersi olup olmadığına bakılması.

9. Üniversite içi ve dışı kontenjan oranları: Her üniversitede, kendisine tahsis edilen toplam öğrenci kontenjanın, belirlenecek belirli bir oran dahilinde, üniversite dışından başvurucak adaylara tahsis edilmesi gerekir. Dışarıdan gelecek adaylara ayrılacak oran, toplam kontenjanın %25’inden daha az olmamalıdır. Protokol yapılan üniversitelerin kontenjanları buna dahil değildir. Üniversitenin kendi öğrencileri ve dışardan gelecek öğrencilerle ilgili olarak yapılan kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanlar, ilgili kurul kararıyla başka alanlara aktarılabilir.

10. Öğrenci kayıtları ve programın başlatılması: Program açılacak üniversitelerimiz, talep ettikleri ve Kurulca onaylanan toplam kontenjanları göz önünde bulundurarak, program açacakları alanlara göre, ilan edecekleri tarihler arasında önceden yapılan ön kayıtları dikkate almadan yeniden başvuru alacaklardır. Gerek duyulduğunda başvuranlar arasından senatoca belirlenecek kriterlere göre yapılacak sıralama sonrasında kesin kayıt yapacaklardır. Kesin kayıtlarda henüz mezun olmayan öğrencilerden mezuniyet belgesi yerine öğrenci belgesi ve not transkiripti istenecektir.

Konuyla ilgili usul ve esaslar dahilinde kurumun imkanları da göz önüne alınarak belirlenecek akademik takvime bağlı olarak bu programlar, Haziran 2014’te ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilen öğrencilerle birlikte eşzamanlı olarak 2013-2014 öğretim yılı yaz, döneminden itibaren başlatılmak suretiyle en fazla iki dönem halinde planlanacaktır.

FORMASYON

“Fen edebiyat öğrencileri formasyon hakkı kazandı, detaylar yakında açıklanacak”

“Fen edebiyat öğrencileri formasyon hakkı kazandı, detaylar yakında açıklanacak” Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyatı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, fen edebiyat fakültesi öğrencilerine formasyon hakkı verildiğini, yakında detayların açıklanacağını söyledi.

UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Topluluğu 5. Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başladı. 3 gün sürecek kongrede, ornitoloji, biyotransformasyon, gen mühendisliği ve biyoteknoloji, ekoloji, kanser araştırmaları, adli bilimler, moleküler biyoloji, genetik, entomoloji, hidrobiyoloji ve fizyoloji gibi konular ele alınacak.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Uludağ Üniversitesi Biyoloji Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Sibel Taş, düzenledikleri kongrede biyoloji ile ilgi son gelişmeleri ele almayı hedeflediklerini belirtti.

FORMASYON HAKKI KAZANILDI

Fen Edebiyatı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, Türkiye’deki temel bilimlere bakış açısı nedeniyle dertli olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Cangül, “Türkiye’de geçmiş yıllarda başta fizik olmak üzere biyoloji ve kimya gibi temel bilimlere yeterli önem verilmemeye başlandı. Bunun soncunu en çok hisseden ise fen edebiyat fakültesi öğrencileri olarak sizler hissediyorsunuz. Direkt olarak belli alanlarda istihdam edilebilirliğiniz kısıtlandıkça ve sayınız arttıkça rekabet artıyor ve bu rekabet ortamında da sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu nedenle de son yıllarda fen edebiyat fakülteleri formasyon hedefini kendi amaçlarına koydu.” şeklinde konuştu. Dekanı Cangül, formasyon alma hakkının verilen mücadele sonrasında kazanıldığını ve yakında detaylarının da açıklığa kavuşacağını sözlerine ekledi.

UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gürcan Güleryüz ise kongrenin önemine dikkat çekti, bu tür organizasyonların öğrencilerin kendilerini yetiştirmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

İNSAN GENOMU PROJESİ KAPSAMINDA TÜM DNA’NIN DİZİSİ ÇÖZÜLÜYOR

Ardından Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tolun, ‘insan genetiği araştırmalarında yeni teknikler’ konulu sunum yaptı. Aslı Tolun, son 30 yıldır insan genetiği üzerine çalıştıklarını belirterek, “Daha çok hastalık genleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Son tekniklerle özellikle insan genetiğinde son gelişmeleri ele almak istiyoruz. İnsan genomu 3,2 milyar nükleotit ve 24 de kromozomdan oluşuyor. Bunlar çift kopya olduğu için 6 milyar oluyor ama biz onu bilgi açısından 3 milyar gibi sayıyoruz. İnsan genomu projesi kapsamında tüm DNA’nın dizisi çözülüyor. Hala bitmedi bu, insan genonu projesinden sonra da tüm genlerin işlevlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.”

Prof. Dr. Aslı Tolun, daha çok insan genlerinin ne işe yaradığına yönelik çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

uludag-universitesi-fen-edebiyat-fak

 

Kaynak : Memurlar

Uludağ Üniversitesi, Pedagojik Formasyon için Kimya Kontenjanını açtı

Uludağ Üniversitesi, Pedagojik Formasyon için Kimya Kontenjanını açtı. Dekanlık tarafından yayınlanan ilan da ;
Sevgili Mezunlarımız,

Pedagojik Formasyon başvuruları ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Bildiğiniz gibi Aralık 2013 ayında siz mezunlarımızdan Tercih Kılavuzunda belirtilen 20.000 kontenjana başvuru yapmanız istenmişti. Bu başvurular sırasında iki konuda itirazlar yoğunlaşmıştı:

1) Her üniversitede tüm bölümler yerine bazı bölümlere kontenjan verilmiş olması ve çok sayıda mezunu olan bazı bölümlere hiç kontenjan verilmemiş olmasına yönelik itirazlar;
2) Diploma notlarının, bazı üniversitelerde 100lük bazılarında da 4lük sistemde belirlenmekte olması nedeniyle not dönüşümlerinizle ilgili itirazlar.

Bu iki başlık altındaki gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz:

KONTENJANLAR

İlk yayınlanan kılavuzdaki kontenjanlar şu şekildeydi:

PROGRAM ADI     KONTENJAN
Biyoloji                     40
Felsefe                     60
Fizik                        40
Türk Dili ve Edb.        40
TOPLAM                180

Burada fakültemizin 4 bölümüne (Felsefe grubu içinde Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinin de olduğu düşünülürse 6 bölümümüze) toplam 180 kontenjan verilmişti. Kontenjanların ilanında, en çok mezun veren bölümlerimiz arasında yer alan Tarih, Kimya ve Matematik Bölümlerimize kontenjan olmayışı nedeniyle bu eksikliğin giderilmesi ve bazı alanlarda verilen kontenjanların arttırılması talebiyle önce Dekanlığımızdan, daha sonra da Senato kararı olarak Rektörlüğümüzden YÖK Başkanlığına yazılı taleplerde bulunulmuştur. Bu talepleri haklı bulan Başkanlık, yeni yayınladıkları kılavuzda kontenjanlarımızı şu şekilde belirlemiştir:

PROGRAM ADI         KONTENJAN
Biyoloji                          40
Felsefe                         60
Fizik                            40
Türk Dili ve Edb.           40
Kimya                         40
Matematik                   40
Tarih                            40
TOPLAM                     300
Bu sayede Formasyon hakkı bulunmayan Arkeoloji Bölümümüz ve sadece 2 üniversitede kontenjan verilen Sanat Tarihi Bölümümüz dışındaki tüm bölümlerimize toplam 300 kontenjan ayrılmıştır. Bu süreçte mutlaka sizlerin e-mail, fax, dilekçe, twitter, telefon gibi araçları kullanarak yapmış olduğunuz haklı arayışlarınızın da faydalı olduğunu düşünüyor ve sizleri kutluyoruz.

NOT DÖNÜŞÜMLERİ

İki sistemi birbirine dönüştüren bir YÖK dönüşüm tablosunun mevcudiyetinden haberdarsınızdır. Ancak buna ek olarak birçok üniversite kendi not dönüşüm tablolarını kullanmaktaydılar. İtirazlar üzerine YÖK, tüm üniversitelerden not dönüşüm tablolarını istemiştir. Ancak yine adaylar arasında, birçok üniversitenin mezunlarına avantaj sağlayabilen not dönüşüm tabloları hazırladıkları ve bunları YÖK’e yolladıkları iddiası ortaya çıkınca YÖK, 4lük sistemi uygulayan üniversitelerin sayıca az olması nedeniyle 100lük sistem uygulayan üniversitelerin notlarını, sadece YÖK dönüşüm tablosuna göre 4lük sisteme dönüştürme kararı almış ve bunu yeni kılavuzda yayınlamıştır.

Bu noktada ne siz Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının, ne de Dekanlığımızın not dönüşümlerinizle ilgili yapacağı bir şey kalmamıştır. Buna rağmen bazı mezunlar arasında 100lük sistemin YÖK dönüşüm tablosuna göre 4lük sisteme çevrilmesi aşamasında da mağduriyetler olabileceğine yönelik endişeler oluştuğundan, bu endişelerinizi içeren bir yazıyı YÖK Başkanlığına yollama aşamasındayız. Sizler de eğer mağduriyete uğrama ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız bu konuda girişimde bulunabilirsiniz. Bundan önceki haklı itirazlarınızın tümünün YÖK Başkanlığınca değerlendirilmiş ve çözüme kavuşturulmuş olması, bundan sonra usulüne uygun bir şekilde yapacağınız başvurularınızın da değerlendirileceğinin sinyalini vermektedir.

Hepinize hem başvuru sürecinde kolaylıklar, hem de atama sürecinde başarılar ve bol şans diliyoruz.

Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

uludağ