7. Ulusal Kataliz Kongresi 9-12 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Pamukkale Üniversitesi Tarafından Düzenlenecek

7. Ulusal Kataliz Kongresi 9-12 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Pamukkale Üniversitesi Tarafından Düzenlenecek. Uluslararası alanda tanınmış katılımcılar ile iki yılda bir düzenlenen ve Kataliz Derneği tarafından organize edilen kongrede “Çevre dostu katalitik uygulamalardan, yenilenebilir enerji uygulamalarına; petrokimyasal rafinasyon süreçlerinden, biyokatalitik uygulamalara kadar” geniş bir yelpazedeki çalışmaların ve bunun dışında diğer katalitik süreçlerde ilgili araştırmalar yapan bilim insanları ve sanayi kuruluşlarının katılımları beklenmektedir.

Kongre Konuları

Sürdürülebilir enerji ve alternatif yakıtlar için katalizörler

Çevre dostu katalitik prosesler

Hava/Su kirliliği kontrolünde katalitik metotlar

Yenilenebilir kaynakların dönüşümü

Elektrokimyasal ve fotokimyasal katalizörler

Kömüre dayalı kimyasallar için katalizörler

Petrol rafinasyonu ve petrokimyada yeni katalitik yaklaşımlar

Zeolitler ve mezo gözenekli katalitik malzemeler

Katalitik membranlar ve nano-yapılı katalizörler

Oksidasyon katalizörleri

Hidrojenasyon katalizörleri

Hidroformilasyon katalizörleri

Biyokatalizörler

Önemli Tarihler :

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih 25 Haziran 2018
Poster Gönderimi için Son Tarih 13 Ağustos 2018
Bildiri Kabul Belgelerinin Gönderimi 13 Ağustos 2018 – 7 Eylül 2018
Kayıt İçin Son Tarih 7 Eylül 2018
Kongre Tarihi 9 Eylül 2018 – 12 Eylül 2018

 

Kataliz Derneği Hakkında:

Kataliz Derneği, Kataliz bilimi konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaların akademik ve endüstri çevrelerince paylaşılabilmesi amacı ile 24 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da kuruldu. Dernek 26 Kasım 2006 tarihinde EFCATS (European Federatıon of Catalysis Societies) aday üyeliğine kabul edildi. 28 Ağustos 2008 tarihinde EFCATS tam üyeliği onaylandı.

Derneğin Amacı :

Dernek, Türkiye’de kataliz konusunda akademik ve endüstriyel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu alandaki ilgili uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Detaylı bilgi için : http://www.katalizdernegi.org.tr/index.php/tr/ncc7

Bu haber ChemLife Dergisi 14. Sayısından alınmıştır.

29. Ulusal Biyokimya Kongresi 26 – 30 Ekim 2018 Tarihlerinde Yapılacak

29. Ulusal Biyokimya Kongresi 26 – 30 Ekim 2018 Tarihlerinde Yapılacak. Bu yıl Ulusal Biyokimya Kongresi (UBK 2018), Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünde, 26 – 30 Ekim 2018 tarihinde, Bodrum’da yapılacak. Bilimsel programda biyokimya ve klinik biyokimyanın önemli ve güncel konuları yer alacaktır. Bu konular yurt içinden ve dışından çok sayıda yetkin ve değerli konuşmacı tarafından katılımcılara aktarılacaktır.

Programda sözlü bildirilere çokça yer verilecek, seçme bazı sözlü bildiriler mini konferans şeklinde sunulacaktır. Gelen talepler üzerine kongre öncesi ve sonrasında alanımızda gerek duyulan kurs ve çalıştaylar düzenlenecektir.

Kongrede sunulan bildiriler, Türk Biyokimya Derneği’nin resmi yayın organı olan ve SCI-E’de listelenen Turkish Journal of Biochemistry’de yayımlanacaktır.

Önemli Tarihler

– Bildiri Özetleri son gönderim tarihi : 30 Temmuz 2018

– Erken Kayıt bitiş tarihi : 10 Ağustos 2018

Bildiri Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları:

Analitik Performans
Bilgi Teknolojileri
Bireysel Tıp
Biyoinformatik
Biyokimyasal Hematoloji ve Hemostaz
Çevre Sağlığı ve Laboratuvar
Diabetes Mellitus
Eğitim
Endokrinoloji ve Metabolizma
Enfeksiyöz Hastalıklar
Enflamatuvar Hastalıklar
Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
Epigenetik
Fitoterapi
Gebelik ve Laboratuvar
Hasta Başı Testler
İdrar Analizi
İmmünolojik Hastalıklar
İleri Laboratuvar Teknikleri
İnterferanslar
İz Elementler
Kalite Yönetimi
Kan Gazları
Kanser
Kardiyovasküler Belirteçler
Klinik Performans
Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvar Yönetimi
Lipitler
Moleküler Tanı/Moleküler Biyoloji
Nütrisyon ve Laboratuvar
Oksidatif / Nitrozatif Stres
Olgu Sunumları
Organ Spesifik Hastalıklar
Pediatrik Laboratuvar
Referans Aralıklar
Terapötik İlaç İzlemi
Tıbbi Etik
Tiroid Hastalıkları ve Testleri
Vitaminler
Vücut Sıvıları Analizi
Yasal Düzenlemeler ve Hukuk
Yaşlılık ve Laboratuvar
Diğer

Kongre anasayfası  : https://www.biyokimyakongresi.org/