Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleştirildi. İTÜNOVA TTO’nun yükleniciliğini üstlendiği ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi” ile ülkemizde ilk defa su kaynaklarımızda bulunan endokrin bozucu kimyasallar ile bunların yan ürünlerinin belirlenmesi, su kaynaklarına ve insan sağlığına etkilerinin ortaya konulması, atıksu arıtma tesislerinde giderim yöntemlerinin araştırılması ve sucul ekosistemin korunmasına yönelik olarak alıcı ortam kalite standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Söz konusu proje kapsamında bugüne dek gerçekleştirilen çalışmaların ilgililerle paylaşılması ve proje çıktılarının uygulanmasına ilişkin bir yol haritası oluşturulması maksadıyla 28-29 Haziran 2018 tarihlerinde Dedeman İstanbul
Otel’de bir çalıştay düzenlendi. Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Sayın Bülent Selek’in açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay, endokrin sistem, endokrin bozucular, projede gerçekleştirilen çalışmalar ve çevresel kalite standartlarının belirlenmesine ilişkin uzmanlar ve akademisyenler tarafından yapılan sunumlar ile devam etti.

Çalıştaya bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşlarından 90’a yakın temsilci katılım gösterdi. 2 gün süren çalıştayda katılımcılar, “Sektörel Durum ve Teknolojik Yeterlilik”, “ÇKS’lerin Uygulanmasına Yönelik Ekonomik Araçlar”, “Laboratuvar Alt Yapısı”, “Kamu Alt Yapısı” ve “Sağlık Sorunları” başlıkları altında gruplara ayrılarak çalışmalar gerçekleştirdiler.

Çalıştay çalışma gruplarının sunumlarının ardından yapılan genel değerlendirme sona erdi.

Kaynak : itunovatto & http://www.suyonetimi.gov.tr/

AB Ülkeleri Endokrin Bozucu Kimyasalları Belirlemek İçin Kriterlerini Belirledi

AB Ülkeleri Endokrin Bozucu Kimyasalları Belirlemek İçin Kriterlerini Belirledi. Avrupa Birliği üye ülkeleri 4 Temmuz’da, böcek ilacı içerisindeki etken maddelerin endokrin bozucu olup olmadığını belirlemek için bir kriter listesi sundular. Testlerin, pestisitlerin ötesinde, oyuncaklar, kozmetikler ve gıda ambalajı gibi ürünlerin içindeki hormonlara müdahale eden kimyasalların düzenlenmesi için bir aşamaya gelmesi bekleniyor.

AB Gıda ve Sağlık Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Vytenis Andriukaitis, “Aylarca tartıştıktan sonra, dünyadaki ilk düzenleyici sistemi tasarlayarak, bir endokrin bozucunun ne olduğunu tanımlamak için yasal olarak bağlayıcı kriterler getiriyoruz” dedi. “Metni uyguladıktan sonra, insanlar veya hayvanlar için bir endokrin bozucu olarak tanımlanan, zirai mücadelede kullanılan herhangi bir etken maddenin değerlendirilmesi ve pazardan çekilmesi sağlanacak.”

Tasarı, geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından ilk kez önerildiğinde, böcek ilaç endüstrisi ne de çevresel gruplar kriterleri desteklemedi. O zamandan bu yana çok az değişiklik oldu ve her iki taraf hala endişe yaratıyor.

Avrupa Bitki Koruma Derneği tarafından temsil edilen böcek öldürücü sanayi, kriterlerin onlarca pestisit ürününün AB pazarından çıkarılmasına yol açabileceğini belirtti. Bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, sanayi grubu, kriterlerin “ürün verimleri, ürün değeri ve AB’nin buğday gibi temel ürünlerde kendi kendine yeterliliğini” azaltacağını iddia etti.

Öte yandan çevre ve sağlık savunucuları gruplarının oluşturduğu bir koalisyon olan EDC-Free Europe, ölçütlerin “yüksek ispatla kanıtlanması” gerektirdiğini ve bu yüzden çoğu endokrin bozucu maddenin tespit edilemeyeceğini ve düzenlemeyi atlatabileceklerini söylüyor.

Endokrinoloji üzerine odaklanan üç bilimsel toplum da bu ölçütlere karşıdır, gerekçeleri, endokrin sistemlerini bozmak için özel olarak tasarlanmış kimyasallar için keyfi istisnalar olduğudur.

Konunun her iki tarafında yer alan gruplar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’yi kriterlerini reddetmeye çağırıyor.

İki tarafta, kriterlerin resmen kabul edilmesi için kriterleri üç ay içinde onaylamalıdır.

Kaynak : ACS