Mikrobiyal Yakıt Hücreleri İle Elektrik Üretebiliriz

Mikrobiyal Yakıt Hücreleri İle Elektrik Üretebiliriz. Araştırmacılar modifiye edilmiş grafit keçe kullanarak mikrobiyal yakıt hücrelerinin (MFC) verimliliğini arttırmaya çalışıyorlar. İlk sonuçlara göre, yeni MFC’nin normal hücrelere göre yüzde 20 daha yüksek gerilim üretebileceğini gösteriyor.

Son 20 yılda insan kaynaklı emisyonların yaklaşık dörtte biri fosil yakıtlardan kaynaklandı. Kirliliğin artırılması ve fosil enerji kaynaklarının azalması, bilim insanlarını yeni temiz ve sürdürülebilir alternatif enerji kaynakları aramaya teşvik etmektedir. Mikrobiyal yakıt hücreleri (MFC), geniş kullanım olanakları ve bilinen en temiz enerji kaynaklarından biridir. MFC’ler canlı mikroorganizmalar tarafından temiz ve sürdürülebilir özelliklere sahiptir, doğal koşullar altında çok çeşitli organik substratlardan elektrik üretebilirler.

Kaunas Teknoloji Üniversitesi (KTU) Araştırmacılarından Dr. Kristina Kantmnien, “Mikrobiyal yakıt üretimi, muhtemelen, oda sıcaklığında organik bileşiklerin oksidasyonundan elektrik üretilen tek teknolojidir. Diğer bir deyişle, hiçbir şey yakmak gerekmez ve süreç güneş ışığına bağlı değildir” diyor.

KTU araştırmacılarına göre, MFC teknolojisi, çok işlevli uygulanması nedeniyle benzersizdir. Atık su arıtma tesislerinde toplanan atık su ve çamur, bakteriler için gıda olarak da kullanılabilir. MFC’nin atıksu arıtma sistemine entegrasyonu ile, elektrik enerjisinin kullanımını önemli ölçüde azaltılacak. MFC tarafından üretilen enerji fazlalığı elektrik şebekesine entegre edilebilir ve başka yerlerde kullanılabilecek.

Mikroorganizmaların elektriği üretebileceği fikri 1911’de ortaya atılmış olsa da, 2000’li yıllarda daha aktif olarak araştırılmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar grubu, hücrelerin verimliliğini arttırmaya çalışan MFC teknolojisi ile çalışıyorlar.

Mikrobiyal yakıt hücrelerinin etkinliği büyük oranda kendilerine bağlı olduğu için, KTU araştırmacıları MFC anotlarının niteliklerini ve biyouyumluluk özelliklerini test ediyorlar. KTU araştırmacıları, anod olarak değiştirilmiş grafiti kullanan bir MFC prototipi geliştirdiler.

Anodun değiştirilmesi hücrenin voltajını arttırmasına olanak verdi, normal anota göre yüzde 20 daha yüksek verim elde edildi.

Araştırmacılar, MFC teknolojisinin küçük atık su arıtma tesislerinde veya elektrik enerjisinin sınırlı olduğu uzak bölgelerde yararlı olabileceğini tahmin ediyorlar.

Kaynak :  Sciencedaily

Bilim İnsanları Vücudumuzdaki Kan Akışından Elektrik Üretmeyi Başardılar

Bilim İnsanları Vücudumuzdaki Kan Akışından Elektrik Üretmeyi Başardılar. Bilim adamları insan vücudunun kan akışından elektrik üreten küçük bir yakıt hücresi tasarlamayı başardı, Ve ilk kez cihaz insan üzerinden denendi.

Kullandığımız cep telefonları yada taşınabilir elektrikli cihazların gelişimi hızla gelişmekte fakat bunlara enerji sağlayabilecek kaynaklarında aynı derece gelişmesi gerekmekte. Özellikle kalp pili gibi biyomedikal cihazlarda bu talep çok daha fazla.

1960’lardan beri, araştırmacılar vücut içinde güç oluşturmak için biyouyumlu yakıt hücreleri yapmaya çalışıyor. Ancak bu güç kaynaklarının hiç biri bir insanda denenmedi.

İsveç Malmö Üniversitesinde Sergey Shleev ve arkadaşları deneğin kol damarına minyatür yakıt hücresi içeren yapay bir damar ve ekran bağladılar ve kan akışından üretilen alçak gerilim elektriği ölçmeye çalıştılar.

Yakıt hücreleri grafit elektrotlar oluşuyor, bu elektrotlar bir sellobiyoz dehidrojenaz ve bilirübin oksidaz ile kaplanmıştır. Bu enzimler, kandaki glikoz ve oksijen kullanılarak, redoks reaksiyonları yoluyla güç üretir.

Shleev yakıt hücrelerinden çıkan 0.74μW güç çıkışı hala çok küçük olduğunu kabul ediyor. Shleev “Biyouyumluluk testlerinin ve optimizasyon çalışmaları da dahil olmak üzere boru şeklindeki yakıt hücrelerinin uzun süreli araştırmalar ile güç çıkışını artırma çalışmalarımız devam ediyor”. diyor. Ekib yüksek güç çıkışları sağlayabilen bir şarj-depolama tasarımı üzerinde çalışıyor.

Bilim İnsanları Vücudumuzdaki Kan Akışındadan Elektrik Üretmeyi Başardılar

Kaynak : chemistryworld